Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3718 (Ograničene duše… Čin Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3718, 19 Ožujak 1946

OGRANIČENE DUŠE… ČIN SPASENJA…

Pokušajte sebe postaviti u poziciju duše koja je sputana od strane zlih sila i nesposobna sebe osloboditi bez pomoći. Ovo je zasigurno njezina vlastita krivnja ali je kukavna poradi svoje slabosti, budući ona ne hoda ispravnom stazom, stazom do Mene kao Božanskog Iskupitelja, Koji je sposoban ukloniti njezinu slabost volje. Ona je potpuno pod utjecajem ovih sila koje vode njezine misli u pogrešnom smjeru kako bi ju odvratili od Istine i prema tome također od njezina vlastita spasenja. Takva je duša na svaki način u nepovoljnom položaju. Prije svega, zbog svojega obmanjujućeg razmišljanja njoj nedostaje razumijevanja ali se na nju neprestano vrši utjecaj da stremi za onime što će ju zaustaviti da toga postane svjesna. Nadalje, ona je ohrabrena vjerovati da je na ispravnom tragu kako bi se paralizirala njezina voljnost da istražuje druge pristupe… Otud ona mora misliti i htjeti ono što sile Mojeg protivnika (Sotone) mentalno nagovaraju/potiču, i sama duša nije dovoljno snažna da ponudi otpor, što je rezultat ne priznavanja Mojeg čina Spasenja… Ljudsko biće je uključeno u daleko veću duhovnu borbu protiv sila tame, i on će izgubiti ako ne pozove Mene Osobno za pomoć, da osnažim njegovu volju, za spasenje od moći protivnika.

Jer on ima ogromnu moć nad dušama, nad njihovom voljom, premda je volja slobodna. On intenzivira slabost volje i duša ne može sebe odbraniti protiv njega samostalno kako je on daleko snažniji nego duša. Otud Sam Ja došao u svijet da bi pomogao čovječanstvu u borbi spram neprijatelja njihovih duša. Kroz Moju smrt na Križu Ja Sam im kupio spasenje iz ograničenog/prisiljenog stanja, Ja Sam zadobio snagu otpora za svaku pojedinačnu osobu koja ju je voljna prihvatiti iz Mojih ruku… koja Me priznaje i vjeruje u Moj čin Spasenja. Ja ne mogu obdariti ljudsko biće sa ovom snagom povećane volje protiv njegove volje ako Ja želim stvoriti slobodno, savršeno biće koje Me pronašlo dobrovoljno. Time slobodna volja treba biti uzeta u obzir u svim situacijama u životu ako će konačni cilj biti postignut… konačno savršenstvo, time Božanstvenost bića koje živi na Zemlji utjelovljeno kao ljudsko biće zbog prokušavanja njegove volje. Ovo prokušavanje volje čini nužnim protivnikovu ogromnu moć nad svakom pojedinačnom dušom, baš kao što su blagoslovi Mojeg čina Spasenja nužni da bi se nadvladala ova moć. Prema tome Moje je neprestano nastojanje učiniti da ljudi da vjeruju u Mene kao Iskupitelja svijeta, i saopćavajući Čistu Istinu Ja nastojim učiniti čin Spasenja, Moju misiju kao ljudskog bića na Zemlji, njima shvatljivim.

Međutim, na svakoj je osobi da sama formira njegovo vlastito mišljenje budući Ja ne forsiram nikoga da vjeruje u Mene, ali on čini nemogućim za sebe da primi blagoslove čina Spasenja, učvršćivanje njegove volje protiv Mojeg protivnika, ako on ne prizna Mene. I onda je izvanredno teško za dušu da sebe odvuče od neprijatelja. Budući ne prepoznaje opasnost u kojoj se nalazi, ona vjeruje da se nalazi na ispravnoj stazi, njezino razumijevanje je zamračeno budući utjecaj protivnika također afektira svaku misao i aktivnost ljudskog bića, tako da on neće uspostaviti ispravan odnos sa Mnom i biti će čak spriječen od toga da djeluje sa Ljubavlju. Niti će on sebi dopustiti da bude podučen budući je utjecaj protivnika snažniji nego utjecaj bližnjih ljudskih bića koji mu žele pomoći. Jedino ispravan stav spram Mene kao Iskupitelja svijeta… ispravan stav spram Isusa Krista i Njegovog učenja… može donijeti pomoć duši, i za to se treba uložiti napor. Ako čovjek može pronaći volju da pronikne u znanje o misiji Isusa Krista on će također primiti pripomoć od Mene, on će biti uveden u ispravno razumijevanje unatoč najgorljivijem utjecaju Mojeg protivnika, budući ću Ja pomoći gdjegod osjećam pa i najslabiju voljnost da se dođe bliže k Meni… Premda ljudsko biće ne može prikupiti razumijevanje za Moj čin Spasenja brzo, čim on prizna Isusa Krista kao Božjeg predstavnika, čim on prihvati da je Njemu bila dana misija od strane Boga, njegov slijed misli će biti na ispravnom tragu i on će nastaviti biti vođen ispravno, i onda je protivnik već izgubio njegovu moć.

Ali ovo mora doći prije nego se duša može odmaknuti od njegova utjecaja, jedino onda će ona biti spašena, i jedino onda će biti otvorena za sve druge informacije. Borba svjetla protiv tame je ogromna, i gdje svjetlo sija ono treba biti čuvano tako da ne bude utrnuto… Princ tame također bjesni protiv nositelja svjetla, i to ih treba nagnati na krajnji oprez, oni se ne bi trebali približiti njegovim klopkama, oni bi trebali pobjeći kada njegova aktivnost postane očigledna, ali uvijek dopustiti da svjetlo zablista kada netko tko vene u tami žudi svjetlo. Međutim, oni nikada ne bi trebali dopustiti trijumf Mojem protivniku da je zamračio svjetlo sa nebesa… time mu nikada ne pružiti priliku da uspješno vrši utjecaj na njegove žrtve… budući jedino gdje Sam Ja priznat je moguće slomiti njegovu moć… I time bi ove duše trebale uvijek jedino biti obaviještene o značenju Mojeg čina Spasenja, tako da one mogu sebe samostalno osloboditi, tako da one mogu naučiti praviti razliku između Istine i pogreške, i samo kroz Istinu postati blažene.

AMEN

Spread the Truth