Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3717 (Živa vjera i njezina snaga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3717, 18 Ožujak 1946

ŽIVA VJERA I NJEZINA SNAGA…

(Marko 11:23)

Živa vjera može pomicati planine… Ovo je za vas samo fraza pošto vi još niste stavili na probu snagu vjere i time ne znate njezinu učinkovitost, vi ne znate da vrloduboko vjerno ljudsko biće raspolaže sa Mojom snagom i prema tome je za njega sve moguće. Međutim, koliko duboka ova vjera treba biti kako bi postigla sve što ljudsko biće želi?… Kako bi posjedovao takvu snagu vjere veza ljudskog bića sa Mnom mora biti tako srdačna (iskrena) da se on više ne osjeća poput jednog pojedinačnog bića nego kao jedan nerazdvojiv dio Mene koji je prožet (ispunjen) od strane snage koja potječe od Mene. On mora uvijek i zauvijek Mene osjećati blizu njega, on je morao postati tako siguran u Moje prisustvo da on misli, govori i ponaša se u ovom uvjerenju. I budući Me on priznaje kao vrhovnu Ljubav, Mudrost i Svemoć, budući je ovo vjerovanje prema tome postalo čvrsto uvjerenje on ne postavlja granice Mojoj aktivnosti i time nikakvog ograničenja isto tako ne postoji za njega, budući on osjeća za sebe kako je dio Mene Osobno i ispunjen sa Mojom snagom. Vjera poput ove ostvaruje sve i time također stvari koje leže iznad ljudske sposobnosti. Onda će on biti sposoban činiti čudesa a ipak ona su samo prirodni procesi ljudskog bića koji je kakav bi trebao biti na Zemlji, koji je postigao njegov cilj i postavio njegovu dušu u stanje zrelosti koja je blizu njegovu izvornu stanju. Takva čvrsta vjera zahtjeva totalnu privrženost (posvećenje) Meni, kompletno razdvajanje od zemaljskih stvari, ona zahtjeva sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav… Jedino neprestano s Ljubavlju aktivna osoba može imati takvu čvrstu i vrloduboku vjeru, jer najprije se moralo dogoditi sjedinjenje sa Mnom prije nego će se osoba osjećati blizu Meni da Moje prisustvo garantira da je svaka akcija sukladna Mojoj volji. Snaga Ljubavi koja teče ka njemu usljed njegove Ljubavi-prepune aktivnosti mora pojačati njegovu vjeru budući ona daje svjedočenje o Meni i Mojem prisustvu, i svatko tko Me može osjetiti u sebi i pored njega također zna da se on neće nikada zanavijeke opet rastaviti od Mene, da se on također može nekažnjeno okoristiti Mojom snagom budući je to Moja vlastita volja da bi on trebao stupiti na snagu namjesto Mene kako bi dokazao snagu vjere i Ljubavi njegovim bližnjim ljudskim bićima, kako bi svjedočio o Mojoj Ljubavi i svemoći koja time osigurava snagu živoj tvorevini čija je priroda promjenjena u Ljubav. 

Vjera će pomaknuti planine… Vi bi svi trebali steći ovu vrloduboku vjeru i vi bi, također, bili sposobni postići bilo što na ovoj Zemlji… Najprije sebe oblikujte u Ljubav, onda će vaša vjera također narasti i postati živa vjera, to jest, ona će biti sposobna postati aktivna, dok vjera bez Ljubavi ostaje beživotna vjera, vjera jedino u skladu sa riječi ali kojoj nedostaje sve snage. Riječi… ‘ja vjerujem…’ nisu dovoljne da bi potaknule Moje djelovanje kroz vas, jer vi morate biti sposobni uistinu vjerovati u vašem srcu, i ova živa vjera je jedino moguća kroz neprestanu aktivnost Ljubavi kroz koju vi primate snagu od Mene kako bi bili učinkoviti i čak izveli prividno nemoguće. Vrloduboka vjera postiže sve… Unatoč tome, ona potrebuje Moje prisustvo i vi ovo možete osigurati jedino kroz Ljubavi-punu aktivnost… Otud, Ljubav dolazi prva, i ako vam nedostaje Ljubavi, vama također nedostaje vjere, bez obzira koliko opetovano vi pokušali osigurati vašu vjeru kroz riječi. Tako sada možete raumjeti zašto Ja nastavljam propovjedati Ljubav, zašto Ja šaljem Moje učenike u svijet kako bi raširili Moje Evanđelje Ljubavi. To je zasigurno moguće za vas da intelektualno postignete vjeru u Silu Koja je iznimno milostiva, moćna i mudra, ipak vi možete jedino ući u kontakt sa ovom Silom kroz aktivnost Ljubavi (1 Ivanova 4:16 + Ivan 15:1-17), jedino onda će ova vjera steći značaj (ili ‘povećati izražajnost’), jer jedino onda ćete vi biti sposobni raspolagati Mojom snagom i, u snažnoj vjeri u Mene,  dopustiti joj da postane učinkovita, kao što Sam vam obećao.

AMEN

Spread the Truth