Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3713 (Opominjanje na rad za Boga… Katastrofa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3713, 14 Ožujak 1946

OPOMINJANJE NA RAD ZA BOGA… KATASTROFA…

Vi ćete jasno i perceptibilno čuti unutarnji glas koji će vas pozvati na rad za Moje kraljevstvo kada je čas vašeg djelovanja za Mene došao. Onda vi ne trebate oklijevati nego slijediti glas i dopustiti Mi da vas dovedem k onima koje ćete podučavati u Moje ime. Ogromna nevolja će biti najbolji govornik u Moje ime, jer ona će, pa ako jedino privremeno, otvoriti srca za Mene i vi ćete biti poslušani više spremno nego ikada prije. Ljudi su bili ostavljeni bez unutarnjeg otpora putem ogromnog prirodnog događaja koji ih je lišio svega što im je bilo drago. Zadatak kojemu morate marljivo udovoljiti kako bi najprije osigurali duhovnu pomoć vašim bližnjim ljudskim bićima je objasniti im ogromnu nevolju tako što ćete ju prikazati kao Moje konačno sredstvo pomoći kako bi se spriječilo totalno propadanje/silazak njihovih duša. Na jedan zemaljski način Ja ću voditi vaše misli tako da ćete biti također sposobni olakšati fizičku nevolju i dati ćete svakome u skladu sa njegovom vjerom. Prema tome, vi trebate pokušati probuditi ili osnažiti vjeru vaših bližnjih ljudskih bića u Mene, u Moju ljubav i Moju svemoć, tako da oni mogu sudjelovati u blagoslovima snažne vjere i biti pomognuti u njihovoj zemaljskoj nevolji. Jer Jedan može i uvijek će pomoći… vi samo morate vjerovati u Njega… I gdje zemaljska snaga podbaci Moja će se snaga unijeti/pojaviti ako je to Moja volja, i sa Mojom snagom se vi možete nositi sa svim situacijama u životu is a Mojom pomoći ćete također biti vođeni kroz nadolazeće grube uvjete. I stoga se vi, Moje sluge na Zemlji, morate čisto koncentrirati na vašu učiteljsku službu, na vašu duhovnu aktivnost, na duše vaših bližnjih ljudskih bića koje su u hitnoj potrebi za pomoći. Vi morate pokušati usmjeriti njihovu volju spram Mene tako što ćete Me proglašavati kao Boga ljubavi Kojem se oni moraju okrenuti kako bi od njega također primili snagu ljubavi. Ljudi će trpjeti toliko puno nevolje da će se uhvatiti bilo kojeg užeta za spasavanje, da će oni prema tome slušati više voljno nego ikada i biti zahvalni pronaći objašnjenje za djelo uništenja kojim se suočavaju preživjeli i čije duše Ja još želim pridobiti za Sebe. Prema tome, svaki od vas, Mojih slugu, treba raditi unutar vašeg kruga, jer svi vi ćete imati obilne mogućnosti govoriti u Moje ime i spomenuti Moju direktno dostavljenu Riječ sa neba na Zemlju. Iskoristite vaše vrijeme aktivnosti, budući ćete vi pronaći otvorena srca koja su prijemčiva za ono što imate ponuditi nagnani Mojim duhom… I Ja Osobno ću biti sposoban raditi kroz vas, Ja ću biti sposoban govoriti ljudima, i gdjegod tek najsitnija volja postoji vaš napor će biti uspješan, duše će se okrenuti ka Meni za koje Ja Osobno onda mogu pobrinuti u skladu sa njihovom voljom i njihovom vjerom. Neće proći dugo prije nego ću Ja Sebe primjetno očitovati u opetovano najavljivanoj prirodnoj katastrofi… Ja ću doći iznenada i neočekivano, jer čak ako Moji Vlastiti na nju računaju svaki dan… oni, također, će biti iznenađeni kada prvi znaci postanu očigledni… Unatoč tome, bez obzira koliko ona zabrinjavajuća/mučna može biti, Ja prepoznajem njezinu hitnu nužnost i neću odustati od nje pod bilo kakvim okolnostima. I stoga svi vi morate pripremiti sebe za nju prihvaćajući Mene i Moju Riječ u vaša srca kadgod i gdjegod je moguće tako da ćete imati obilje snage kada ste okruženi sa velikom nevoljom i strahom, tako da vi možete dodijeliti utjehu i snagu svima onima koji su vam blizu, koji su vođeni do vas Mojom voljom tako da ćete im vi proglasiti Moju Riječ za spasenje njihovih duša. Pripremite se za ovu misiju, jer ona će potraživati svu vašu snagu i volju, ipak ako posjedujete čvrstu volju sami, vi ćete, neustrašivo i bez brige, biti mudri vodiči i savjetnici za vaša bližnja ljudska bića i za dobrobit svakoga biti sposobni raditi za Mene u Mojem kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth