Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3682 (Moliti sa poniznošću…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3682, 10 Veljače 1946

MOLITI SA PONIZNOŠĆU…

(Jakovljeva 4:6)

Istinska molitva zahtijeva istinsku poniznost, jedino onda će ona biti Meni ugodna, jer poniznost spram Mene je također dokaz Ljubavi za Mene, budući Ljubav nikada neće željeti dominirati nego jedino uvijek biti od pomoći… Svatko tko Me prema tome zaklinje sa osjećajem Ljubavi u njegovu srcu će također biti sposoban ponizno Mi pristupiti i Ja ću reagirati na njegovu Ljubav i podariti mu Moju milost… Međutim, svatko kome nedostaje istinske poniznosti jedino odašilja strašljivi poziv ka Meni, Kojeg on doista priznaje u njegovu srcu ali Kojeg ne ljubi budući sam nije postao Ljubav i, jer ne ljubi njegova bližnjega, ne može isto tako niti od Mene primiti Ljubav i milost. Ovo je također često razlog zašto molitve ostaju neuslišene, jer Ja zahtijevam poniznost srca budući je to dokaz Ljubavi za Mene. Poniznost srca isključuje svaku oholu misao, ona isključuje bezdušne akcije, jer Ljubav i poniznost idu zajedno i nisu jedno spram drugog u protivnosti. To je zašto je ponizno srce Meni jako milo kojeg ću Ja opskrbiti sa milošću i Ljubavlju u izobilju. Vrloduboka poniznost, međutim, sebe ne pokazuje u izvanjskom ponašanju osobe, jer tog se Ja u svakom trenutku gnušam… Poniznost spram Mene jedino sebe očituje u molitvi i poniznosti spram druge osobe u pomoćnoj Ljubavi spram bližnjega. Izvanjske kretnje, međuim, često krivotvore poniznost dok ju srce pak ne osjeća. Ja, međutim, gledam na dušinu motivaciju… Ja neću dozvoliti Sebi biti obmanutim od strane vanjštine, i prema tome znak Moje milosti će jedino rijetko biti pronađen tamo gdje je pružena izvanjska pojava poniznosti, gdje su bližnja ljudska bića naumljena prepoznati takve u kretnjama, u stavovima ili riječima koje ponizno zvuče… 

Ja jedino obraćam pažnju na poniznost srca i ovi su ljudi koje uzimam u obzir, premda se oni izvanjski dokazuju i ne prikazuju nikakvu vrstu podložnosti bilo kome. Ali svatko tko aktivno sebe zaokupi sa pomoćnom Ljubavlju spram bližnjega neće sebe uzvisiti, on će uvijek ostati sluga Gospodnji, jer on udovoljava Mojoj zapovijedi, on živi u skladu sa onim što je Gospod zatražio od njega, on sebe podređuje Mojoj volji bez da je to bio prisiljen učiniti. I ako se on tako Meni moli njegov će zahtjev jednako biti onaj sluge Gospodnjeg ili onaj djeteta njegovu Ocu, Kojem on podređuje sebe u Ljubavi i duboko ponizno Mu povjerava njegove brige… on neće zahtijevati nego potraživati, što je znak poniznosti, priznavanje Onog Koji bi trebao uslišiti molitvu… i njegov zahtjev neće proći neuslišen… Molite ispravno i vaše će želje uvijek biti odobrene… potražujte ali ne zahtijevajte… ostanite duboko ponizni u vašem srcu tako da Moja milost može teći ka vama i znajte da Ja nikada neću zahtijevati izvanjsku kretnju, da izvanjske kretnje Meni nisu nikada mile budući one lako postaju pokrivalo za one koji nisu vrloduboko istiniti, koji žele obmanuti i čija srca osjećaju drugačije nego to izgleda. Prema tome njih ne zamjećujte niti ih kopirajte, nego budite od Ljubav-ne usluge vašem bližnjemu i bit ćete ukrašeni istinskom poniznošću srca koja će naići na Moje zadovoljstvo i koju ću Ja biti u stanju nagraditi sa milošću u izobilju.

AMEN

Spread the Truth