Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3618 (Slobodna odluka volje… Crkvene organizacije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3618, 2 Listopad 1945

SLOBODNA ODLUKA VOLJE… CRKVENE ORGANIZACIJE…

Odluka volje čovjeka mora nastupiti sama od sebe, odnosno, volja čovjeka ne može biti usmjeravana niti od strane dobrih, niti od zlih sila, nego jedino može biti pod utjecajem obaju strana, kako bi se odlučila za jedan smjer. I zato prenošenje Božje Riječi, Kristovog učenja, uvijek treba smatrati jedino utjecajem na čovjeka, budući odluka leži na njemu samome da ga prihvati ili odbije. I tako svaka crkvena organizacija može uvijek biti smatrana jedino sredstvom da vodi ljudsku volju u ispravnom smjeru; ona međutim nikada ne može polagati pravo da bude cilj ispravnog razmišljanja i htijenja… tako kroz pripadnost nekoj takvoj organizaciji doduše može biti postignut cilj, ali pripadnost nikada nije već dokaz ispravno usmjerene volje, zbog čega se ljudsko nastojanje u svakoj religioznoj organizaciji treba samo odrediti da dade ispravan smjer volji. Jer, čovjek može ispuniti sve zahtjeve koji su mu postavljeni od strane neke crkvene organizacije, ali to može biti obrazovanje i navika, gdje je vlastita volja još isključena. To može biti izvanjsko slijeđenje Kristovog učenja, ispunjavanje dužnosti kojima nedostaje duboka Ljubav, iako će one iz poslušnosti naspram crkve biti izvršene. Ispravna odluka volje zahtijeva misaono uranjanje u duhovna pitanja, i tek onda svjesno zauzimanje stava o tome. Slijepa poslušnost, naprotiv, nije nikakva odluka volje, ona je daleko prije isključivanje slobodne volje, i otuda ne može donijeti nikakav duhovni rezultat. I zato su ljudi često prisiljeni na zauzimanje stava, utoliko što su kroz Božju Ljubav dovedeni u sumnju o istinitosti onoga što im je podastrto. Njima je uvijek iznova dovedena blizu Božja Riječ, tako da oni trebaju pronaći proturječja između onoga što je Isus Krist podučavao na Zemlji, i onoga što ponekad zastupa neka crkvena organizacija… tako da ih proturječja navedu na promišljanje, i tako da se aktiviranje volje iskoristi za slobodnu odluku. Jer, vrijeme na Zemlji ne treba proći neiskorišteno, što je pak slučaj kada čovjek ostavi duhovno znanje bez provjere, kada je gurnut u nekom duhovnom pravcu, a on sam ne poduzima ništa da provjeri o njegovoj istinitosti. Kroz pripadnost nekoj crkvenoj organizaciji nitko ne može polagati pravo na bezuvjetno postizanje cilja, njegova volja najprije mora sama postati aktivna, dok se on misaono zaokuplja svime čemu ga se podučava, i opet je od njega zahtijevano… A Božja Riječ će njemu stalno biti putokaz, on će naučiti razlikovati Božji glas od glasa svijeta, on će moći prosuditi Božje djelo i ljudski pridodano djelo, i onda će također ispravno odlučiti, što je njegov zadatak na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth