Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3612 (Svjesno slušanje u vlastitoj nutrini… Glas Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3612, 24 Studeni 1945

SVJESNO SLUŠANJE U VLASTITOJ NUTRINI… GLAS DUHA…

Svjesno slušanje u vlastitoj nutrini unapređuje duhovni razvoj do velike mjere, jer ovo omogućava direktno prihvaćanje snage iz duhovnog kraljevstva. To demonstrira volju da se uspostavi kontakt sa duhovnom sferom, to jest, sa Bogom, a gdje ova volja postoji tamo je također garancija da će se Bog približiti osobi, da će On Sebe otkriti, mentalno ili kroz glas duha kojeg, međutim, može čuti jedino osoba koja je sebe pripremila za primanje duhovnih darova. Ali on će biti uvelike blagoslovljen… Izvor će za njega biti otvoren iz kojeg može neprestano crpsti prijatno osvježavajuće piće, Bog Osobno će mu ponuditi dar koji će obavezno unaprijediti njegov viši razvoj budući on potječe od Boga i djeluje kao sredstvo da potpuno sjedini čovjeka sa Bogom. Jedno nevjerojatno bogatstvo milosti će mu biti učinjeno pristupačnim, vječna bogatstva koja dolaze iz duhovnog kraljevstva a koja će čovjek biti sposoban ponijeti preko u duhovno kraljevstvo kako bi radio sa njima tamo za njegovu vlastitu sreću i za spasenje nebrojenih duša u potrebi. Duhovno blago prihvaćeno od strane čovjeka kroz unutarnji glas je često tako opsežno da ga je on nesposoban potpuno razumjeti i koristiti, unatoč tome, on će biti nezamislivo sretan u duhovnom kraljevstvu, jer opseg njegova bogatstva također odlučuje njegovu aktivnost i stupanj njegova blaženstva (Matej 6:19-21). On je prihvatio Božanski dar njegovom vlastitom slobodnom voljom, on je dobrovoljno radio na oblikovanju sebe samoga u primajući terminal za snagu duha, i ova je volja blagoslovljena od strane Boga… On pušta da Njegov duh ostvari učinak u čovjeku, On ga ispunjava sa snagom i milošću, On mu podaruje neograničeno znanje i uvodi ga u vječnu Istinu… Ali On nikada ne može ponuditi ovaj izvrstan dar ljudskom biću koje ne čini ništa kako bi učinio sebe prijemčivim, koji zanemaruje rad na unapređivanju sebe ili koji odustaje od svjesnog slušanja na-unutra… Jer dodjeljivanje duhovnog blaga njemu bi predstavljalo prisilnu vjeru i dušino sazrijevanje protiv njegove volje, ali ovo bi proturječilo Božanskom zakonu reda. 

Nekome tko ostane u privatnoj komunikaciji sa Bogom, tko Ga pita i čeka na odgovor i stoga tko svjesno sluša na-unutra, On će govoriti mentalno, On će usmjeravati čovjekov slijed misli u ispravnom pravcu, On će ga podučiti sukladno njegovoj vjeri i njegovoj duhovnoj zrelosti. Jer svaka povezanost sa Bogom kroz molitvu ili misli naklonjene spram Njega otvara srce za upliv snage iz duhovnog kraljevstva, i čovjek može uvijek biti obdaren sa snagom i milošću, on postaje primajuća posuda za Božanski Duh čim on vjeruje u djelovanje Duha, u Božje djelovanje unutar ljudskog bića. Ova je vjera preduvjet kako bi postao prijemčivim; inače, ljudsko biće neće svjesno slušati ono što glas Duha proglašava. I ova se vjera jedino rijetko može pronaći, posljedično tome, djelovanje duha sebe očituje također rijetko. Ovo je također razlog za duhovnu nevolju čovječanstva, budući ono zanemaruje izvor života iz kojeg bi uvijek bilo sposobno sebe osvježiti i pojačati. Ljudsko biće ne može sazrijeti bez duhovnog upliva snage, on ne može napredovati nego namjesto toga ostaje na istom stadiju razvoja. Međutim, duhovna se snaga može jedino dostaviti na Zemlju iz duhovnog kraljevstva i prema tome zahtjeva povezanost između duhovnog kraljevstva i Zemlje, koja mora biti dobrovoljno uspostavljena. Gdje je ova volja odsutna čovječanstvo je slabo, duše trpe duhovnu nevolju i ne mogu primiti pomoć… Iz ovog razloga Bog se okorištava ljudskim bićem koje potpuno svjesno čini sebe raspoloživim kao posrednikom između duhovnog kraljevstva i Zemlje… koji, sa vrlodubokom vjerom u Božje djelovanje kroz duh, sebe naštimava kao primajući terminal, koji sebe priprema kao primajuću posudu za Božanski Duh usljed njegove volje da pomogne bližnjim ljudskim bićima i da bude od službe Bogu. I stoga Božanski darovi milosti teku ka njemu bez ograničenja… izvor Božanske mudrosti se izlijeva u ovu posudu na korist svih koji piju iz njega, koji ne mimoilaze izvor vječnog života nego sebe osvježavaju i snaže na njihovom putovanju kroz život. Njihova staza uspona će biti lagana, oni će njome putovati držeći se za Božju ruku i tako sigurno doći do cilja, jer Njegov je dar izvrstan i garantira duhovni uspjeh za svakoga tko ga prihvati iz Njegove ruke.

AMEN

Spread the Truth