Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3607 (Ispravno podučavanje djece… Volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3607, 20 Studeni 1945

ISPRAVNO PODUČAVANJE DJECE… VOLJA…

Udaljenost od Boga se smanjuje kada biće svojevoljno teži prema Njemu. Već je dovoljna samo volja da se Njemu približi, čim je ona iskrena, jer Ljubav Božja će dohvatiti (duhovnu) suštinu u stanju slobodne volje, koja koristi ovu volju u ispravnom smjeru. U biće se ulijeva snaga, i onda ono postaje također aktivno u volji Božjoj, čovjek čija je volja okrenuta prema Bogu djeluje u Ljubavi. Bog samo traži promjenu volje, kako bi mu potom pomagao u njegovom uzdizanju ka Gore. Jer tada Bog potapa čovjeka u Svoju milost stvarajući mogućnosti za sazrijevanje njegove duše, daje mu snagu da djeluje u Ljubavi i motri ga i pazi u svakom trenutku stojeći tik pored njega pomažući mu, misleći uvijek na duhovnu dobrobit duše, sve dok se duša ne spasi od njezinog posljednjeg materijalnog utjelovljenja. I zbog toga ljudska volja treba biti usmjerena ka Bogu sve od početka njegovog utjelovljenja, sve dok njegov zemaljski život ne bude potpuno iskorišten i postigne najveće duhovno ostvarenje.

I zbog toga djetetu treba biti preneseno znanje koje se tiče najuzvišenijeg i najsavršenijeg Bića, Kojemu treba usmjeriti svoju volju. On mora biti podučen (vođen), kako vrijeme ne bi bilo izgubljeno, sve dok čovjek nije putem vlastitog razmišljanja stigao do spoznaje vječnog Božanstva. Štoviše, nužno je ispitivati primljeno znanje te razmišljati o njemu, ali već u najranijoj mladosti misli moraju biti vođene prema duhovnom području, a to se događa putem podučavanja o Bogu kao Stvoritelju i Oblikovatelju svih stvari, o Njegovoj volji i međuodnosu čovjeka i Boga. Nakon te poduke čovjeku još uvijek ostaje slobodna odluka. Čovjek može, dok je još dijete, svojoj volji dati pravilno usmjerenje ka Njegovoj volji, dijete može težiti prema Bogu i biti zahvaćeno od strane Ljubavi Božje već u najranijem djetinjstvu, sve dok se djetetov razvoj ka gore ne počne odvijati puno jednostavnije na način da kasnije u životu posjeduje maksimalnu snagu otpora, kada bude potrebno donositi odluke i putem njegove razumske aktivnosti mora izvagati, što je Istina a što je pogreška. Volja koja teži prema Bogu, nosi u sebi također i snagu ispravnog odlučivanja, donosi mu snagu spoznavanja, jer Ljubav Božja ga sada više nikada ne ostavlja.

Čovjek može svejedno usmjeriti svoju volju Bogu u zrelijem dobu života, ako mu znanje nije bilo prenijeto dok je bio dijete, no onda je njegova borba za Istinu puno teža, on je izgubio puno vremena, kojeg je mogao iskoristiti za dobrobit svoje duše. I zbog toga je od velike koristi kada djeca bivaju pravilno podučena, jer znanje o dvije sile, Božjoj i Njegovog protivnika, je nužno, kako bi se mogao opredijeliti za jednu od dvije sile. I stoga je zločin prema mladima, pustiti ih ići kroz život u neznanju ili im još od djetinjstva oduzeti vjeru u Boga, vječnog Stvoritelja i Oca. Bez obzira na sve Bog ipak usmjerava ljude, da oni ipak dođu do spoznaje, kako bi mogli slobodno odlučivati, ali duša mora nadvladati daleko veće otpore, i njeno uzdizanje je otežano. Ipak slobodna volja mora u cjelosti biti usmjerena ka Bogu, prije nego se u čovjeka može ulijevati snaga koja mu je potrebna kako bi se oslobodio od onoga (Lucifera) u čijoj je prethodno bio volji i koji je svoju od Boga odvraćenu volju prenio čak i bićima, koja je oživio korištenjem Božje snage. Samo volja usmjerena ka Bogu smanjuje udaljenost od Boga i daje jamstvo potpunog nadvladavanja bezdana, koji je razdvojio biće od Boga zbog njegovog prijašnjeg pada.

AMEN                                               

Spread the Truth