Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3579 (Posljednji dan… Budućnost-sadašnjost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3579, 16 Listopad 1945

POSLJEDNJI DANI… BUDUĆNOST – SADAŠNJOST…

Bog je predskazao ljudima što će se dogoditi Zemlji u skladu sa Njegovim vječnim planom Spasenja… On ne želi da oni dožive posljednji Dan nepripremljeni, On ih ne želi iznenaditi neočekivano u njihovom nesavršenstvu nego im daje obilje mogućnosti unaprijed da postignu savršenstvo. On ih želi potaći da postanu duhovni, On ih želi upozoriti na posljedice ako zanemare Njegove podsjetnike, i On želi obavijestiti Njegove Vlastite o svim događajima koji će se zbiti tijekom posljednjih dana kako bi osnažio njihovu vjeru i dao im nadu i povjerenje u njihovo izbavljenje. On neće dozvoliti da se išta dogodi Zemlji bez da prije toga obavijesti ljude, tako da bi Ga oni trebali prepoznati u svim nadolazećim događajima. Ali On se neće nikada odvratiti od Njegovog vječnog Plana Spasenja kojeg je bio mudro promislio u saznanju o njegovoj učinkovitosti. Vrijeme do Kraja se može itekako otegnuti, ali će on neopozivo doći, i iz tog razloga sva se proročanstva u svezi Zemlje i znaci posljednjih dana trebaju uzeti doslovno. I stoga ljudsko biće može očekivati Kraj u bilo koji čas, on treba uvijek očekivati da se Kraj može dogoditi u sadašnjem vremenu, i prema tome pridati veliku važnost unapređivanju sebe samoga, njegove duše, tako da može izroniti neozlijeđen i stajati pred Bogom na Sudnji Dan. Čim ljudsko biće vjeruje u Kraj kako će biti u budućnosti on postaje ravnodušan i trom u radu na sebi samome.

Međutim, ako on očekuje da bi se Božja proročanstva mogla ispuniti u sadašnjem vremenu on uzima transformaciju njegove prirode ozbiljno, i to je Božja nakana od početka, i On potiče ljude da promijene njihovu prirodu. Ali ipak jednog dana će Njegova predskazanja postati sadašnjost i hoće se ispuniti riječ po riječ. I tik pred događaje ljudi će najmanje vjerovati proročanstvima i baš ovo će demonstrirati da su pristigli posljednji dani. Kada nitko više ne očekuje transformaciju Zemlje, kada ljudi odbacuju svu važnu informaciju, kada promatraju sve događaje sa svjetovnog i materijalnog gledišta i zanemaruju Božanskog Stvoritelja, to jest kada poriču svaku povezanost između sudbine čovječanstva i Božanske volje… onda čas nije daleko, jer onda je čovječanstvo doseglo stupanj zrelosti koji uzrokuje Kraj. I onda će Božja proglašenja sebe ispuniti doslovno, na užas onih koji ne vjeruju i zbog toga su potpuno nepripremljeni, i na radost i utjehu nekolicine koji očekuju posljednji čas kao čas izbavljenja iz najveće zemaljske nevolje. Jer jednog dana će čak budućnost postati sadašnjost, i premda je Božja Ljubav beskonačno velika, jednog dana će Božja pravednost zauzeti njezino mjesto i dokončati stanje koje je katastrofalno za i dalje nesavršene duhovne supstance u svemiru. I iz tog razloga ljude bi trebalo neprestano podsjećati na Kraj, oni trebaju biti obaviješteni o Riječi Boga Koji koristi Njegove proroke da upozori i podsjeti ljude i zbog toga im govori kroz posrednike… Kraj je vrlo blizu i blažen je onaj koji vjeruje proročanstvima i sebe priprema. Dan će doći neočekivano i uzeti sva živa stvorenja sa Zemlje bilo da ih odvede ili u vječni život ili u smrt, kao što je Bog proglasio u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth