Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3580 (Čuda… Lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3580, 17 Studeni 1945

ČUDA… LAŽNI PROROCI…

Ne dopustite sebi biti obmanutima, budući vas protivnik (Sotona) neprestano nastoji držati u tami i zatamniti svjetlo odgore. On vas pokušava uloviti u stupicu sa lažima i neistinama i na taj način učiniti neprijemčivima za apsolutnu Istinu. On uvijek smišlja kako zamračiti vašu viziju, zbuniti vaše osjećaje i zakriliti suštinu vječnog Božanstva, i koristi sredstva koja je teško razlučiti kao Sotonin obmanujući rad ako iskrena volja za Čistom Istinom ne postoji. On glumi pobožnost spram ljudi, njegova pojava je ona anđela svjetla budući sami ljudi žude sjajnost i raskoš i mogu jedino zamisliti Božansku slavu kao vanjsku veličanstvenost. On patvori iluziju Božje slave kada nalazi lakovjerne ljude koji iz toga izvlače zadovoljstvo. I kroz njih on širi laži i obmanjujuće zamisli i time zamračuje misli ljudskih bića. Oni prihvaćaju neistine i odbacuju Čistu Istinu koju Bog Osobno šalje u jednostavnom obliku (Ivan 16:25) na Zemlju…

I time se laži i zablude šire puno brže nego Istina, budući je to ono što ljudi sami žele i budući oni koji šire neistine rade pod krinkom predstavnika Kristovih učenja i otud nailaze na odobravanje svugdje. Sotona radi sa lukavošću i silom… On koristi ljudska bića koja ne žude iskreno Istinu, i oni su njegovi robovi budući isto tako ne žude iskreno za Bogom, Koji je Sama vječna Istina. I time Sotona, gospodar laži, ima lagan posao. Ljudske ustanove mogu jedino biti trajne vrijednosti kada je zazivana Božja podrška. I Bog želi biti zazivan u duhu i Istini (Ivan 4:24), inače On neće slušati. Ovo isključuje svaku izvanjsku formalnost; sve vrste ceremonija, raskoš i veličanstvenost spriječavaju ispravnu vrstu molitve, molitvu u duhu i Istini… Onaj koji zamjećuje vanjske događaje će naći kako je uspostavljanje unutarnje veze sa Bogom vrlo teško, budući će protivnik uvijek stupiti između njega i Boga, odvratiti njegovu pažnju i zaokupiti njegova osjetila sa izvanjskim utiscima. I prema tome ne tražite Boga u veličanstvenosti i raskoši, ne tražite ga u okruženjima gdje zemaljska materija ima svoj najveći učinak… Ovo je područje Božjeg protivnika gdje on radi sa uspjehom.

Bog Sebe otkriva u tajnosti (Matej 6:6), On Sebe otkriva u ljudima koji su skromni i ponizni. On otkriva Sebe u onima koji će govoriti namjesto Njega budući su Njegova otkrovenja namjenjena cijelom čovječanstvu i pojedinačna osoba samo služi kao alatka kroz koju On govori ljudima Osobno. Njegova otkrovenja prije svega smjeraju raširiti Istinu i proglasiti Njegovu volju, prianjanje uz koju rezultira u vječnom blaženstvu za ljudsko biće. Kroz vidjeoce i proroke On će također nagovjestiti Kraj svijeta i skrenuti pažnju na znakove posljednjih dana. Njegova je volja da će čovječanstvu biti dana važna informacija, da nitko neće tvrditi da nisu bili podsjećani i upozoreni kada ih Kraj iznenadi. Ovi vidjeoci i proroci će uvijek biti ljudska bića sa vrlodubokom vjerom i Ljubavlju, inače će Božji protivnik odabrati ljude da rade za njega i naći na njihovo odobravanje. Posljedično tome posebna pažnja treba biti obraćena na ponašanje onih koji sebe nazivaju Božjim slugama, da li ono udovoljava Božjoj volji, Njegovim zapovijedima.

Ali onda se otkrovenjima također treba vjerovati. Bog radi u tišini, premda na jasan i znamenit način, ipak ne u čudima koja bi forsirala ljude da vjeruju, baš kao što On isključuje svako izvanjsko prikazivanje budući On ne pokušava pridobiti svjetovne ljude sa sjajnošću i raskoši, nego On želi okrenuti njihova srca od tog svjetovnog svjetla obmane. Svjetovni ljudi trebaju biti sposobni objasniti neprirodne događaje pomoću prirodnih sredstava inače bi oni bili prisiljeni na vjerovanje, što Bog nikada ne bi odobrio. I time jedino vrloduboko posvećena ljudska bića će imati izvanredna otkrovenja kada Božja Ljubav želi ove nagraditi i On im želi Sebe otkriti. Međutim, javna čudesa prisiljavaju ljude da vjeruju i oni ne bi napredovali duhovno budući strah od Boga nikada ne može nadomjestiti Ljubav koju ljudsko biće treba osjećati za Njega kako bi Mu se pripojio. Ali čudesa jedino uzrokuju strah u nezreloj osobi i nikada Ljubav…

Sotona pak koristi takva sredstva; na ovaj način on želi spriječiti ljudska bića da ljube Boga, i njegov će rad biti neometan tamo gdje je puno grešnosti i gdje su ljudska bića rijetko sklona samopromatranju već su namjesto toga svjetovno-orijentirana razmišljanja. Ali čak tamo se on pojavljuje zaogrnut u pobožnost. On baca vunu preko očiju ljudi, spriječavajući ih da vide jasno i time vrši njegov utjecaj. Ovo je nadalje potpomognuto od strane lažnih predstavnika Krista, koji sebe smatraju određenima širiti Njegova učenja ali koji sami ne žive dovoljno u Istini da bi razdvojili laž od neistinitosti kao takve i da ih isključe. Budući on djeluje sa lukavošću i silom… Bog, međutim, jest Ljubav, i jedino Ljubav teče iz Njegovih otkrovenja i kultivira Ljubav. I time vi trebate primjeniti ovaj standard… Istina je gdje je Ljubav podučavana i prakticirana budući je tamo Bog Osobno (1 Ivanova 4:8, 16)… Ali gdje svjetlo svijeta sjaji previše blistavo Božji protivnik sebe obznanjuje… I njegova je aktivnost obmana i protivna Bogu čak ako se on pokušava pojaviti pod maskom svjetla (2 Korinćanima 11:14). Svatko čija volja je okrenuta spram Boga ga (pre)poznaje unatoč njegove maske, i on je određen upozoriti njegova bližnja ljudska bića o lažnim prorocima koji će se uvijek pojaviti kada su ljudi u potrebi ali koji će čak pogoršati duhovnu nedaću namjesto da ju umanji. I Bog poziva ljude: Čuvajte se lažnih proroka (Matej 7:15) budući će posljednji dani biti iskorišteni za rad protiv Boga, protiv vječne Istine.

AMEN

Spread the Truth