Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3558 (Prava molitva… Uslišenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3558, 25 Rujna 1945

PRAVA MOLITVA …. USLIŠENJE ….

Tražite od Mene što god želite, Ja ću vam to dati …. No uvijek prije toga posavjetujte duha da li je to što tražite u skladu s Mojom voljom, da li vi time vašu dušu dovodite u opasnost. I duh u vama će vas učiti i u srce vam postavljati ispravne misli, tako da ispunjenje vaših molbi prepuštate samo Meni i tako od Mene i dobivate samo ono što vam je korisno. Ja ispunjavam svaku molbu koja se uzdiže iz najdubljeg srca, kao što sam vam obećao riječima: Molite, pa će vam biti dano …. kucajte pa ce vam biti otvoreno (Matej 7:7, 8). No molitva Mi mora biti usmjerena na ispravan način, a za to je potrebno i potpuno predanje Mojoj volji …. Inače to nije molitva, nego samo zahtijevanje koje nije u skladu s Mojom voljom i čije ispunjenje vam ni nije na blagoslov. 

No ako vi ulazite u sebe i dopustite da vam Moj Duh govori, ako Mi se bez ograničenja prepustite i molite Me za pomoć i snagu, Ja vam dokazujem Moju spremnost na pomoć i Moju Ljubav, i Ja ispunjavam tu molbu vašeg bezrezervnog prepuštanja radi. Svaka prava molitva nalazi uslišenje, a da li je vaša molitva ispravna, to će vam duh u vama objaviti ako mu za to date priliku tako što se povučete u osamu i oslušnete ga, tj. misaono tražite priključak na Mene, da li biste Mi se s vašom molbom smjeli približiti. A duh u vama će usmjeravati vaše misli onako kako je ispravno, pa kad se molite, vaš Otac u Nebu će vas uslišiti.

Bezbrojne molitve uzdižu se sa Zemlje, pa opet, samo rijetke od njih dosežu do Mog uha, jer ljudi propuštaju uključiti duh u sebi, jer vjeruju da si uvijek mogu izmoljevati ono što nedostaje njihovom tijelu, bez da zbiljski misle na svoje duše. Tako da oni nevolju ne prepoznaju kao opomenu za to da rade na zrelosti svoje duše, i ispunjenje njihove molbe za njih ne bi bila pomoć, iako bi se to zemaljski tako činilo. Prvo mora biti uspostavljen duboki odnos djeteta s Ocem, a onda se i molitva na pravi način uzdiže k Meni, jer dijete zna da mu Otac ispunjava svaku molbu koja mu ne šteti.

Jer ispravan odnos jamči i djelovanje duha, pošto Otac Svoje dijete ne ostavlja bez pomoći, uči ga i odgaja, i to putem Njegovog Duha. A jedno pravo dijete sve će prepuštati Ocu i Njemu bezbrižno vjerovati da je u Njegovoj očinskoj zaštiti zbrinuto i da ide ispravnim putem. A tada Mi to dijete neće uzalud uputiti niti jednu molitvu, naći će uslišenje u svakoj nevolji tijela i duše, kao što sam Ja to obećao …. 

AMEN

Spread the Truth