Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3439 (Raj nove Zemlje… Borba svjetla i tame…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3439, 17 Veljače 1945

RAJ NOVE ZEMLJE …. BORBA SVJETLA I TAME ….

Samo se dobro održava u posljednjoj borbi, jer ono stoji u direknoj vezi sa Bogom tako da će moći pružati otpor do Kraja. No zlo se oslanja na Božjeg protivnika, od njega je obuhvaćeno i povučeno u dubinu ponora. To je Kraj jednog perioda iskupljenja i istovremeno početak jednog novoga, kako bi se razvoj neslobodnog duhovnoga prema gore mogao nastaviti u jednom novom dobu, koje opet započinje s rajem na Zemlji.

Jer dobro, koje će pobjedonosno izaći iz posljednje borbe, tj. oni ljudi, koji se nalaze u Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, tad će dobiti nagradu za svoju istrajnost, svoju vjernost Bogu, tako da ih očekuje zemaljski život u najdubljem miru, gdje su patnja i jad izgnani a na njihovo mjesto stupilo blaženstvo. Oni će u skladu svojih duša živjeti život pun jedinstva, međusobno si dajući Ljubav i tako neprestano moći primati Ljubav od Boga, Koji kao Vječna Ljubav boravi među njima.

Oni više ne mogu biti tlačeni od neprijatelja njihovih duša; jer on je sa svojim podanicima prognan na dugo vrijeme, tako da više ne može vršiti utjecaj na ljude, koji na Novoj Zemlji žive povezani s Bogom. Oni ne znaju za strah, niti za dvojbe, jer se nalaze u svjetlu, u znanju, kao rezultat njihovog života Ljubavi. A to stanje je stanje savršenstva, koje osigurava i ulazak u kraljevstvo svjetla. No na Zemlji im je dano još jedno vrijeme, pošto oni trebaju tvoriti izdanak za ljudski rod Nove Zemlje koji treba naseljavati tu Novu Zemlju. 

A stanovnici te Nove Zemlje mogu biti samo dobri ljudi, jer oni su odložili svu ovisnost o materiji, pošto su spoznali Boga i ljube Ga svim srcem pa posljedično znaju i za svoj zemaljski zadatak i svoj posljednji cilj. Njima se onda Bog može približiti vidljivo i nevidljivo, On u Riječi može neprestano prebivati među njima, On ih može podučavati i prosvjetljavati im duh, jer oni Mu ne pružaju nikakav otpor putem svoje volje ili razmišljanja sklonog materiji.

I dokle god vlada to stanje među ljudima na Novoj Zemlji, dokle god si oni u intimnoj povezanosti s Bogom od Njega Samoga crpe snagu i blaženstvo, dotle će i ostati raj, gdje obitavaju blaženi ljudi, kojima je daleka patnja i nevolja. No i to stanje će doživjeti promjenu, al’ tek nakon jednog dugog vremena …. Tad’ će materija opet dražiti ljude, koji će postati mlaki u svojoj Ljubavi prema Bogu …. A onda ljudi sami protivniku Boga daju pravo da ih tlači, jer zbog žudnje za materijom oni se sami okreću onome koji je svezan u materiji.

A on to koristi, on se trudi volju ljudi sve više i više okrenuti ka materiji a odmaći ju od Boga. Jer i jednome i drugome istovremeno čovjek ne može težiti (Matej 6:24)…. Uvijek će on jedno morati izgubiti ovog drugoga radi, a u tome se sastoji opasnost da ljudi opet svoje srce priviju uz materiju te napuste Boga. A onda opet počinje borba svjetla protiv tame …. počinje borba Bogu ne-sklonih sila za prevlast nad ljudima. No i svjetlosna bića bore se za njihove duše, ali uvijek će volja čovjeka samoga odlučivati koja sila prevladava, sve dok opet ne počne očigledno divljanje Sotone i opet dođe Kraj jednog perioda spasenja …. 

AMEN

Spread the Truth