Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3366 (Nova škola razmišljanja… Ljudsko djelo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3366, 13 Prosinac 1944

NOVA ŠKOLA RAZMIŠLJANJA… LJUDSKO DJELO…

Postati će cilj onih koji više ne prepoznaju Boga, poradi njihova bezosjećajnog načina života, prisiliti ljude u potpuno novu školu razmišljanja. Oni odbacuju staro vjerovanje i pokušat će ga zamijeniti sa novim učenjima, njhova će namjera biti zbuniti razmišljanje ljudi time što će sve pokušati opovrći i, kroz primjedbe, probudit će njihove sumnje kako bi ih uveli u novu školu razmišljanja, da bi ih regrutirali za nju sa lukavstvom i silom. Budući se oni ne stide toga da postignu njihov cilj pomoću nepoštenih sredstava, oni će rigorozno prosljediti protiv ljudi koji ostaju vjerni njihovom starom vjerovanju i odavati počast onima koji vrše njihovu volju i promoviraju širenje novih učenja. Ova učenja su djelo ljudskih bića, ona niti utjelovljuju mudrost niti Ljubav; cilj ovih učenja je lišiti ljude duhovnog utjecaja, učiniti da ljudi steknu pogrešnu ideju u svezi svrhe zemaljskog života, ona ne potječu iz duhovnog carstva nego niječu sve duhovne koncepte i jedino prihvaćaju svjetovne ciljeve. I ova su učenja ponuđena ljudima na takav način da nitko ne može izbjeći njihov utjecaj, da će dnevni život više ili manje zavisiti o prihvaćanju ovih učenja tako da će ljudi morati donijeti ozbiljnu odluku da ih prihvate ili odbace. Ova škola razmišljanja će pronaći odobravanje svugdje budući ona uzima u obzir svjetovni stav ljudi i potpuno se okrenula od duhovnog kraljevstva. Oni prihvaćaju što im je dano od ljudi ali ne prepoznaju duhovne darove kao takve, oni se smiju ili izruguju Božjoj Riječi i odbacuju ikakvo istinsko objašnjenje.

U drugu ruku, ljudske strukture i ljudske ideje, koje bezosjećajni ljudi pokušavaju raširiti, nailaze na odobravanje većine, i tako će se škola razmišljanja razviti koja potpuno proturječi Čistoj Istini. Ovo je škola razmišljanja koja nema ništa zajedničko sa Kristovim učenjem budući će se na Kristovo učenje Ljubavi gledati sa mrgođenjem. Budući se Ljubav ne podučava kao prva i najistaknutija ona će se ohladiti i mudrost će, koja je također nezamisliva bez Ljubavi, će također dokončati. Ljudske misli će biti sve više obmanute, sve manji i manji broj ljudi će naći utočište u Bogu kao izvoru sve mudrosti i neće biti moguće, prema tome, dati im više Čistu Istinu. Niti će Istina više biti prepoznata dok će zabluda sebe učvrstiti, budući čovječanstvo više neće biti sposobno razlikovati Istinu od zablude/pogreške zbog njegove bezosjećajnosti. I tako će dozvoliti sebi biti ohrabreno i spustiti se sve više u stanje neznanja. Biti će za čovječanstvo duhovna tama i nitko neće biti u stanju vidjeti svjetlo… I iz ovog razloga će protivnik imati lak posao… Borba protiv vjere će biti sprovođena na svim nivoima društva budući neljubaznost dominira svugdje i onemogućava ljudsku percepciju. Međutim, ljudsko djelo neće trajati… Ono će se raspasti, poput svega što nije Božje, nakon što je pokrenulo jedan ogroman kaos, budući ove stvari neće preživjeti dugo vremena i biti će prema tome eliminirane od strane Boga Osobno kada je došlo vrijeme za kraj.

AMEN

Spread the Truth