Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6701 (Ljubav i patnja kao sredstva pročišćavanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6701, 29 Studeni 1956

LJUBAV I PATNJA KAO SREDSTVA PROČIŠĆAVANJA…

Moje Evanđelje vas uči ljubavi i samo ljubavi, jer samo ljubav čisti dušu od svih njezinih nečistoća; ljubav je vatra koja čisti dušu i koja sve neplemenito obraća u nasuprotno. A ljubav za pratilju često ima patnju, kojoj je zadatak rastvoriti čvrste omotače koji ljubavi još pružaju otpor. Ljubav i patnja su dakle sredstva za pročišćavanje duše, i ljubav i patnja mogu mane pretvoriti u vrline, one mogu slomiti oholost i u čovjekovom srcu probuditi istinsku poniznost, one nestrpljivoga mogu naučiti blagosti i strpljenju, one mogu potaći na milosrđe i dovesti do ispoljavanja pravednosti …. One mogu transformirati cijelo čovjekovo biće i time dakle dušu produhoviti još na Zemlji. I zbog toga se trebate neprestano baviti ljubavlju (= prakticirati je), i sve oblike patnje strpljivo (pre)uzimati na sebe …. Trebate nositi križ koji vam je dan i pritom se stalno truditi svoje bližnje izbavljati od patnje, usrećivati ih, i njima pomagati doći do duševne zrelosti, time što im tako propovijedate Evanđelje ljubavi i što im to Evanđelje demonstrirate time što ga živite.

Čovjek mora svjesno raditi na svojoj duši, mora se sam truditi osloboditi svih poroka i požuda, i snaga za to će mu rasti u ljubavi, koju opet prakticira na svom bližnjemu. I ako mu bude data patnja, on je direktno treba prepoznati kao sredstvo za usavršavanje, jer ona pomaže tamo gdje je ljubav još preslaba ….

Duša svoje tijelo treba moći napustiti kristalno čista/transparentna, kako bi u onostrane sfere mogla ući prožeta svjetlom …. Ali vi ljudi imate još manje ili više ovoja/omotača kojih se trebate osloboditi, a koji dušu onemogućuju da bude prožeta svjetlom …. Vi sami još morate raditi na sebi kako bi razvili/otkrili vrline koje trebaju krasiti dušu; morate doći do poniznosti, blagosti, miroljubivosti, milostivosti, pravednosti i strpljenja, a to zahtijeva svjestan rad na vama samima, što zbog toga često bude potpomognuto patnjama svake vrste. Tako da trebate spoznati milost patnje, kojoj je smisao izbavljenje, i ona ne treba uvijek biti smatrana kaznom za grijeh, već često samo efektivnim sredstvom za postizavanje duševne zrelosti ….

Sve vaše mane i poroke trebate odložiti, i to često zahtijeva borbu, koja vam u stanju fizičke patnje pada puno lakše nego u stanju fizičkog zdravlja, koje ide više na ruku povećavanju svih tih zala, nego njihovom smanjivanju. Nisam Ja nepromišljeno izgovorio riječi: “Tko Me želi slijediti, neka uzme križ ….”

Dakako da sam Ja na križu umro za iskupljenje vaših grijeha, sav sam grijeh uzeo na Sebe …. Time sam vam omogućio  mogućnost slobode, dotok snage …. Zbog djela izbavljenja mogu vam biti oprošteni svi grijesi, i također vam je osiguran ulazak u svjetlosne predjele priznate li Mene i Moje djelo iskupljenja, upotrijebite/iskoristite li milost moleći Me za izbavljenje i oprost vaših grijeha …. Pa ipak, ne možete izbjeći određeni duševni rad, jer isti vam određuje stupanj svjetlosti u kojem napuštate Zemlju. I spremnost za prihvaćanje trpljenja patnje, je (ne)svjesno sudjelovanje u Mom Križnom putu, a tko uz Mene ide putem prema Golgoti, taj je svojoj duši uistinu učinio veliku uslugu, jer ona (time) isto kao i Ja može ići putem u svjetlosne predjele, i ona će skupa sa Mnom, s blistavim sjajem biti u Raju, jer transformacija od nesavršenog bića do Božanskog bića, koje je ono bilo u pra-početku, je sprovedena još na Zemlji, i ona je već na Zemlji sudjelovala u Kristovom djelu izbavljenja, jer je odano nosila križ ….

Zbog toga blagoslivljajte (= pozdravljajte) patnju, koja vas prati u zemaljskom životu, i nek vam se ljubav potpuno razvije, a tada vam zemaljski život neće biti uzaludan, on će vam pomoći da se domognete najljepšeg cilja: potpunog sjedinjenja sa Mnom, s vašim Bogom i Ocem od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth