Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6700 (Postizavanje slobode do vremena Kraja… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6700, 28 Studeni 1956

POSTIZAVANJE SLOBODE DO VREMENA KRAJA… ISUS KRIST…

Okovi zarobljeništva vas i dalje mogu ograničiti za cijelu vječnost ali ih vi također možete odbaciti vrlo brzo, jer vi doista imate sva sredstva na vašem raspolaganju kroz Božanskog Iskupitelja Isusa Krista Koji je umro za vas na Križu. Uzmite u obzir da ćete i dalje trebati skapavati jedno beskonačno dugo vrijeme ako ne iskoristite blagoslove njegovog čina Spasenja, ako ne uzmete utočište u Njemu Koji jedini može otkloniti vaše okove… I uzmite u obzir da ste bili obaviješteni u zemaljskom životu koju stazu trebate slijediti kako bi postigli vašu kompletnu slobodu. Sve dok živite bez znanja o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja vi ne možete Njega zazivati za pomoć. Ali ovo znanje će biti dostavljeno svim ljudima, premda na drugačije načine, i nekolicina koji ga ne prime, budući njihova duša još nije dosegla stupanj koji može voditi do savršenstva na Zemlji, će i dalje zadobiti znanje o Njemu u kraljevstvu onostranog i mogu također biti oslobođeni od njihovih okova ako su dobre volje. Međutim, znanje o Isusu Kristu neće ostati skriveno od ljudi na Zemlji, i gdje im ono ne može biti dano izvani ono će im biti saopćeno kroz Mojeg Duha, koji vodi sve ljude u Istinu kako Sam obećao (Ivan 16:13)… Kako bi postali svjesni velikog značaja vaše preobrazbe na ovoj Zemlji vi morate znati kako postoji način da sebe kompletno oslobodite i budete sposobni ući u kraljevstvo svjetla kao blažena bića… da ste svi obaviješteni o ovoj stazi ali da se vi također njom morate zaputiti. Vi se svi morate zaputiti stazom do Križa, vi svi morate sebe izručiti Isusu Kristu kako bi bili sposobni ući kroz kapije u blaženstvo. Ali nitko neće biti sposoban postići blaženstvo bez Isusa Krista; namjesto toga, on će morati ostati okovan dok ne odluči zaputiti se ovom stazom do Njga, stazom do Križa. Međutim, vi ljudi nemate još puno preostalog vremena… uzmite u obzir da ćete i dalje biti sposobni postići slobodu u ovom kratkom vremenu do Kraja, ali da ćete ju također izgubiti vlastitom krivnjom jedno beskrajno dugo vrijeme ako isključite Isusa Krista, ako vi… premda ste obaviješteni o Njemu i znate o Njegovom činu Spasenja, ipak Njega odbacite ili ostanete ravnodušni spram Njega i ne okrenete Mu se za pomoć na stazi spram savršenstva…. Vi ne shvaćate koji dar milosti vam je dostupan, kroz kojeg vi možete naći izbavljenje od jednog zatočeništva vječnog trajanja, ali opet i iznova ste obaviješteni o njemu bez da to nailazi na vaše vjerovanje. Jedino kroz Isusa Krista vi možete biti iskupljeni od vaše krivnje grijeha, od kontrole Mojeg protivnika, vi ne morate više ostati dugo vremena pod njegovom vladavinom, vi možete sebe osloboditi od njega i odbaciti sve okove, jer ima Jedan koji će vam pomoći ako se samo okrenete ka Njemu i zaklinjete za Njegovu pomoć. A za ovo vi jedino imate kratko vrijeme na vašem raspolaganju. Ako to zanemarite učiniti, vi ćete ostati u njegovoj kontroli za jedno beskrajno dugo vrijeme prije nego vam je opet ponuđena mogućnost iznova da Ga zazivate za milosrđe. Ne produžujte sami vaše vrijeme zarobljeništva, rado prihvatite radosnu vijest o vašem spasenju kroz Isusa Krista i zaklinjite Ga tako da vam On može pomoći također postići izbavljenje, tako da je On mogao također za vas proliti Njegovu Krv… Ne mimoiđite Ga, vi koji Ga znate. Vjerujte da vas jedino On može spasiti od grijeha i smrti i usmjerite zadnje korake vašeg razvoja na ovoj Zemlji tako što ćete se zaputiti stazom do Križa na Golgoti… I u blaženoj slobodi vi ćete biti sposobni sebe uzdići u kraljevstvo svjetla, gdje nikakva noć neće nikada zanavijeke postojati.

AMEN

Spread the Truth