Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6624 (Zazivanje Isusa Krista iz tame…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6624, 17 Kolovoz 1956

ZAZIVANJE ISUSA KRISTA IZ TAME…

Nije Moja volja koja će odrediti vašu sudbinu u vječnosti, nego ćete radije vi sami, kroz vašu volju, nju učiniti ili veličanstvenom ili groznom ali vi možete promijeniti strašnu situaciju i, ako to želite napraviti, vi ćete uvijek primiti Moju potporu. I bez obzira koliko ste mračni, svjetlo će vam biti učinjeno dostupnim, i ako žudite za svjetlom onda ćete uvijek biti sposobni ostati u njemu, vi se nećete trebati vratiti u tamu, jer vašoj će se volji uvijek udovoljiti čak i u duhovnom kraljevstvu. Ne odbacujte one koji vas žele napraviti sretnima tako što vam daju svjetlo. Vi ćete se osjećati bolje nego u mračnim predjelima iz kojih će se jednog dana sve uzdići do svjetla dana, premda se to treba dogoditi dobrovoljno… Svi vi koji prebivate u mračnim predjelima, bili oni na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog, ste nesretna živa bića bez mira, bez svjetla i bez snage…

Ovi su učinci grijeha kojim(a) ste bili opterećeni za vječnost i koje(g) ste čak uvećali tijekom vašeg zemaljskog života kao rezultat vašeg bezosjećajnog načina života… Sve dok niste oslobođeni od ove krivnje grijeha vaše se stanje isto tako ne može unaprijediti. Ali vi možete htjeti da se krivnja oduzme od vas tako da možete pristići do svjetla i blaženstva. Najprije odlučite postati slobodni od ograničenja koje vas opterećuje i muči… Odlučite sebe povjeriti Onome Koji vas može osloboditi, i apelirajte Mu da vam pomogne. Svi vi znate za Onog Koji je Sebe žrtvovao na Križu za krivnju vaših grijeha… Svi vi znate o Isusu Kristu, ali svi vi ne vjerujete u Njega i Njegov čin Spasenja. A ipak On je Jedini Koji vam može pomoći u vašoj mučnoj situaciji, Koji vas može podići iz bezdana, Koji može i želi vam podariti svjetlo i život… ali Kojeg vi morate sami zazvati i apelirati za pomoć. Svatko tko ne vjeruje u Njega isto tako Mu se neće okrenuti i ostati će vrlo dugo vrijeme u tami, pošto nema drugog načina do sreće bez Njega. Ali opet i iznova ćete vi biti upućeni na Jednoga, opet i iznova svjetlo će vam biti ponuđeno, bljesak nade, na kojeg se trebate obazriti. Okretanjem vaših očiju ka bljesku svjetla Križ će vam uvijek zasjati, ako niste sasvim tvrdoglavi, jer Njegovo veliko milosrđe će vam doći u susret kako bi vas spasilo… Ali vi možete također biti uvjereni da će vas On spasiti samo ako vi to sami želite…

I stoga ponavljam da vas Ja ne osuđujem, da to nije Moja volja koja je odredila sudbinu koja čini da se osjećate nesretnima, nego ste ju radije vi sami stvorili i vi ju također sami možete promijeniti ako nađete pribježište u Jednom Koji vas može osloboditi… u Isusu Kristu, sa Kojim Sam Ja Osobno postao jedno (Ivan 10:30), Koji je time vaš Bog i Otac od vječnosti. Bez obzira da li vi i dalje živite na Zemlji ili da li ste već svukli svoj zemaljski pokrov… svjetlo će u vama i oko vas biti jedino kada ste pronašli Isusa Krista… ali bez Njega vi ćete živjeti u tami, bez Njega vi ćete također biti udaljeni od Mene, Koji Sam utjelovio Sebe u čovjeku Isusu Kristu kako bi umro namjesto vas na Križu za okajanje vaše krivnje grijeha… Jedino kada osoba izruči svoju krivnju Meni sa kompletnom vjerom će on biti oslobođen od nje, i to je u cjelosti prepušteno (ili ‘to u potpunosti zavisi o…’) vašoj vlastitoj volji… Moja Ljubav ne može učiniti išta više nego vam nastaviti slati nositelje svjetla koji vam proglašavaju Moju volju, koji će također zapaliti svjetlo u vama… Dozvolite sebi da postanete osvijetljeni, promijenite se i dođite k Meni u Isusu Kristu… i tama će se povući, blistavo svjetlo će se pojaviti i sva mučenja tame će otpasti od vas, vi ćete se biti sposobni uzdići u svjetlosne sfere i biti i zauvijek ostati blaženo sretnima.

AMEN

Spread the Truth