Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6622 (Visoka vrijednost ispravne molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6622, 15 Kolovoz 1956

VISOKA VRIJEDNOST ISPRAVNE MOLITVE…

Sve će za vas biti blagotvorno ako Me zaklinjete za Moj blagoslov. Ako Mi dođete poput djece Ocu sa zahtjevom, Ja neću zatvoriti Moje uši nego ću vam podariti što potražujete. Vi bi trebali biti čvrsto uvjereni da ću vas Ja čuti, da ću vam Ja uvijek nagnuti Moje uho i naći zadovoljstvo u riječima povjerenja izgovorenima od strane vašeg srca, čak ako vaša usta ostanu bez glasa. I time ću vas voditi na svakoj stazi kojom se zaputite i Ja ću uvijek sve urediti tako da će biti za vas blagoslov… Vi ste nesvjesni bogatih blagoslova kojima rezultira vaš srdačan kontakt sa Mnom, kojeg vi uspostavljate sa Mnom kroz molitvu u duhu i u Istini. Ova iskrena veza omogućava Mojoj snazi Ljubavi da utječe u vas, koja će duši osigurati strahovit zamah, ona će unaprijediti njezin razvoj kao što osvježavajući mlaz vode pretvara pupoljak u cvijet… Duši treba ovaj upliv snage ali ona ga ne može primiti ako su vrata do srca zaključana… što je uvijek slučaj sve dok ljudsko biće ostane izolirano od Mene. On mora sebe otvoriti dobrovoljno i ovo se događa točno kroz ovu povezanost sa Mnom u molitvi. Svaka srdačna molitva predstavlja sjedinjenje sa Mnom, budući Ja obraćam pažnju na svaku takvu molitvu… Ali ako se molitva tiče duhovnog zahtjeva, Moj pritok milosti će se izliti na Moje dijete u izobilju, i duša je napravila golemi korak nagore. Jer Moja snaga neće ostati neučinkovita, čak ako ovaj učinak nije očigledan vama kao ljudskom biću. Ljudi bi mogli tako lagano promijeniti njihovu prirodu kroz ispravnu vrstu molitve… Molitva u Duhu i Istini je direktna staza ka Meni koja daje osobi ono za čime je ona u strašnoj potrebi: Moju snagu Ljubavi…

Onda će on biti sposoban ispuniti sve postavljene uvjete koje Ja očekujem od njega tako da će postati potpuno zreo, on će biti sposoban ostvariti rad unapređivanja njegove duše i ne treba se bojati nikakve slabosti, jer kroz molitvu on može opetovano primiti novi upliv snage i neće opasti uz rub ceste nego će namjesto toga sigurno postići cilj. Ali tko ozbiljno oblikuje njegovu dušu tako da ju Ja mogu prihvatiti u Moje kraljevstvo? Tako da ona može ostati blizu Mene kako bi bila neopisivo sretnom? Jedino osoba koja Mi se iskreno moli… Nekoliko molitava se uzdiže nagore ka Meni i time će jedino nekolicina ljudi doseći njihov cilj na Zemlji.. Činjenica da Mi se vi možete moliti, da Mi možete pristupati poput djece Ocu i također Ga zaklinjati za pomoć, je dar milosti vi ljudi vrednujete isuviše premalo; doista, vi ga često čak omalovažavate (zanemarujete)… Jer vi bi bili u stanju ukloniti sve slabosti kroz molitvu. Ako vi stoga imate ozbiljnu volju doći do viših sfera, doseći Mene, onda je molitva najbolje jamstvo da ćete vi postići vaš cilj, jer svaki zahtjev koji se tiče vaše duhovne dobrobiti će biti uslišen, budući je to ono što Ja želim čuti od vas; žudnju za Mnom… Međutim, Ja ću vam također pomoći u zemaljskoj nedaći, jer Ja Sam vam također ovo obećao ako vjerujete čvrsto i bez ikakve sumnje… Prema tome vi se možete okoristiti milošću molitve u svakom trenutku, Ja ću uvijek biti otvoren za vas čim Mi se molite u Duhu i u Istini, čim Mi vi povjerljivo predstavite vaše potrebe i probleme. I vi nećete nikada trebati uzalud čekati za ispunjenjem vaših molitvi, budući će Otac Koji ljubi Njegovu djecu ispuniti njihove žudnje pod uvjetom da to ne škodi spasenju njihove duše. Jer Ja neću nikada razočarati dijete koje u Mene ima bezuvjetno (slijepo) povjerenje.

AMEN

Spread the Truth