Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6595 (Čuda su posljedica vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6595, 15 Srpnja 1956

ČUDA SU POSLJEDICA VJERE…

Moja Ljubav vam jest i ostaje zauvijek naklonjena. I Moja Ljubav želi uvijek samo najbolje za vas, čak i nakon nestanka tijela. Sve što vas dotiče tijekom života motivirano (upravljano) je Mojom Ljubavlju, i zbog toga ne trebate biti neodlučni i malodušni ni u kojem trenutku, jer Moja Ljubav izglađuje sve u svoje vrijeme, stvara balans gdje su tijelo i duša razjedinjeni, tj. gdje se duša nalazi u opasnosti kada je suviše vođena tijelom i koja unatoč tome mora sazrijeti sukladno Mojoj volji. Možete uvijek biti čvrsto uvjereni da Ja imam budno oko i već znam o vašim duševnim nevoljama kao i o onim tjelesnim, te ih otklanjam u prikladno vrijeme. Stoga se ne morate brinuti bez obzira o čemu se radilo, jer Ja osobno se brinem za vas. Od vas samo tražim da se potpuno predate Meni, da ne kročite svojim putima, da ste uvijek spremni prepustiti se Mojem vođenju i na taj način otpustite svu brigu, te se povjerite s potpunim pouzdanjem Meni, Koji ću vam osigurati pomoć u svemu što vas opterećuje. Svaka briga je nedostatak vjere i povjerenja u Mene i sprječava Me u Mom planu Ljubavi. Ali ako se kompletno povjerite Mojoj volji i vjerujete Mojoj Ljubavi i moći onda, u Istini, možete oslobođeni kročiti vašim zemaljskim putem, jer Moja vas Ljubav štiti tako da ne podlijegnete u opasnosti, ako se prepustite biti vođenima od Mene. Ova je dakle jedna vjera s čvrstim uvjerenjem koja vas doista čini živima, jer onda sva težina otpada sa vas i moći ćete biti izvanredno aktivni, pošto ćete onda također primati snagu koju ćete sada koristiti u Mojoj volji.

Tražim puno od vas, da vjerujete da Sam vam Ja prisutan, Ja Kojega ipak ne možete vidjeti. Međutim, vi koji primate direktno Moju Riječ, vi koji ste obavješteni o Meni putem Mojih glasnika, vama bi ta vjera trebala biti jednostavna i laka, jer za vas Moj je glas dokaz Moga prisustva. I ako znate da Sam vam Ja Osobno prisutan, možete također biti uvjereni da poznajem sve vaše patnje i nedaće, te da ih mogu ukloniti. Onda trebate također vjerovati da ću ih i otkloniti kada je vrijeme, jer u suprotnom bi vaša vjera čak bila još uvijek vrlo slaba i potom objašnjava također vašu nevolju. Ja Sam vaš Bog i Otac, vaš Stvoritelj iz vječnosti. Sve je proizašlo iz Mene u mudrosti i snazi i tako također vi sami koje Sam stvorio iz Svoje Ljubavi. Trebate misliti samo na tu Moju stvaralačku snagu, na Moju mudrost, moć i Ljubav, onda će sa vas otpasti svaka plašljiva zabrinutost, jer ćete onda znati da za Mene ništa nije nemoguće. S obzirom da Moja Ljubav za vas važi uvijek i u vječnosti, koristim također i Svoju moć kada morate ozdraviti u tijelu i u duši, ali ju mogu upregnuti uvijek samo kada to za vas ne predstavlja više nikakvu prisilu vjere. Ne možete dolaziti do vjere putem čuda, već kroz vjeru morate također prikazivati čuda. I za vas je doista lako učiniti živom takvu vjeru u vama, jer Ja djelujem po vama na tako očit način, razgovaram s vama, dopuštam da Moja Riječ odzvanja u vašim srcima i morate samo još srušiti jednu tanku prepreku i nadvladati sumnje koje se povremeno rađaju u vama. Uvijek si trebate samo zamišljati Moju ogromnu Ljubav za vas i onda ćete također biti sigurni da ta Ljubav čini sve za vas da vam podari život i također održava vaš zemaljski život, sve dok želite biti aktivni u buđenju života. Odbacite sa sebe svaku težinu i uzdajte se u Mene i znajte da vaš Spasitelj i Iskupitelj živi,  da je uzeo na Sebe sve slabosti kako bi od njih bili oslobođeni.

AMEN

Spread the Truth