Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3238 (Opomene… (Ivan 14) Prebivalište u srcu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3238, 31 Kolovoz 1944

OPOMENE… (IVAN 14) PREBIVALIŠTE U SRCU…


Vaše srce mora biti čisto i bez otpada (šljake), ako Me vi želite u njega prihvatiti. I stoga se morate truditi sebe doraditi (oplemeniti) i jedino dobre misli u sebi nositi; svaki nečasni (prosti, neplemeniti) osjećaj (emocija, kretnja, nagon) treba ostati daleko od vas, vi se morate u miroljubivosti i Ljubavi odnositi jedan prema drugome, ne smijete dopustiti nikakvoj ljutnji i nikakvoj mržnji da se podignu (izrastu, nastanu) u vama, vi trebate uvijek biti spremni pomoći i koristiti vašu snagu za djelovanje u Ljubavi; trebate često ostajati (prebivati) u molitvi i također se sjetiti i mrtvih, morate prakticirati milosrđe i sa svim strpljenjem podnositi slabosti bližnjih i ne željeti se isticati (nadmašivatiprestizati), nego služiti u poniznosti i blagosti, gdje god možete napraviti neko Ljubavno djelo. Jer, jedino onda ćete vi biti Meni nalik, ako se trudite Mene u svemu slijediti (nasljedovati), kada stalno radite na sebi i odložite sve pogreške (grijehenedostatke, poroke) i slabosti. Onda Ja mogu uzeti u posjed vaše srce, i u vama prebivati i djelovati… To je ogromno blaženstvo već na Zemlji, jer kada Sam Ja Osobno sa vama, više ne postoji nikakva nevolja, nikakva zemaljska patnja i nikakva bol… Budući da vaše tijelo više ništa ne osjeća (doživljava), samo se još pred svijetom pojavljuje (izgleda) osjetljivo poradi ljudi koji još nisu dostigli visoki stupanj zrelosti koji dozvoljava (omogućava) Moju prisutnost. I stoga Ja nisam očigledno prepoznatljiv, nego zemaljsko dijete koje je ispunilo uvjete da bi uživalo u Mojem prisustvu, osjeća Moju blizinu i iznimno je blaženo. On me čuje i sretan je zbog Mog glasa… A svaki čovjek može priskrbiti ovu sreću, ako gorljivo nastoji k savršenstvu, ako čini sve da osvoji Moj užitak (radost, zadovoljstvo), i oblikuje svoje srce u Ljubav. Jer, onda Me bezuvjetno (izvjesno) privlači k sebi, i Ja uzimam boravište u njegovom srcu i više nikada ne idem od njega. Ali, ako imate u sebi nedostatke, a ne trudite se njih osloboditi, podižete prepreku za Mene i Moje djelovanje, i onda vam zauvijek ostajem nedostižan (nedostupan). Vi morate ozbiljno željeti i zahtijevati od Mene snagu, za dovesti namjeru (voljuželju) do izvršenja, i morate činiti sve da napredujete u vašem razvoju, morate se preispitivati i suzbijati vaše pogreške (grijehe, nedostatke, poroke), morate se suprotstaviti (natjecati) u dobru i stalno se nastojati usavršiti, onda će vas Moja Ljubav podržati (pomoći), i pritjecat će vam snaga… vaše nastojanje će biti uspješno, vi možete Mene Osobno primiti u vaše srce, a ovo znači blaženstvo već na Zemlji, i vječno sjedinjenje u duhovnom kraljevstvu. Jer, sjedinjenje sa Mnom vam uklanja sve zemaljske nevolje (svaku bijedu), čini vas slobodnima i snažnima, lišava vas zemaljske težine (gravitacije), i otvara vam znanje koje vas čini sretnima i potiče vas na ekstremnu Ljubavnu aktivnost. Jer onda vam Moj glas nastavlja zvučati (odjekivati), i Ja vas podučavam i određujem sve vaše puteve, vaše postupke, vaše misli i vašu volju. Ali, Ja vas ne prisiljavam, nego vaše srce, dobrovoljno ponuđeno Meni, u sebi nosi istu volju, ako je potpuno podloženo Mojoj volji, i zbog toga čovjek više ne može misliti ni htjeti drugačije… a ovo je veliko blaženstvo, biti jedno s Mojom voljom… Zato stremite sa svim žarom ovom sjedinjenju sa Mnom, radite na sebi i oblikujte se u Ljubav, tako da Ja mogu Biti u vama u svoj punini, tako da Ja mogu uzeti prebivalište u vašim srcima, pa da vi više ne budete usamljeni i napušteni… tako da vas Moja Ljubav može usrećiti i Moja snaga vam pritjecati, tako da ne hodate više sami zemaljskim putem, nego imate u Meni stalnog Pratioca.

AMEN

Spread the Truth