Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3354 (Mentalni utjecaj od strane svjetlosnih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3354, 2 Prosinac 1944

MENTALNI UTJECAJ OD STRANE SVJETLOSNIH BIĆA…

Čim je nositelj svjetla u onostranom, jedno prosvjetljeno biće, uspio da ga osoba čuje, on će uvijek ostati blizu njega kako bi utjecao na svaku njegovu misao, time kako bi ga neprestano podučavao. Ipak volja ljudskog bića je uvijek odlučujuća s obzirom na to da li su nastojanja svjetlosnog bića uspješna. Jer premda je biće moćno i bilo bi sposobno kompletno zaposjednuti misli osobe njegova sloboda volje nije ograničena, otud mu informacija nikada nije saopćena (tj. dostavljena) protiv njegove volje. Posljedično tome, učiteljska aktivnost svjetlosnih bića zahtijeva iznimno strpljenje. Opet i opet iznova oni trebaju usmjeriti misli osobe na određenu temu koju su oni spremni objasniti, i ne smiju postati nestrpljivi kada se ove misli udalje od teme. Njihova Ljubav za ljude treba biti znatna kako bi opetovano prikupila razumijevanje za njihove propuste i bez-prestano pokušavala podići interes ljudi za duhovnim znanjem. Iz ovog razloga čovjek sa intimnim kontaktom sa svjetlosnim bićima će također imati drugačiji mentalitet (tj. način mišljenja, duševne sposobnosti i stav); unatoč činjenice da on još nije bio podučen na jedan očigledan način on će provesti puno vremena razmišljajući o duhovnim temama, i ova kontemplacija će ga zadovoljiti budući će rezultirati u zadovoljavajućem odgovoru. I onda će svjetlosna bića biti sposobna pokrenuti se u akciju, oni su uvijek sposobni ući u čovjekov slijed misli, oni su sposobni prenijeti njihove misli ljudima… Ipak to zavisi o prijemčivosti pojedinca da li su njihov napor i strpljenje uspješni, jer što je on više voljan to će više pomno on slušati naunutra, to jest, on zamjećuje njegove misli, on ih neće smjesta odbaciti nego će o njima detaljno porazmisliti, i jedino onda one mogu postati učinkovite, time pokrenuti ga na akciju… da učini ono što je mentalno bio savjetovan učiniti.

Ako je čovjek obratio pažnju na ove prijenose misli onda će se u njemu također pojaviti žudnja da kaže njegovim bližnjim bićima ono što je čuo, što je duhovno primio, jer štogod ga dira će ga također nagnati da to preda dalje. I ovo zauzvrat priprema njegova bližnja ljudska bića za rad svjetlosnih bića na njima, jer čim druga osoba sluša što mu je rečeno on također počinje misliti o tome, i svjetlosna bića će iznova biti sposobna intervenirati i osigurati hranu za razmišljanje u obliku mentalnih pitanja i objašnjenja.

Svi su ljudi povjereni takvim svjetlosnim bićima, svi ljudi su okruženi od strane njih, i oni obraćaju pažnju na svaku misao. I čim se misli okrenu duhovnim stvarima, otud stvarima koje su nevezane za zemaljski život, koje se ne tiču tijela nego ljudske duše, svjetlosna bića pokušavaju usmjeriti misli na ispravan put… time što mentalno šapuću ispravnu informaciju, odgovor na postavljeno pitanje, tako da će oni, budući su nastali u njima samima, biti razmotreni i, sa dobrom voljom, također biti procijenjeni. Jer misao jedino postaje vrijedna kada je sprovedena u praksu, kada je mentalni savjet sukladno primjenjen. Ipak napori svjetlosnih bića su često uzaludni sa mnogim ljudima budući oni jedino teže ka čisto zemaljskim stvarima i nemaju nikakvog interesa za duhovan rad ili duhovno znanje. U tom slučaju svjetlosna bića su zahvalna za svaku potporu od strane ljudskih usta… Jer svjetlosna bića se ne mogu niti vidljivo pojaviti niti upoznati ljude sa ispravnim znanjem protiv njihove volje, ali to je uvijek vlastita čovjekova volja koja dozvoljava ili odbacuje rad svjetlosnih bića na njemu. I svjetlosna bića su podložna zakonima, budući slobodna volja ljudskog bića također mora ostati neafektirana kako se ne bi učinilo nemogućim za osobu da postigne savršenstvo.

Iz ovog razloga ispravno znanje može jedino biti učinjeno pristupačnim ljudima jednom kada upotrijebe njihovu vlastitu volju, time što dobrovoljno prihvaćaju utjecaj bića koja im, kao predstavnici svjetla, čine znanje dostupnim. Jedino onda će svjetlosna bića koja okružuju osobu biti u stanju činiti njihov rad, oni će biti sposobni podučiti ga mentalno i opskrbiti ga sa informacijom u svezi svakog pitanja koje ga pokreće. I onda će on uvijek biti duhovno vođen i pažen, i njegove će misli biti vođene na ispravan put, jer svjetlosna bića imaju mnogo snage i vlasti na njihovom raspolaganju pod uvjetom da se volja ljudskog bića ne odupire njihovom utjecaju.

AMEN

Spread the Truth