Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3276 (Vrijeme milosti… Govornik – Predvjesnik Gospoda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3276, 30 Rujan 1944

VRIJEME MILOSTI… GOVORNIK – PREDVJESNIK GOSPODA…

Poslušajte poruku Božjeg duha… Vrijeme milosti je započelo, i ako ste voljni težiti ka kraljevstvu Božjemu vi možete osjetiti njegov blagoslov. Svjetlosna bića očigledno i neprestano rade na pružanju darova milosti iz duhovnog kraljevstva ljudskim bićima na Zemlji; svjetlosna bića su utjelovljena na Zemlji kako bi služila ljudima kao duhovne vođe tijekom posljednjih dana; misli ljudi koji teže ka Bogu će biti prosvjetljene i tim bliže istini; Božja ljubav će sebe izraziti u vremenima zemaljske nevolje tako što će donositi pomoć gdje god je zatražena… Pobožni ljudi će ostvariti izvanredne stvari i sila vjere će postati očigledna… I stoga će mnogi blagoslovi sebe očitovati, budući će opozicija također koristiti sva sredstva da bi uzrokovala duhovnu ojađenost ljudima i Bog im želi vidljivo pomoći.

I tijekom ovog vremena milosti čovjek će se pojaviti čiji je duh odgore, čija je duša potpuno ujedinjena sa duhom unutar njega i koji prema tome govori što mu duh otkrije… apsolutnu istinu u svoj jasnoći… Bog Osobno će govoriti kroz njega, on će podsjetiti ljude da ustraju ili ih upozoriti da Ga ne odbace. I ovaj govornik je predvjesnik Gospoda. Kada se on pojavi dolazak Gospodnji je jako blizu. Ovaj će čovjek značajno povećati stupanj milosti kako će biti neizmjerno podržavajući za vjernike i ponudit će vjernicima mogućnost da (po)vjeruju… jer on je oživljen sa snagom i moći i imati će značajan utjecaj na ljude koji ga slušaju. Njegove će se riječi zapaliti i proširiti poput požara zemljom gdje bude radio. On će govoriti bez straha i oklijevanja, on će obaviještavati ljude i skretati njihovu pažnju na dolazak Gospoda na oblacima i na Posljednji Sud. Ipak neće biti mnogo ljudi koji će mu vjerovati budući većina ljudi više ne želi znati (za) Boga i duh, i time je njihovo razmišljanje potpuno protivno/suprotno. Ukratko, oni niti razumiju niti iskorištavaju izvanredan dar milosti, posljedično kraj je neizbježan, jer ponor će se otvoriti i proždrijeti sve što ne prepoznaje Boga i odbacuje Njegovu Riječ.

Bog je Koji zauvijek daje, i štogod On daje je nezasluženi dar milosti određen da pomogne ljudima sazrijeti čak tijekom ovih patničkih vremena… Bilo da daje žalost ili radost, to uvijek pomaže osobi podići njegovu dušu do Boga, to uvijek ukazuje na Njega, to je uvijek vabljenje i navodi ga na ispravan put… to je uvijek milost… A kada ovaj čovjek pristigne količina milosti za ljude će također porasti, budući je on okružen i zrači svjetlom koje mu pritječe iz duhovnog kraljevstva… On predaje/prenosi dalje znanje, njegova je riječ krajnja mudrost i snaga i može se lako prihvatiti, budući je ponuđena uvjerljivo i može biti shvaćena od strane ljudi ako ga pažljivo slušaju. Božja ljubav olakšava ljudima vjerovati time što im šalje Njegove glasnike sa neobičnom snagom posredstvom koje/čega jedino oni mogu biti (spo)znani kao glasnici sa neba. Ali on će biti napadan sa svih strana… i jedino nekolicina razumije njegovu misiju i ostaju sa njime, jedino nekolicina crpe snagu iz njegovih riječi; ali oni će primiti snagu i milost u izobilju i biti sposobni oduprijeti se suprotstavljanjima svijeta, neprijateljstvima koja se sada događaju otvoreno…

Posljednji će dani biti izuzetno teški ali također izvanredno milosrdni, jer Bog će Sebe otkriti gdjegod se srce u nevolji otvori da bi primilo Njegovu milost. I stoga će zasigurno biti moguće biti pobjedonosan u konačnoj borbi na ovoj Zemlji… (i) da duša može isplivati iz nje neozlijeđena, da ona zadobije vječni život ako prijevremeno odlazi sa Zemlje ili, ako ona produži na Zemlji do kraja, da će biti fizički uklonjena sa nje od strane Gospoda da bi započela novi život na Novoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth