Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3274 (Poziv… Priprema… Odricanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3274, 28 Rujan 1944

POZIV… PRIPREMA… ODRICANJE…

Zadatak kojeg morate ostvariti će zahtjevati svu vašu snagu, prema tome biti ćete vođeni kroz probe/iskušenja koja su naumljena osnažiti vas za ovaj zadatak; jer jedino kada  ste sebe potpuno nadvladali, kada ste sebe odvojili od svega što vam je drago na Zemlji, ćete postati apsorbirani u vaš rad za kraljevstvo Božje. A vi ste određeni ostvariti ovaj rad. Posljedično tome, ne dopustite sebi biti obmanutima ili odvraćenima od strane svjetovnih događaja, radite marljivo i sve svoje zemaljske brige izručite vašem Ocu na Nebu, Koji će ih otkloniti od vas čim radite za Njega. Bog od vas očekuje puno ali vam također daje beskrajno puno… On očekuje od vas da odbacite sve što pruža užitak vašim osjetilima, ali On će vam dati što vašu dušu čini sretnom… On od vas oduzima zemaljska vlasništva i podaruje vam duhovno bogatstvo, koje nadoknađuje za sva svjetovna vlasništva. I vi Mu morate zahvaliti za svaki dar, budući vam je ponuđen od strane Njegove ljubavi. Ipak čak je zemaljska patnja dar ljubavi od Boga čim sazrijeva vašu dušu. Jer zadatak kojeg trebate ostvariti zahtjeva nepodijeljenu posvećenost, budući je to duhovni rad koji ne tolerira zemaljske smetnje/zapreke. Ali u drugu ruku on je ugodan, on pruža užitak davatelju baš kao i primatelju… Trenutak u vremenu kada će se zbiti generalni raspad se sve više približava, i dobro onome koji sebe oslobodi od zemaljskih dobara prije nego su mu nasilno oduzeta, jer njegov duh sebe može slobodno razviti i okupirati sa stvarima vječne vrijednosti. Njegov život na Zemlji neće trajati vječno, ipak što ponese preko u duhovno kraljevstvo može biti trajno i naknadno ga učiniti beskonačno sretnim. Ali on će to postići na Zemlji jedino ako odbaci što mu pripada na Zemlji. Iz tog razloga Bog će potonje oduzeti od vas, ako vas je pozvao da radite za Njega. Vi morate osetiti vaš poziv unutar vas čim čujete Njegov glas, čim primite Njegovu Riječ i smatrani ste dostojnima velike milosti biti podučeni od Njega direktno. Dostavljanje duhovnih darova treba biti vaš dokaz da vas je Bog odabrao da radite za Njega. I ako ovo shvatite, onda morate ponizno prihvatiti sve iz Njegove ruke, jer sve što vam se dogodi je nužno i određeno od strane Njegove mudrosti. Onda ćete se vi sami također osjećati pozvanima, vi ćete se osjećati kao Njegove sluge i primiti poduke od vašeg Gospoda… Dopustite Mu da vlada jedini, jer Njegov će način/put koristiti vašim dušama, i ne opirite Mu se ako vas privlači k Sebi, nego umjesto toga slijedite Njegov poziv… Radite za Njegovo kraljevstvo i ne brinite kako ćete preživjeti na Zemlji… Bog će uvijek pronaći načina i sredstva ako vama ljudima nešto potrebuje… ali vi ne možete sebe zaštititi od zemaljskih briga ako ih Bog Osobno smatra nužnim za vas. Ako vas On treba kao sluge, kao radnike za Njegovo kraljevstvo, On vas za to najprije treba osposobiti, i za to koristi različita sredstva. A činjenica da ste naumljeni raditi za Njega vam je dokazana svaki dan kako vam Njegov dar milosti dotiče, koji vas podučava da postanete Njegovi borci, budući vas treba tijekom posljednjih dana… Prema tome čekajte strpljivo i ne podbacite, budite neumorno aktivni i povjerljivo sebe izručite Božanskom vođenju, i ostvariti ćete vaš zadatak na Zemlji, biti ćete smioni borci u konačnoj bitki, kao što je Njegova volja.

AMEN

Spread the Truth