Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3270 (Poziv na rad za Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3270, 26 Rujna 1944

POZIV NA RAD ZA BOGA ….

Pozvani ste da radite za Boga, i taj poziv trebao bi vas ispunjavati sa najdubljom radošću i zahvalnošću, te odatle vaše nastojanje treba biti da služite Bogu i da radite za Njegovo Kraljevstvo. Jednu stvar morate imati pred očima, da nema ništa ljepše nego biti sluga Božji na Zemlji, ispunjavati Njegovu volju i moći biti aktivan za Njega. Jer onda ćete biti odabrani za širitelje Božanske Istine. Prema tome, vi sami morate biti u Istini da bi ju mogli širiti. I zato će vam Ona biti dostavljena od Samoga Boga, a to je jedna Milost tako neprocjenjive vrijednosti, da se možete smatrati sretnima što smijete sudjelovati u toj Milosti, pošto primate direktnu snagu iz Boga, Njegovo zračenje Ljubavi, a vi se time osposobljavate kao Božji organ za predaju Njegove Riječi ljudima ….

Imate jednu službu, zadatak, koji se može odraziti nezamislivo blagotvorno ako se potpuno zauzmete za taj zadatak. Stoga ne smijete posustajati, jer jedino je revna aktivnost u ravnoteži sa Milošću koju primate, i jedino revna aktivnost koristi tu Milost, tj. ona može postati učinkovita tek onda kad vi sve što vam se daje od Mudrosti prosljeđujete vašim bližnjima. A ako ste pozvani da radite za Boga, prvo morate biti u znanju, tj. morate primiti Božansku Istinu, a tu Istinu Bog Sam daje vam u obliku Njegove Riječi, Koju On kroz duh u vama dostavlja vašoj duši.  

Tko dakle osobno čuje unutarnji glas, taj je od Boga i pozvan na djelovanje za Njega …. tko rezultate duha radosno i gladno prima i uživa ih (krijepi se njima), taj je isto tako pozvan na to da ih prosljeđuje, jer ako ga taj Božanski dar čini sretnim, on ga i svom bližnjemu u Ljubavi treba ponuditi, inače je on još jako ispunjen samoljubljem i onda ne bi bio prikladan kao pravi sluga Božji. Ali Bog vas šalje kod onih ljudi koji su lišeni ikakve spoznaje, te njima trebate donijeti Evanđelje …. I tako vas Bog čini Svojim učenicima (sljedbenicima, apostolima), i daje vam zadatak da Njegovu Riječ nosite u svijet, da naučavate narode i da im navješćujete Božanske zapovijedi …. 

Dakle On vas poziva da radite za Njega, jer ljudi prije svega moraju znati Njegovu volju da bi mogli biti pozvani na odgovornost. I zato On treba sluge na Zemlji koji govore namjesto Njega, koji svoj poziv uzimaju ozbiljno i koji su zato odabrani da od Njega budu direktno naučavani …. koji neprestano mogu crpsti Mudrost iz Vječnog Izvora, koji nikada neće presušiti. Tī stoje u spoznaji, oni su nosioci Čiste Istine iz Boga, pošto su pozvani da za Njega budu aktivni na Zemlji. Ali oni stoje i u Ljubavi, jer samo Ljubav ih osposobljava da prime Čistu Istinu iz Boga i da ju isto tako čistu prenesu svojim bližnjim ljudima, jer bez Ljubavi širenje nje je nezamislivo.

A ako je čovjek pozvan od Boga time što mu se dostavlja Istina, on se onda ni ne treba opirati kad ga Gospodar zove, on Mu spremno treba staviti na raspolaganje svoje slabašne usluge, on treba neprestano osluškivati na unutra koji su to zadaci koje mu Bog dodjeljuje, te unutarnji glas bez odlaganja slijediti (poslušati, vršiti), znači ispuniti Božju volju; on to što je sam primio treba spremno proslijediti i time se truditi probiti tamnu duhovnu noć, koja sprječava da ljudi spoznaju svjetlo, koje iz Boga zrači spram njih. Tada se oni ne opiru svome pozivu, i biti će revne sluge Boga na Zemlji a jednog dana i u duhovnom kraljevstvu ….

AMEN

Spread the Truth