Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3261 (Konačna borba sa i bez Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3261, 19 Rujan 1944

KONAČNA BORBA SA I BEZ ISUSA KRISTA…

Kršćanin vjernik, odnosno čovjek koji živi na Zemlji u punoj vjeri u Božanskog Otkupitelja i Njegovo djelo, osjetit će velike olakšice u nadolazećoj borbi vjere, jer će mu milosti djela otkupljenja očigledno pritjecati… snaga volje i stoga također snaga za nadvladavanje protivnika, koja se može odnositi na sve što će se na polju vjere poduzimati protiv vjernika. Vjera u Krista je najjače oružje, a strah od neprijatelja će biti daleko od svakoga tko duboko i čvrsto u Njega vjeruje. Jer, Njegova zaštita i Njegova Ljubav okružuju Njegove, ljude koji su Mu vjerni, i koji uzimaju na sebe sve nedaće zbog Njegova Imena. A On će im pomoći i u zemaljskim nevoljama i poteškoćama, On će im dovoditi ono što im je potrebnoza njihovo tijelo. On će im dati snagu da ustraju, On će im dovesti Svoju Riječ izravno ili kroz posrednike, i također će zaštititi primatelje Riječi i dati im dar govora, koji će im uvijek i posvuda poravnati put, kada ih zemaljska vlast pozove na odgovornost (Matej 10:17-20). I svaki dan i svaki sat će On biti spreman sa Svojom pomoći, te će ih sprovesti kroz sve opasnosti tijela i duše…

Ali, onima kojima nedostaje vjera u Krista, borba vjere će stvoriti mnogo briga.To su ljudi koji nisu sasvim daleko od Boga, koji ipak vjeruju u višu Silu, pred Kojom će oni jednoga dana morati odgovarati, koji također ovu silu priznaju, tako da se oni boje poreći Boga, koji međutim nemaju nikakvu vezu sa Kristom, koji sumnjaju u Njegovo djelo otkupljenja, koji stoga poriču Krista kao Otkupitelja svijeta i Božjeg Sina… oni će dospjeti u ozbiljnu nevolju, kada se budu morali odlučiti, jer će im nedostajati snaga da podnesu sve što će biti poduzeto protiv vjernika. A, njihova duševna nevolja će se povećati kada vide snagu vjere Kršćana, a ipak ne mogu uvjereno vjerovati u Isusa Krista, prije nego su prodrliu znanje o značenju djela otkupljenja. Zbog toga će vjernici imati zadatak podučiti ih i da im u Ljubavi pomognu povjerovati u Isusa Krista. I zato će kroz Božju Riječ odozgor, uvijek iznova ljudi biti uvedeni u ispravnu spoznaju, a čim imaju volju da pomognu njihovim bližnjima, također će im biti dan i dar da mogu govoriti, kada to nevolja vremena i ljudi zahtjeva. Jer, vjera u Isusa Krista neće biti ugašena u vremenu Kraja… Jedino On će dati ljudima snagu da izdrže i bez straha prihvate borbu.. Ali, ovi borci za Krista, neće biti pobijeđeni unatoč velikoj moći protivnika, jer Isus Krist Osobno vodi Svoju vojsku, i On ju zaista oprema najboljim oružjem, koje jamči potpunu pobjedu, iako je četa Njegovih boraca malena, i ozbiljno će biti napadnuta od protivnika.

Tko međutim, bez Isusa Krista stupi u ovu borbu, upast će u opasnost da bude oboren, neće biti u stanju pružiti otpor i sačuvati malu vjeru u Boga koju on posjeduje… on će biti pokoleban okrutnošću života, koju onaj koji duboko vjeruje mora preuzeti na sebe. I on će na kraju pasti, jer je bez snage, ako ne iskoristi milost djela otkupljenja. Zbog ovoga, međutim, on mora moći vjerovati u Njega, mora se potpuno uvjeren sjediniti s Isusom Kristom, i Njega, zbog Njegove milosrdne Ljubavi, moliti za snagu i milost… Bit će to teška borba za vjernike, ali nikada bez nade, jer gdje se bori Bog, tu je pobjeda… Ali, Bog i Krist su jedno (Ivan 10:30)… A, da ovo povjeruju, da ovo spoznaju, vi morate pomoći vašim bližnjima, vi ljudi koji ste poučeni od Boga Osobno, tako da vam je lako djelovati rasvjetljujući (razjašnjavajući), tamo gdje još uvijek vlada najdublje neznanje. To je vaša misija, u koju vas je pozvao Bog, i koju vi morate uvijek i stalno izvršavati, tako da konačna borba bude uspješna još za mnoge ljude, kojima još uvijek nedostaje duboka vjera… budući Bog ima samilost za svaku dušu koja Mu ne pruža otpor, i zato joj šalje u susret svojega glasnika, da joj bude pomoć.

AMEN

Spread the Truth