Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3264 (Nova čudesa stvaranja na Novoj Zemlji… Krhka materija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3264, 22 Rujan 1944

NOVA ČUDESA STVARANJA NA NOVOJ ZEMLJI… KRHKA MATERIJA…

Kroz svaku pojedinačnu fazu razvoja duhovna je supstanca držana u ograničenom stanju sve dok nije postigla nužnu zrelost za njezino konačno utjelovljenje kao ljudsko biće, otud… ako je upropastila njezinu prethodnu fazu razvoja kao ljudsko biće ona mora iznova započeti u zatvoru tvrde materije i preći stazu kroz mineralni, biljni i životinjski svijet sve dok ona još jednom ne postane ljudsko biće. Međutim, duhovna supstanca koja nije dosegla konačni stadij u ovom periodu, ali je unatoč tome oslobođena od strane Boga zbog konačnog uništenja na Zemlji, će biti zavezana u izvanjske oblike koji opet korespondiraju sa njezinom zrelošću, to jest, prekinuti proces razvoja u prošlom periodu će se nastaviti u novoj fazi razvoja… na Novoj Zemlji… Iz ovog razloga Nova Zemlja će opet sadržavati najraznolikije tvorevine, međutim, one će biti potpuno nove i različite forme od onih na staroj Zemlji. I tako će nova čuda stvaranja doći u postojanje koja će prvi ljudi koji žive na Novoj Zemlji bez ikakve sumnje priznavati kao čudesna, kao svjedočanstvo Božjoj slavi, kao dokaz Njegove Ljubavi, svemoći i mudrosti. Ljudi će biti krajnje zapanjeni onime što Nova Zemlja ima za ponuditi i u zadivljenosti će slaviti Boga, ljubiti Ga i zahvaljivati Mu sa cijelim njihovim srcem. I duše će nastaviti sa njihovim razvojem…

Ali supstanca ograničena u krutoj materiji je mučena njezinim ograničenjem i pokušava pobjeći. Zavisno o otporu njezine volje ona će ili uspjeti ili podbaciti, ali Bog uzima volju supstance u obzir i prema tome je materijal Nove Zemlje od krajnje čvrstoće/gustoće i stabilnosti kako bi omekšao volju inherentnog/pripadnog duha da bi on konačno odustao od svojeg otpora. Posljedično, najmanja promjena volje će otvoriti formu… u zemaljskim terminima ovo znači da premda je kruta materija Nove Zemlje doista izuzetno tvrda ona je također vrlo krhka i time se može sa lakoćom razlomiti ili razmrskati čim Božja volja naumljava oslobođenje od ovog zarobljeništva. Slično, druge će tvorevine također imati kraći životni vijek, budući će transformacija duhovne supstance prosljediti ubrzano, što doista može biti moguće ali unatoč tome zavisi o voljnosti duhova da služe. Duhovna supstanca je jedino naumljena ostvariti njezino konačno utjelovljenje kao ljudsko biće brže nego u prethodnim fazama razvoja sve dok njezina volja nije potpuno protivna Bogu. Iz ovog razloga prva ljudska bića na Novoj Zemlji će doživljavati čudesa i čudesa, oni će biti tako afektirani njima da će njihova Ljubav spram Boga i njihovo jedinstvo sa Njime rasti sve više i više i oni će živjeti u Njegovoj milosti, ali oni će također razumjeti ta čudesa, oni znaju kako su ona samo izražaj beskrajne Ljubavi Boga Koji želi vratiti sav duh i nudi svaku priliku da promjeni njegovu volju.

I ovo će se nastaviti jedno dugo vrijeme dok inicijalno ograničena duhovna supstanca unutar biljnog i životinjskog svijeta nije dosegla stadij utjelovljenja kao ljudsko biće… Onda će ljudsko razumijevanje za čudesa Božanskog stvaranja postepeno iščeznuti, naklonost spram materije će opet biti probuđena i, zbog njihove vlastite čežnje za imovinama koje i dalje sadrže nezrele duhovne supstance, Sotonin utjecaj na ljude postaje opet snažniji. Naknadno, jedinstvo sa Bogom će oslabiti i borba između svjetla i tame, koja je u početku bila nestala budući je sve što živi na Zemlji svojoj vlastitom slobodnom voljom bilo prosvjetljeno, će se ponovno proširiti/porasti.. Jer evolutivni proces duhovne supstance je uvijek isti tijekom svakog perioda… duh mora živjeti unutar tvrde forme sve dok nije voljan hodati stazom služenja kroz tvorevine, što je jednako manjem ograničenju, i onda on mora služiti se dok nije postigao izvjestan stupanj zrelosti koji rezultira u stanju gdje on treba služiti svojom vlastitom slobodnom voljom ali, za razliku od prethodnih stadija, on to više nije prisiljen učiniti. I u ovom stadiju on ne smije podbaciti inače je cijeli raniji proces razvoja bio uzaludan. Voljnost ljudskog bića odlučuje da li će ovo biti njegovo posljednje zemaljsko utjelovljenje ili da li će on morati ponoviti evolutivni proces, da li će se okrenuti spram svjetla u posljednjem stadiju ili će dozvoliti sebi biti zarobljen od strane mračnih sila i mora biti iznova prognan u tvrdu materiju nadolazećim vjekovima.

AMEN

Spread the Truth