Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6568 (Isus Krist donator snage i vođa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6568, 10 Srpnja 1956

ISUS KRIST DONATOR SNAGE I VOĐA ….

Valja se izboriti za svaki duhovni napredak …. i uvijek iznova treba se ponavljati da put koji vodi k cilju mora voditi uvis, što uvijek iziskuje određenu snagu. Pošto vi ljudi sami posjedujete malo snage, morate ju dakle zatražiti od Mene ili ju priskrbiti putem djela Ljubavi …. Putem u vis nikada se ne bi moglo ići bez dostave snage, jer on nije ravan, on je naporan za svakog čovjeka, osim ako ovaj posjeduje mjeru ljubavne snage da ne osjeća nikakav napor. Tad ga Sama Ljubav nosi ka gore ….

Tko je dakle još nemoćan a opet želi prevaliti put do gore, mora primiti pomoć, Vođu koji ga usmjerava, podupire i opskrbljuje snagom …. a taj Pomagač i Vođa je Isus Krist, Kojemu se vi ljudi trebate povjeriti na vašem zemaljskom putu kako bi ovaj vodio do cilja.

Isus Krist će vas prvo odvesti na životno vrelo, gdje možete crpsti snagu za hod na Zemlji …. jer Isus Krist donio vam je Moju Riječ, Božansko Učenje Ljubavi, i uvijek ćete kao prvo morati saznati za ovo Učenje Ljubavi a onda se aktivirati u skladu s tim učenjem …. Tad primate snagu i onda možete uz svog Vođu sa uvjerenjem krenuti put uspona, jer i najteže ćete prepreke tad moći nadvladati snagom Ljubavi, u koju oblikujete vaše biće, jednom kad živite po Mom Učenju Ljubavi …. 

Vi ste nemoćni na početku vašeg života, no ne morate ostati takvi …. jer izuzetno lako si možete priskrbiti mjeru Ljubavne snage, kad zatražite pomoć od Isusa, Koji je zato umro na križu, pošto se smilovao vašoj slabosti i zato je Svojom smrću na Križu priskrbio mjeru milosti iz koje vi sad neograničeno možete crpsti milost i snagu.

Uspon zahtjeva snagu, a samo Jedan vam tu snagu može dati: Isus Krist, jer sva snaga izlazi iz Mene …. a Ja i Isus Krist jedno smo (Ivan 10:30)…. Vi dakle Moju snagu potpuno svjesno morate uzimati time što Me za to molite …. time što u Mene vjerujete a onda u toj vjeri i ispunjavate Moju volju, tj. Božanske zapovijedi Ljubavi uzimate si kao mjerilo vašeg života …. tad stječete snagu, a i Ja Sâm nikada vas neću ostaviti bez snage, pošto ste Me s punim povjerenjem za to molili ….

I tad idete putem prema gore, i vašu snagu onda možete koristiti, tako da možete prevazići svaki otpor, kako bi s puta sklonili sve prepreke, i nećete slabiti niti se nemoćno srušiti, jer Onaj Koji vas opskrbljuje sa snagom, On neprestano i korača pored vas, pošto Ga priznajete, pošto vjerujete u Mene u Isusu Kristu, pošto ste Njega izabrali za vašeg vodiča, pošto Mi dajete da vam budem prisutan, time što vodite život u Ljubavi, time što u život sprovodite Božansko Učenje Ljubavi.

To morate znati inače ne možete shvatiti zašto vas zemaljski život često tlači i pritišće i zašto u Ovom Jednome morate nalaziti utočište Koji jedini može smanjiti vaš teret, Koji vas uči kako put možete lako prevaliti …. Morate znati da je jedino Ljubav izvor snage, da bez Ljubavi ne postižete cilj, jer vaš život započinjete u nizini i trebate ju napustiti i vinuti se u visinu, da vam zemaljski život ne bi bio uzaludan. Ali vaš cilj možete postići kad zazovete pravog vođu, kad se priključite Isusu Kristu, Koji je i Sâm prošao tim putem i Koji vas poziva da Ga slijedite, ako želite biti blaženi ….

AMEN

Spread the Truth