Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6548 (Iskupljenje uvjet za izlijevanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6548, 16 Svibnja 1956

ISKUPLJENJE UVJET ZA IZLIJEVANJE DUHA ….

Uvijek nanovo Ja izlijevam Moga Duha u srca onih koji Mi se otvaraju, koji su Mi priredili svoje srce tako da se u njima mogu nastaniti, koji Me ljube i koji u sebi žele imati dokaz Moje Ljubavi prema njima …. Ja izlijevam Duha Svoga na svako tijelo …. no iskupljenje kroz Isusa Krista moralo je prethoditi da biste bili oslobođeni od Mog protivnika, (pa) da imate snagu i volju za oblikovati se u posudu za prijem Moga Duha, i Ja Sâm onda mogu djelovati u vama. 

U neiskupljenom stanju djelovanje Moga Duha je nemoguće, jer za to je potrebna izvjesna zrelost vaše duše, koju međutim nikada ne možete postići bez pomoći Božanskog Iskupitelja, radi čega vi i morate posegnuti za Milošću Njegovog čina spasenja, što istovremeno znači da vi sebe prepuštate Njemu Samome i molite Ga (za to) da je On umro i za vas, kako bi se oslobodili tereta grijeha koja vas još drži svezane za Mog protivnika ….

A kad ste oslobođeni od njega, tada vas Ja mogu zaposjesti, tada Ja opet mogu Moju Snagu Ljubavi uliti u vas, kao nekoć, prije nego ste pali, i tad mogu i Mog Duha izliti na vas …. mogu govoriti s vama i za sve vam dati potpuno razumijevanje, mogu prosvijetliti vaše razmišljanje, mogu vam dostaviti Snage u izobilju tako da možete vršiti djela Ljubavi …. mogu vam učiniti pristupačnim znanje koje vas osposobljava za to da naučavate vaše bližnje ljude, mogu vas uvesti u Moj plan spasenja od Vječnosti i obavijestiti vas o tome što vam prethodi …. mogu vas obrazovati u vrijedne radnike u Mom vinogradu i dati vam zadatke koji služe spasenju vaših bližnjih ljudi ….

Ja vam se dakle direktno mogu obratiti, i tad možete ostati neprestano u kontaktu sa Mnom, Ja vam neprestano mogu biti prisutan …. ta Ja sam vam dao to obećanje kad sam živio na Zemlji, da ću ostati uz vas do kraja (Matej 28:20)…. tjelesno sam vas doduše napustio, uzišao sam na nebo, ali poslao sam vam Onoga Kojega sam vam obećao: Mog Duha, Utješitelja (Ivan 14:16, 17), Koji vas uvijek podsjeća na Mene (Ivan 14:26), Koji vas opet, kao nekoć, naučava i Koji vam prije svega predstavlja značaj Mog čina spasenja, pošto je to naj-važnije u vašem zemaljskom životu, da priznate Njega, Isusa Krista, Koji je za vas umro na Križu, Koji je Meni bio samo čahura, u kojoj sam se Ja Sâm utjelovio, budući da sam vas htio izbaviti i spasiti od grijeha i smrti.

Tko nije prosvijetljen od Mog Duha, taj isto tako neće shvatiti duboki značaj čina spasenja. No uvijek će biti ljudi u koje Ja mogu uliti Moga Duha, i stoga će uvijek biti isticana Isusova smrt na Križu …. Njegov čin spasenja nikada neće pasti u zaborav, pošto Moj Duh uvijek nanovo svjedoči o tome da bi ljude uputio na Njega, Koji je jedini vaš Iskupitelj i Kome se morate predati kako biste se oslobodili sile koja vas inače vječno drži zarobljene ….

Ja sam uz vas sve do kraja svijeta …. kako je to za shvatiti nego da uz vas boravim u Duhu, da sam vam Ja Osobno prisutan i da vam se objavljujem …. A svi vi možete Mi svoja srca urediti za boravak, svi vi možete Mi služiti kao posude za prijem Moga Duha, jer Ja hoću izliti Moga Duha na svako tijelo koje se učini dostojnim da primi Mene Osobno ….

AMEN

Spread the Truth