Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6541 (San duše… Obmanjujuće učenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6541, 6 Svibanj 1956

SAN DUŠE… OBMANJUJUĆE UČENJE…

Izuzetno pogrešno je smatrati da se duše umrlih nalaze u stanju vječnog sna do pristignuća Sudnjeg Dana… Ova ideja dokazuje totalno neznanje o dušinu procesu razvoja, nadalje, ona dokazuje pogrešan stav spram Mene ili osoba ne bi mogla razmišljati tako pogrešno… i ona dokazuje da nema vjerovanja u dušin život nakon smrti, jer jedan vječni san smrti, kako to ljudi pretpostavljaju, ne može biti opisan kao ‘život nakon smrti’.

Ali ova obmanjujuća misao je također velika nepogodnost za umrle duše, budući molitve za njih neće biti izmoljene i stoga one neće primiti pomoć koja im očajno treba. Ali ljudi koji su prihvatili ovu doktrinu i bili su podučeni pogrešno neće prihvatiti da budu drugačije podučeni, a ipak oni se drže pogreške kao da je evanđeoska Istina. Ovdje je, također, djelo Mojeg protivnika očigledno, koji posebice želi zaustaviti ljude da se mole za duše, budući bi takva molitva mogla pomoći osloboditi ih, što on pokušava spriječiti. Ali čak kada su ova obmanjujuća učenja uspoređena sa Istinom, ljudi se neće zaputiti jedinom stazom koja bi im mogla osigurati razjašnjenje… Oni jedino trebaju Mene zatražiti za objašnjenje, ako ne žele vjerovati onima koji bi željeli ispraviti njihovu pogrešku (tj. donositeljima Čiste Istine)… oni jedino trebaju pristupiti Meni Osobno. Ali oni se neće zaputiti ovom stazom, i prema tome su van pomoći i odbijaju osloboditi se njihove pogreške.

Međutim, ove umrle duše trpe golemu nedaću ako nisu zapamćene u molitvi. I ljudi na Zemlji isto tako ne mogu primiti poduke od nekog drugog iz duhovnog kraljevstva, budući oni ne vjeruju u povezanost između svijeta svjetlosti i ljudi na Zemlji i prema tome ne čine sebe misaono raspoloživima za upućene sile. Oni su jedino zabrinuti za njihov zemaljski život kao ljudska bića do smrti. Njihova ideja o ‘vječnom snu duše’ do ‘Sudnjeg Dana’ jedino dokazuje da im nedostaje sveg znanja o procesu iskupljenja duhova, u svezi Moje temeljne prirode, koja je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), mudrost i svemoć, i u svezi Isusovog čina Spasenja… Njihovo znanje je vrlo ograničeno i ne podudara se sa Istinom ni najmanje, a kada im je Istina donešena oni joj se odupiru. A ipak oni pokušavaju dokazati njihovo gledište sa Riječju Božjom, sa stihovima Pisama, no nije to njihov ‘probuđeni duh’ koji pronalazi te navode, radije, Moj protivnik se koristi Mojom Riječju kada želi uzrokovati zbrku… Ali on je jedino uspješan kada osoba samo koristi njegov razum i ne traži Mene Osobno za prosvjetljenje putem Duha kada on traži objašnjenje.

Slovo ubija, jedino Duh daje život (2 Korinćanima 3:6)… Svatko tko najprije sebe ne povjeri Meni, tako da Ja mogu voditi njegove misli ispravno, će doista biti ubijen od strane slova, budući Moj protivnik može također koristiti slovo (Matej 4:6) ali će protumačiti njegovo značenje kompletno drugačije i na taj način učiniti da najveća pogreška izgleda prihvatljiva ljudima… Doktrina o snu smrti duše je doista nejasno i sumnjivo učenje… učenje koje također uzrokuje veliku ozlojađenost u potrebitim dušama u onostranom, koje ‘žive’ a ipak su toliko slabe da bi trebale biti zahvalne za svaki dar snage koji bi im Ljubavlju ispunjena molitva dodijelila. Ljudi bi se trebali učestalo prisjetiti tih duša u njihovim molitvama, čiji članovi obitelji na Zemlji vjeruju u ovo obmanjujuće učenje… tako da one mogu sakupiti snagu, uzdići se i zauzvrat im misaono pomoći. Premda će život Ljubavi na Zemlji uskoro osigurati dušama jasno razumijevanje, oni najprije trebaju odustati od obmanjujućih učenja prije nego im samima može biti dodijeljeno polje aktivnosti… budući se svaka aktivnost u duhovnom kraljevstvu sastoji od širenja Čiste Istine.

Otud, duša koja je živjela život Ljubavi na Zemlji je doista blagoslovljena, ona će sebe sa lakoćom razdvojiti od obmanjujućih stavova i pogrešnog duhovnog znanja. Drugi će, međutim, naći sebe u krajnjoj nedaći, budući svako obmanjujuće učenje ima uništavajući učinak na dušu, ali posebice učenje u svezi vječnog sna duše, budući ono može u stvari voditi do vrste tame slične smrti, i istovremeno umanjiti mogućnosti za pomoć zbog vjerovanja da su molitve isprazne… Međutim, svatko tko se iskreno okrene ka Meni Osobno će postati jasno svjestan koliko je ovo učenje obmanjujuće.

AMEN

Spread the Truth