Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6538 (Bitka za vjeru… Neprijateljstva… Antikrist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6538, 3 Svibanj 1956

BITKA ZA VJERU… NEPRIJATELJSTVA… ANTIKRIST…

Želim vas blagosloviti tako da ćete biti Moji nepokolebljivi/pouzdani zagovarači/pristalice kada građevina vjere koja je, za Moje Vlastite, suština Kristove Crkve, bude uzdrmana… kada oni uzdrmaju što Sam Ja Osobno podignuo i ono što nastavljam opet i iznova podučavati ljude kroz Moju Riječ. Vrijeme dolazi kada vas neće jedino predstavnici obmanjujućih učenja tretirati sa neprijateljstvom, nego kada će sva vjera sama po sebi biti naumljena za iskorjenjivanje, bez obzira da li je zavedena ili korespondira sa istinom, budući će onda Moj neprijatelj biti odlučan iskoristiti njegovo najoštrije oružje: nadomjestiti svo znanje i vjeru u Mene i Moje djelo Spasenja i zamjeniti ga sa materijalističkim gledištima i planovima. I to će biti vrijeme kad će svanuti period kojeg vi za sada još smatrate nemogućim, jer Moj će neprijatelj sebe utjeloviti u svjetovnom vladaru i započeti svoje djelovanje tako lukavo da će ga najprije samo nekolicina ljudi prepoznati kao ono što on doista jeste…

I tako će pridobiti mnoge koji će ga naknadno slijediti te slijepo slušati kako/dok on neprimjetno mijenja svoje planove… Jer u početku će on poslijediti jedino protiv pojedinačnih vjeroispovijesti i biti će podržan u tome od strane drugih koji će biti itekako voljni pomoći mu kada se to tiče uklanjanja njihovih protivnika. I to je razlog zašto ćete najprije vjerovati kako su spram vas agresivni jedino oni koji se bore protiv čiste istine budući su oni sami predstavnici zablude i laži. I onda ćete morati biti pažljivi da sebe dobrovoljno ne izložite opasnosti. Ne dugo nakon toga oni (= pripadnici tih obmanjujućih vjeroispovijesti, tj. zavedeni vjernici) će biti tretirani sa istom agresivnošću/neprijateljstvom, i onda će Antikristova aktivnost postati očigledna… I čak i onda će njega slijediti mnogi, budući će već biti pod njegovom kontrolom i za njega će biti lak pljen. Neće više proći puno vremena prije nego posljednji znaci postanu očigledni… Bitka za vjeru neće započeti jednim nasilnim činom, jer Moj će neprijatelj proslijediti podmuklo i čak obmanuti mnoge vjernike, koji će ga posljedično tome slijediti i, u kasnije vrijeme, postati njegovi dobrodošli sluge. Ipak on neće biti u stanju obmanuti vas, koji ste duhovno probuđeni/budni, jer Ja ću otvoriti vaše oči i voditi vaše misli u ispravnom pravcu… Jer onda će biti vrijeme da sebe oboružate za konačnu bitku, koja će se voditi sa nezamislivom okrutnošću. Ali Ja ću vas blagosloviti… Ja Osobno ću biti sa vama i neću ostaviti nezaštićenim nikoga tko brani Mene i Moje ime. Jer ova bitka vjere će biti odlučujuća budući će, naposlijetku, razdvojiti ovce od koza te biti djelo Mojeg neprijatelja koje će ga osuditi… Čim se on bori protiv Mene Osobno, čim on želi spriječiti distribuiranje znanja o Meni i djelu Spasenja on će donijeti svoju vlastitu presudu, on će biti zavezan i bez ikakve sumnje lišen sve njegove snage.

Ali jasno razdvajanje se ipak mora dogoditi, budući isuviše puno ljudi i dalje nisu niti riba niti perad/meso, budući isuviše puno njih sebe smatra pobožnima i najprije moraju proći ovaj test i na žalost pasti/omanuti budući ne žive u istini, budući imaju malo ljubavi i prema tome ne mogu niti primiti niti prepoznati istinu kao ono što ona jeste… To je razlog zašto vi, Moje sluge, i dalje morate biti nevjerojatno aktivni, jer onda će mnoge mogućnosti još sebe predstaviti gdje možete prosvjetljiti one koji onda … pritisnuti zabludama… neće biti sposobni za rasuđivanje i zahtjevaju savjet. I vi ćete doista uspjeti u tome da onima koji su slabe vjere pomognete postati snažnim vjernicima; vi ćete uspjeti u pridobijanju njih nekoliko za vaš tabor, vi ćete biti sposobni dati im jasnu i inteligentnu informaciju i predstaviti mene kao voljenog Boga i Oca Koji jedino zahtjeva čvrstu vjeru kako bi također bio sposoban pomoći im u najtežoj/krajnoj nevolji i podariti im snagu da ustraju sve do kraja.

AMEN

Spread the Truth