Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6525 (Duhovna Ljubavna aktivnost… Nevolja duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6525, 18 Travnja 1956

DUHOVNA LJUBAVNA AKTIVNOST  …. NEVOLJA DUŠE ….

Ljudima nedostaje jasna spoznaja, oni nisu sposobni pronaći ikakve međuodnose, njihove misli kreću se krivim putevima, ne znaju razlikovati između neistine i Istine …. u njima još nema svjetla pošto još nisu umakli tami, koja je njihova sudbina od otpada od Boga …. od kad su vlastitom krivicom ostali bez svjetla. No ljudi se niti ne trude doći do jasne spoznaje, iako je to njihov stvarni zemaljski zadatak.

Oni svoje mračno stanje ne doživljavaju kao manjkavo, zadovoljavaju se beskorisnim znanjem, potpuno su ravnodušni prema Istini i ne žude razjašnjenje tamo gdje su potpuno u neznanju. To je jasan znak da su u vlasti onoga koji je kriv za duhovnu tamu. To je znak da im volja nije usmjerena prema gore, inače bi im od tamo zasvjetlilo svjetlo. A ljudi ne mogu biti prisiljeni na drugi stav, ne mogu na silu biti premješteni u neko drugo stanje, jer mora se poštovati slobodna volja. I stoga postoji samo jedna mogućnost kako bi se ljude iščupalo iz mračnog stanja …. duhovna Ljubavna aktivnost, koja jedina obećava uspjeh ….

Ljudi su nemoćni sve dok u sebi još nisu zapalili svjetlo …. a zapaliti svjetlo može samo Ljubav …. Nedostaje li ljudima Ljubav, kao posljedica njihove pripadnosti Božjem protivniku, tako nikada neće moći dospjeti do Svjetla i Snage …. pa im stoga mora biti upućena Snaga od strane onih koji Svjetlo i Snagu već posjeduju ….  Na te ljude se mora misliti s Ljubavlju i iz Ljubavnog srca se mora željeti njihovo duhovno spasenje …. u izuzetnom strpljenju i Ljubavi mora im biti pruženo nešto što bi im uvećalo znanje, što bi im dalo Svjetla …. 

Takav jedan poklon najčešće će biti odbijen od onih koji su još potpuno slijepi u duhu. No odlučujući je stupanj Ljubavi u kojem je takav jedan dar ponuđen bližnjemu. Svi radnici u vinogradu uvijek si trebaju predočiti to da Ljubav pruža određeno jamstvo za uspjeh vinogradarskog posla. Pravi sluga zna za duhovnu nevolju onoga koji je još potpuno bez svjetla, i ta nevolja mora dotaknuti njegovo srce i potaknuti ga na pomoć …. onda je to djelo bezinteresne Ljubavi prema bližnjemu, djelo milosrđa koje ni neće ostati bez uspjeha, jer duša osjeća Ljubav i budi se, tamu doživljava kao patnju i žudi za svjetlom, a već ta čežnja osigurava joj prijem Svjetla.

Ako vi ljudi ne smijete proći pored bližnjega (koji je) u nevolji zemaljske prirode, onda si još daleko više morate predočavati duhovnu nevolju koja će se odraziti u vječnosti …. a tu nevolju trebate se truditi suzbijati i uvijek samo s puno Ljubavi misliti na duševno stanje i tako duši željeti pomagati da se domogne svjetla …. ako čovjek kao takav u svom srcu ne može p(r)obuditi Ljubav …. duša je žaljenja vrijedna, ona je bespomoćna poput djeteta i …. ako ju njezina tjelesna čahura zapostavi …. ona onda zavisi od pomoći bližnjega koji joj tad putem Ljubavi može dostaviti Snagu. 

Vi ljudi ne znate kakvu silnu Snagu Ljubav posjeduje …. i sve što poduzimate u Ljubavi, uspjeti će. I, vaša Ljubav u tami je kao blistavo svjetlo koju tama ne može odagnati, i Koja tamu probija i svugdje donosi rasvjetljenje …. A tko dospije na takav jedan zrak svjetla, koji ima vašu posebnu Ljubav, taj će sasvim izvjesno i stati u svjetlo, taj će se osloboditi iz svog stanja lišenog spoznaje i postati će sve svijetlijega duha, tad je Ljubav nadvladala tamu ….

AMEN

Spread the Truth