Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6523 (Pravi dječji odnos… “Ako ne postanete poput dječice…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6523, 16 Travanj 1956

PRAVI DJEČJI ODNOS… „AKO NE BUDETE POPUT DJEČICE…“

(Matej 18:3)

Ako ne budete poput dječice, vi ne možete ući u Moje kraljevstvo. Vi ovo trebate ispravno shvatiti: dijete se u potpunosti pouzdaje u oca, ono sluša njegovo govorenje, i ne sumnja u istinitost onoga što mu je rečeno, ono uvjereno iščekuje obećanje, ono vjeruje sve što mu otac obećava, ono vjeruje sve što on govori djetetu… I Ja od vas tražim ovu vjeru, da se vi bez premišljanja pouzdate u Mene, da vi Moje Riječi prihvatite kao Čistu Istinu, i da ih učinite smjernicom vašeg načina života. No, to ne treba značiti da vi slijepo prihvatite i ono što vam je doneseno s druge strane, onda vi najprije trebate provjeriti u čemu ta učenja ili riječi imaju svoje porijeklo, budući Ja govorim jedino o pravom dječjem odnosu, kojega Ja želim vidjeti uspostavljenoga, kako bih sada mogao s vama govoriti kao Otac. I zato Ja kažem: „Budite poput dječice…“ Vi možete vjerovati vašemu Ocu, a kako bi vi čuli Njega Osobno, vi najprije morate uspostaviti pravi dječji odnos, i onda vi više ne trebate sumnjati ili se bojati da vam je ponuđeno nešto što bi vam moglo naškoditi… Stoga Ja od vas moram zahtijevati vjeru, jer vama ne mogu biti pribavljeni dokazi za duhovna učenja. Ali, Ja ne želim da vi vjerujete sve što vam je ponuđeno, dok god vi niste sigurni da je to proizašlo od Oca, da je to u Istini dobar dar, kojeg vam On nudi, budući ste vi Njegova djeca koju On Ljubi… Ali, tko uvijek suprotstavlja svoj razum, tko ne može imati djetinju vjeru, on je poput samovoljnog djeteta, koje se ne drži onoga što Otac njemu govori… Za njega je svejedno tko mu govori, on će uvijek vjerovati da sam to može najbolje prosuditi, i on ne stoji u ispravom dječjem odnosu prema Meni, i njegovo razmišljanje je ugroženo. Duhovno vi ne možete razumom dokučiti, ali vaš nebeski Otac vam to daje, kada se vi kao djeca na ispravan način okrenete k Njemu, a što vam On daje, to vi možete bez premišljanja prihvatiti kao Istinu. Stoga se prije svega pobrinite, da vi stupite u kontakt s vašim Ocem; dođite k Meni pouzdano, i Meni Osobno za to pristupite, osjećajte se naspram Mene poput malene dječice, koja se predaju Ocu, i puštaju se darivati od Njega… A onda obratite pažnju na dar, cijenite ga kao dar Ljubavi, kojim vas Otac želi obradovati, pomoći vam i učiniti vas blaženima… Neupitna vjera jednog djeteta, mora vam svima služiti za primjer, i ako vi još tako visoko stojite u zemaljskom životu… Budite poput dječice… Onda ćete vi također kao djeca biti zaštićeni od svih opasnosti koje prijete duši, ako joj se približavaju snage koje joj nude štetnu, nečistu hranu… Pustite se nahraniti jedino od Oca, Koji će vam zaista dati ono što najbolje služi vašoj duši… Dječja vjera vas vodi sigurno uvis, jer Ja neću dopustiti da vjera jednog djeteta u Mene propadne.

AMEN

Spread the Truth