Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6481 (Prepoznavanje i priznavanje Boga… Ateisti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6481, 20 Veljače 1956

PREPOZNAVANJE I PRIZNAVANJE BOGA… ATEISTI…

Vi gledate na sebe kao na neovisna bića sve dok ne vjerujete u Boga Kojem dugujete vaše postojanje i vaš život… jer vi ne želite znati (tj. na sebe gledati kao) da ste vođeni Njegovom voljom, o kojoj zavisi vaše postojanje… A ipak znate da ste sami nesposobni oblikovati vaš život kako vama odgovara, da ste također nesposobni produžiti vaš život čak za jedan dan. Time vi znate da ste zavisni o Sili… ili, ako niječete ovu Silu… o zakonu kojem ste dakle podložni po prirodi… Vi morate prihvatiti ovaj prirodan zakon, ali odbijate priznati Biće kao zakonodavca… vi odbijate priznati svrhu ili uredbu za vaše postojanje, budući vi i dalje imate previše zajedničkog stava sa onime (Luciferom) koji se jednom odrekao njegovog Stvoritelja i prikazao sebe kao onog koji odlučuje i djeluje nezavisno svim bićima koje je on stvorio u ovom pogrešnom stavu… Vi ste ta duhovna bića koja je on stvorio, i vi dijelite ista mišljenja poput njega, vi isto tako ne priznajete njegovo postojanje, vi udomaćujete iste osjećaje u vama koji su ga ispunjavali i nagnali da ostavi Boga. Sve dok ne priznate i prepoznate Boga vi ste puni sotonskog duha… arogantno se oslanjate na vašu vlastitu snagu i kao dodatak tome puni ste sebične Ljubavi, što objašnjava zašto je vaše razmišljanje pogrešno naklonjeno i vi živite u jednom neprosvjetljenom duhovnom stanju na Zemlji. Mudrost za koju smatrate kako je posjedujete vas čini rastuće više arogantnima i samo-uvjerenima, a ipak to je kompletno beskorisno znanje, budući se ono jedino tiče stvari koje za vas nestaju u trenutku smrti. Svatko tko niječe Boga, koji ne vjeruje kako je on sam povezan sa Silom, je izoliran od Boga, i on će ostati izoliran nakon njegove smrti, unatoč tome, on postoji… Smrt ga ne uništava, kako on pogrešno pretpostavlja tijekom njegova života na Zemlji, on ostaje samo-svjestan kao biće, jedino što prepoznaje sebe da je slab kada želi izvršiti iste stvari kako ih je činio u zemaljskom životu… I onda će on često zaposjednuti snagu ljudi koji dijele isto mišljenje i čak ohrabriti njihovo pogrešno razmišljanje. Jer sva Bogu-protivna bića ostaju udružena… i međusobno baš kao i sa bićem (Luciferom) koje je prvo ostvarilo razdvajanje od Boga.

Bog je zasigurno prikazao izvan Sebe u vanjskom obliku sva duhovna bića kao nezavisna tako da bi oni mogli sebe prepoznati kao pojedinačna bića, međutim, On Sam nije raskinuo vezu sa ovim pojedinačnim bićima nego ih je neprestano prožimao sa Njegovom snagom Ljubavi… I sve dok su oni prihvatili Njegovu snagu Ljubavi oni su bili blaženo sretni… ali kada je prvo-stvoreno biće odbacilo Božje zračenje Ljubavi… kada je ono vjerovalo u njegovom vlastitom oholom razmišljanju, da ono to više nije potrebovalo, ono je istovremeno odbacilo Boga i totalno sebe izolirao od Njega i na taj je način postao bijedan i duhovno neprosvjetljen. I zato je ‘nijekanje Božanstva’ uvijek nepogrešivi dokaz sljedbenika onoga (Lucifera) koji je jednom revoltirao protiv Boga.. U zemaljskom životu ljudsko biće može lagano doći do shvaćanja da on zavisi o volji Sile koja je u kontroli nad njime, budući prima previše dokaza za to njega samoga što se tiče baš kao i njegovog okruženja… Ipak Bog nikada ne odlučuje da volja ljudskog bića razmišlja u skladu sa Božanskim Redom, ali On će podariti svjetlo svakome tko žudi svjetlo… Nema opravdanja za osobu koja niječe Boga, jer svatko Ga može prepoznati ako odbaci njegov duhovni ponos, nasljedno zlo… ako on krotko i ponizno pita pitanja u njegovom umu koja će mu sasvim izvjesno biti odgovorena i što mu može podariti vjerovanje u Boga. Svaki ateist je duhovno arogantan, i ova arogantnost ga također spriječava od toga da pita pitanja budući on ponosno tvrdi ‘da zna’ gdje je u potpunosti neupućen. I svaki ateist je u kontaktu sa ljudima koji vjeruju u Boga i vječnog Stvoritelja, Koji odlučuje njihovo postojanje… I kroz ove on će opet i iznova biti motiviran da o tome razmišlja… ako, međutim, on iznutra odbija to učiniti onda on još nije odustao od njegovog prošlog protivljenja, i on će isto tako teško prihvatiti objašnjenje u onostranom ako ga se (ljudi na Zemlji) ne prisjećaju u Ljubav-nom zauzimanju… Svatko tko niječe Boga je i dalje beskrajno daleko od vječnog doma.

AMEN

Spread the Truth