Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6462 (Posljedica obmanjujućih učenja u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Berthe Dudde, br. 6462, 27 Siječanj 1956

POSLJEDICA OBMANJUJUĆIH UČENJA U ONOSTRANOM…

Čovječanstvu su bile prenijete/priopćene mnoge pogrešne misli koje su, međutim, bile ljudska vlastita krivnja ili sile tame ne bi mogle potaknuti/uzrokovati takvo razarajuće djelo. Samo uz malo razmišljanja ljudi su mogli prepoznati kako im nije bila dana istina, ali su oni to zanemarili učiniti i bez razmišljanja su prihvatili sve. Ova obmanjujuća učenja su sada toliko čvrsto uspostavljena/ukopana u ljudskom razmišljanju da ih je teško ukloniti, no opasnost počiva u činjenici da će iz ove zablude nastati još više obmanjujućih učenja. Nikakav se duhovni napredak ne može ostvariti, niti na Zemlji niti u onostranom kraljevstvu, sve dok takva obmanjujuća učenja nisu ispravljena i tako učinjena bezopasnima, što se jedino može napraviti priopćavanjem čiste istine iznova. Ali teško je ispraviti svaku pojedinačnu doktrinu, budući njezino razumijevanje zahtjeva jasan opis Božanskog plana ljubavi i spasenja, koji će naknadno dokazati ispraznost takvih pogrešnih učenja, tako da će svaka greška postati očigledna ako čovjek iskreno želi znati istinu.

Kada duša uđe u duhovno kraljevstvo nakrcana sa pogrešnim mislima, ona će nastaviti živjeti sa svojim zabludama i neće nikad ostvariti duhovni napredak… Ona će vrlo teško prihvatiti istinu, i daleko je puno teže uvesti u istinu nekoga tko sebe smatra informiranim/inteligentnim nego nekog tko je potpuno ignorantan/neuk tko je više voljan prihvatiti da bude podučen i koji je na taj način voljan prihvatiti istinu. Prethodni će jedino započeti misliti kada se osjećaju nezadovoljnima i trajno žive u tami ili u vrlo nejasnom sumraku… pod uvjetom da nisu neprijateljski raspoloženi… ali im to neće dati osjećaj sreće… Onda će oni započeti razmišljati o lažnim obećanjima kojih su se na Zemlji držali kao Evanđeoske istine.

Kako bi se takve duše potaknule reflektirati na i prihvatiti istinu, one često trebaju provesti vrlo dugo vrijeme u neugodnim sferama… tako da će se prisjetiti obmanjujućih učenja, slijediti ih te i dalje neće doživjeti poboljšanje njihove situacije… Jedino onda će započeti sumnjati, i jedino im onda nositelji istine mogu pristupiti koji će im polako pomoći promijeniti njihov način razmišljanja… Ali često je potrebno vrlo dugo vrijeme prije nego za dušu (ili ‘u duši’) zazori istina. Posljedično tome, jedan od najvažnijih zadataka radnika u Gospodnjem vinogradu je poduzeti korake/djelovanja protiv greške i neistine već na Zemlji i ljude napraviti svjesnima kako gube njihovo vrijeme… Čak ako oni i ne povjeruju u to prisjetit će se tih upozorenja uskoro kada otiđu sa ove Zemlje, što će rezultirati u bržem razumijevanju u kraljevstvu onostranog. 

Opet i iznova se ljude treba podsjetiti kako je sve čemu udovoljavaju isprazno/uzaludno ukoliko ne daju prioritet Zapovijedi ljubavi spram Boga i bližnjega… Njihova pažnja treba biti prilično iskreno usmjerena ka obmanjujućim učenjima… a njih ima mnogo… Treba ih se podsjetiti kako Bog od ljudi traži jedino ljubiti kako bi ih bio sposoban primiti u Njegovo duhovno kraljevstvo… da je bez ljubavi sve drugo bezvrijedno za dušu. I čak ako to razbjesni/isprovocira ljude, njihove će vam duše jednog dana zahvaliti kada su napustile zemaljski omotač/pokrov. A kada sebe nađu u bijednom i nezadovoljavajućem stanju i ne mogu ga objasniti sjetit će se vašeg savjeta, i s obzirom na njihovo stanje, također shvatiti istinu… Onda će biti zahvalni kada im je dana istina, budući im jedino ona može pomoći uzdignuti se, jedino kroz istinu oni mogu postići blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth