Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3204 (Totalna promjena zemaljski i duhovno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3204, 29 Srpanj 1944

TOTALNA PROMJENA ZEMALJSKI I DUHOVNO…

Široke promjene su vrlo blizu u fizičkom baš kao i u duhovnom carstvu… budući neizbježan duhovni prevrat također iziskuje totalnu zemaljsku promjenu u svakom pogledu. Ovo se najprije zbiva u tvorevinama prirode koje moraju biti potpuno transformirane budući njihova sadašnja struktura više nije prikladna za proces sazrijevanja duha. Duhovna supstanca koja sada stremi ka višem razvoju mora putovati putem razvoja u kraćem vremenu nego prije i potrebuje drugačije oblike da bi služila, premda u stanju ograničenja. I ova promjena prirode drastično afektira ljudski naraštaj koji živi na Zemlji prije njezine transformacije. Prethodećem vremenu će nedostajati sav red, odvija se proces potpune dezintegracije čak po pitanju svjetovnih stvari; ljudi će kršiti Božanski red, oni će sprovoditi izuzetno uništavajuću volju, vladati će nenadmašen kaos i ljudi će biti potpuno zemaljski orijentirana uma osim nekolicine koji svjesno mole za, te primaju Božansku milost. I budući prekršaj protiv Božanskog reda konačno mora rezultirati u uništenju, očigledno je da sve na postojanju mora biti, ako ne uništeno, onda bar transformirano da bi se ponovno obnovio red, što je apsolutno nužno za razvoj duhovnih supstanci.

Tvorevine prirode se mijenjaju u skladu sa Božjom voljom… ljudski duh, koji je prethodno bio sebe potpuno razdvojio od Boga, će kao njihovo prebivalište uzeti ove tvorevine; a budući novi period iskupljenja ima kraće trajanje nego prethodni, nove tvorevine će biti potpuno drugačije gustoće nego one na staroj Zemlji… One će biti nešto tvrđe i stoga više ograničavajuće što je stanje daleko veće agonije za ograničeni duh nego je ijedan prethodni zemaljski napredak to bio. Stoga je Bogu-protivna volja naumljena biti razmrskana unutar kraćeg perioda vremena kako bi ju se oslobodilo za njezin evolutivni napredak u drugim tvorevinama. Kao rezultat, cijeli proces transformacije također predstavlja potpunu duhovnu promjenu.

Vrijeme će doći kada nikakva protivna sila ne spriječava uspon duša budući su se one oduprle iskušenjima i kušnjama i više ih ne potrebuju. Oni imaju stupanj zrelosti koji je, u sjedinjenju sa Bogom, postao primatelj svjetla i snage. Oni žive blaženo i mirno postojanje koje je u stvari vječni život, ali doživljeno na Zemlji budući će oni započeti novi ljudski naraštaj, što je nužno za viši razvoj nezrelih duhovnih supstanci u stvaranju, to jest oni trebaju ispuniti zemaljske zadatke da pomognu duhovnim supstancama koje se još naprežu/opiru/probijaju uspeti se. Stoga je to nebeski raj na Zemlji, i blažena je osoba kojoj je dozvoljeno doživjeti ovo mirno stanje kao stanovnik Nove Zemlje. To će biti vrijeme spokoja, mira, budući je borba između svjetla i tame privremeno prestala, tama je najudaljenija razdaljina od Boga a svjetlo je najbliža blizina Njemu. Najdalje od Boga je prognano i potrebuje period vremena sa svoje iskupljenje što osigurava miran duhovan život za one koji su najbliži Bogu, koji će biti nezamislivo prekrasan za ljudska bića koja prežive kraj stare Zemlje, budući su oni bili ostali vjerni Bogu tijekom prethodnog ekstremno teškog vremena borbe i sada mogu promijeniti kaotično stanje za stanje vrlodubokog/beskrajnog mira i Božanskog reda.

Božji će ih duh voditi, Njegova će Ljubav motriti na njih, On Osobno će ostati kao Otac sa Njegovom djecom zvučno baš kao i vidljivo (Otkrovenje 21:3), i nakon dovršetka stare ere, koja završava sa Posljednjim Sudom, novi će period iskupljenja započeti… A ovaj Posljednji Sud je isto kao dezintegracija svega na ovoj Zemlji… čvrsta materija, biljni i životinjski život baš kao i ljudski naraštaj će doživjeti potpunu promjenu, kao što je Božja Ljubav i mudrost odredila a Njegova će svemoć ostvariti… tako da će Bogu-protivan duh odustati od svojeg otpora i promijeniti se.

AMEN

Spread the Truth