Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3188 (Uvjeti za aktivnost podučavanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3188, 11 Srpanj 1944

UVJETI ZA AKTIVNOST PODUČAVANJA…

Dar, podučavati kao Božji sluga, treba biti svjesno zatražen, pri čemu čovjek objavljuje svoju spremnost da bude aktivan za Boga i u Njegovoj službi. Jer, da bi sada mogao obavljati učiteljsku službu, on prethodno mora biti oblikovan, on sam mora imati prihvaćeno ono što treba podučavati; njemu moraju biti prenesene ideje koje mu omogućavaju podučavati, mora biti u stanju okretno i logično razmišljati, a ovo zahtijeva izobrazbu koja može biti poduzeta jedino od strane Boga Osobno ili kroz Njegove duhovne glasnike. I zbog toga se čovjek mora iskazati kao spreman, mora omogućiti da postane aktivna njegova volja i stalno prihvaćati upute, sve dok ne dosegne stupanj spoznaje koji je sada također dovoljan da ljude opet poduči, da pobije prigovore, ispravi pogreške i da stoga širi čistu Božju Istinu. Tko sebe ponudi Bogu za ovu službu, tko je spreman služiti Njemu i bližnjima, od Boga će biti i prihvaćen, jer je nadasve nužno da ljudi budu uvedeni u Istinu, i jer je samo malo ljudi u stanju primijeniti ovu volju da prihvaćaju misaone poduke tako dugo da oni sami mogu nazvati svojim vlastitim jedno jasno znanje. Jer oni moraju imati snažnu vjeru, moraju bezuvjetno prihvatiti ono što im je ponuđeno, a prije svega trebaju držati mogućom direktnu poduku od strane Boga, inače ne bi slušali unutarnji glas koji im Se objavljuje… Moraju vjerovati u djelovanje Duha u čovjeku, inače On ne bi mogao biti djelotvoran. I moraju neumorno raditi na sebi, da povećaju sposobnost slušanja unutarnjeg glasa; moraju činiti sve što zahtjeva jedna snažna volja, tako da sada budu u mogućnosti korisno upotrijebiti ono što im je ponuđeno, jer dar da mogu nastupiti učiteljski je posljedica njihove snažne volje, koju Bog blagoslivlja i nagrađuje, tako da On čovjeka sada izgrađuje za to da može obavljati njegovu službu kao učitelj, kada se radi o navješćivanju Evanđelja bližnjima. Jer Bog želi donijeti Svoju Riječ u svijet kroz Njemu odane sluge na Zemlji, On želi dati svim ljudima znanje, i to kroz ljude koji su primili znanje od Njega Samoga, i stoga njihova misija sada može biti sprovedena na blagoslov čovječanstva koje je u potrazi, i koje se rado i bez otpora upušta u poduku od njih, jer zbog  načina na koji im je ponuđen dar milosti, ljudi će prepoznati gdje on ima svoje podrijetlo i u skladu s time će također biti i njihova spremnost da ono što im je ponuđeno prihvate ili odbace. I stoga Bog treba sluge na Zemlji, koji se nude za to, i njima On prenosi snagu i milost, On ih uči i upućuje Svoju Riječ po Zemlji, On prosvjetljuje njihov duh, tako da oni shvate što im je ponuđeno i da to jednako razumljivo mogu prenijeti bližnjima, i tako se Istina širi Zemljom, kao što je Božja volja.

AMEN

Spread the Truth