Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3184 (Bog dozvoljava vjersku borbu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3184, 9 Srpanj 1944

BOG DOZVOLJAVA VJERSKU BORBU…

Ljudi će doživjeti ozbiljne psihološke konflikte kao rezultat svjetovnih zakona, i ovo vrijeme nije daleko. Biti će zahtjevano od njih da otvoreno izjave njihovu vjeru, i Bog dozvoljava da se ovo dogodi budući je nužno da ljudi ozbiljno razmisle o pitanju njihova spasenja kojeg su do sada zanemarivali. On im dozvoljava da budu stavljeni pod pritisak od strane zemaljske sile, da dožive ozbiljne poteškoće zbog njihove vjere, tako da trebaju donijeti jasnu odluku u svezi njihova vjerovanja. On dozvoljava svakom ljudskom biću njegovu slobodu, to jest, Bog neće nikoga prisiliti priznati Ga ako nije upozoren od strane njegova unutarnjeg glasa ostati odan Bogu i stoga osjeća unutarnji poriv priznati Ga pred svijetom. Bog će doista dozvoliti ovom unutarnjem glasu i promatraču govoriti gdje i dalje postoji sumnja i ljudsko je biće slabo-voljno. On će pomoći svima onima koji su do sada neodlučni, On će im poslati pobožne ljude i kroz njih dodirnuti njihova srca, On će se približiti svakome u Njegovoj Riječi, u patnji i potrebi; On će im otkriti Sebe, i sa dobrom namjerom prepoznati Boga i ispuniti Njegovu volju ljudsko biće također zna kako treba odlučiti, budući će onda svjetlosna bića, koja brinu za njega, također voditi njegove misli ispravno. Ali mnogi ljudi će odbaciti što bi trebalo biti njihovo najdragocjenije vlasništvo… njihovu vjeru u Isusa Krista kao Božanskog Spasitelja…

Oni će odabrati svijet bez oklijevanja i prouzročiti ozbiljnu patnju njihovoj duši. I Bog ih upozorava unaprijed suočavajući se Osobno sa njima kroz Njegove sluge… podučavajući ih da upoznaju snagu vjere i tako im davajući izvanredni dokaz koji može rezultirati u vjeri ako oni nisu potpuno protivni Bogu. I iz tog razloga On će dozvoliti borbu protiv vjere, On će joj dozvoliti da uzme oblike koji naznačavaju pokvarenost/nemoralnost ljudi budući On Osobno želi govoriti tijekom ovog vremena kako bi spasio one ljude koji trebaju uvjerljivi razlog da bi vjerovali. Prema tome On neće spriječiti zemaljsku silu kada ona otvoreno prosljeđuje protiv ljudi koji priznaju Boga. I onda su ljudi prisiljeni donijeti odluku, i ova je odluka vitalno važna za duše kako će odlučiti sudbinu duše u vječnosti, da li će se ona probuditi u život ili smrt nakon što napusti ovu Zemlju. Da bi pomogao ljudima donijeti ispravnu odluku Bog će unaprijed pokušati učiniti da razumiju, On će pokušati utjecati na njih kroz Njegove zemaljske i duhovne sluge koji će im pomoći ako su nesigurni što trebaju napraviti. Ali On neće forsirati njihovu volju i prema tome je nužno da su ljudi prisiljeni od strane zemaljskih sredstava da donesu odluku tako da je sloboda njihovih djelovanja zagarantirana.

AMEN

Spread the Truth