Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6423 (Sreća i zahvalnost iskupljenih duša…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6423, 12 Prosinac 1955

SREĆA I ZAHVALNOST ISKUPLJENIH DUŠA…

Sa jednim prebogatim i preobilnim osjećajem zahvalnosti Sam hvaljen i slavljen od strane duša koje su bile izbavljene od njihovih patnji kroz ljubavlju ispunjeno zauzimanje, koje su shvatile da bi se one, zahvaljujući njihovoj slaboj volji, bile nesposobne osloboditi same, i koje su bile sposobne osnažiti njihovu volju kroz milosrdnu ljubav ljudi na Zemlji… koji su zatim uputili zamolbu (= zatražili pomoć) Meni u Isusu Kristu te Sam ih naknadno bio uzdignuo iz bezdana… Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću, dajući svu svoju ljubav Onome Koji ih je izbavio i, ne umarajući se nikad od pohvala i zahvala upućenih Njemu… one žele učiniti isto pomažući također neiskupljenim dušama, za koje znaju kako venu/propadaju u tami, ostvariti isto blaženstvo… Ljubavlju ispunjena pomoć ljudi na Zemlji olakšava tim dušama ako one mogu primiti od ljudi što njima samima hitno treba kako bi to dali nesretnim dušama; oni sami moraju primiti svjetlo kako bi bili sposobni pustiti da svjetlo zablista, a oni uvijek mogu primiti svjetlo kada je od strane Boga emanirano u vječnost…

Gdjegod je ovo svjetlo primljeno, gdjegod su posude sebe otvorile u koje svjetlo Božje ljubavi može utjecati, tamo su lokacije svjetla i snage koje su okružene nebrojenim dušama koje potražuju svjetlo… a stupanj zrelosti svake duše, stupanj ljubavi i stupanj žudnje određuje koliko će puno svjetla pritjecati svakoj duši… ipak svaka duša čezne povećati ovu količinu dajući i predavajući ga dalje neprestano… Jednom kada je duša primila svjetlo ona si ne može pomoći već komunicira sa drugim dušama, svjetlo iluminira snagu koja je iskorištena od strane duše. Otud je izuzetno značajno kada je duša pronašla svoj put iz bezdana ka svjetlu, kada je dobrovoljno prihvatila biti osvjetljena, jer onda će primiti neprestano pritjecanje svjetla budući je potpuno odustala od svog otpora kao rezultat neopisivog osjećaja sreće prouzročenog zračenjem svjetla. I ona će zasigurno dalje predati svjetlo kako bi isto tako druge duše učinila sretnima… Svjetlo je, međutim, mudrost… realizacija istine…

A ovo im je svjetlo prenešeno putem Moje Riječi, koja neprestano proizlazi iz Mene kao zračenje ljubavi, koje bi moglo (iz)vršiti utjecaj na sva duhovna bića u vječnosti ali koje će jedino pronaći odziv gdje nema otpora… Bića sa najvišom zrelošću duše su sposobna primiti ga direktno, dok će ga slabija bića morati redoslijedom (ili ‘zauzvrat’) prihvatiti od njih, ali Moja Riječ uvijek predstavlja svjetlo… I iz tog razloga će Moja Riječ uvijek izazivati radost, ali jedino u bićima koja žele svjetlo, što je također razlog zašto je svaka osoba na Zemlji koja proglašava Moju Riječ okružena sa bićima koja hoće primiti svjetlo (Matej 5:14)… Ipak jedino će čista Riječ zasjati u tamu… A čista će Riječ opet po redu (ili ‘zauzvrat’) biti primljena od strane Boga Osobno… Ja ju Osobno prenosim na Zemlju kako bi uspostavio svjetlosne lokacije/točke gdjegod duše mogu steći/zadobiti ono što im treba i što ih čini sretnima… Nevažno je da li su te svjetlosne lokacije/točke uspostavljene u duhovnom kraljevstvu ili na Zemlji, jer svugdje sjaji isto svjetlo, vječna istina od Mene… Ali duše u onostranom će često posjetiti svjetlosnu lokaciju/točku na Zemlji ako su i dalje nesposobne pronaći njihov put/izlaz u duhovnom kraljevstvu i ostaju u blizini Zemlje…

Međutim, baš su ove duše većinske, i primanje Moje Riječi je za te duše često jedino spasenje, ono predstavlja izvanrednu pomoć za njih za koju oni vjeruju kako ju ne mogu sa dovoljnom zahvalnošću nagraditi i prema tome su izvanredno aktivni pomagači u duhovnom kraljevstvu… koji Me neprestano slave i stvaraju stvarnu viku/metež u mračnim predjelima pošto oni neće počinuti dok sve duše nisu uvjerili da ih slijede do tamo gdje će također biti dodirnute zrakom svjetla… Njihova iskupiteljska aktivnost ima beskonačne posljedice, jer Moja je Riječ izvanredno silna, što vi ljudi na Zemlji ne možete procijeniti, unatoč tome, trebate se okupiti oko izvora kojeg sam vam otvorio, tako da ćete biti prožeti sa svjetlom već pri ulasku u duhovno kraljevstvo, kada budete morali napustiti Zemlju, i onda ga biti sposobni ponovno (po)dijeliti kako bi neprestano povećavali svoje blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth