Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6419 (Zaposjednuće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6419, 8 Prosinac 1955

ZAPOSJEDNUĆE…

Opet i iznova ljudsko biće treba sebe predočiti kako je pod utjecajem dobrih i zlih sila, od kojih obadvije žele (za)dobiti njegovu dušu. Međutim, vi trebate voditi računa kako ste pod utjecajem duhovnih sila ako su vaše misli usmjerene spram Istine… Volja ljudskog bića je slobodna… a ipak spomenuti utjecaj može biti izvanredno snažan ako čovjekove karakteristike nalikuju onima u bića koje na njega vrši utjecaj…

Vi to trebate razumjeti ovako: svaki je čovjek više manje natovaren/opterećen instinktima ili karakteristikama iz njegovog prethodnog utjelovljenja… i zbog toga se on više ili manje mora boriti protiv njih, budući ih on može nadvladati ili ih odbaciti ako to ozbiljno želi napraviti… Ali ove opterećavajuće ljudske naklonosti mogu također ponuditi sličnim duhovnim bićima mogućnost ukliznuti; onda će takva duhovna sila biti sposobna kontrolirati dušu ljudskog bića, što vi ljudi opisujete kao zaposjednuće… Međutim, ako ovo uspije, duša će biti oslobođena njezine odgovornosti budući to više ili manje čini nemogućim za dušu da iskoristi njezinu slobodnu volju, jer prijašnja volja je snažnija i odlučuje čovjekovo djelovanje, što ne treba biti dušina volja. U tom slučaju ‘slobodna volja’ je tako naizgled otkazana premda nije bila otklonjena iz bića, ona samo ne može biti korištena u stadiju koji treba poslužiti dušinoj probi volje. Otud volja bića koja se ne može smatrati odgovornom na zemaljski način budući je nepristupaćna treba biti uzeta u obzir… Sam čovjek, međutim, isto nije odgovoran budući je ‘kontroliran’…

Zašto i u koju svrhu je ovo dozvoljeno se vama ljudima ne može učiniti razumljivim u nekoliko riječi, jer čak u kraljevstvu nižih duhova postoje zakoni koji se uvijek poštuju/pridržavaju i koji su također utemeljeni na slobodnoj volji… Ipak protiv Moje volje ili Mojeg dopuštenja ova bi bića bila nesposobna iskoristiti tijelo ljudskog bića, a povremeno njihovo iskupljenje čak zavisi o tome, budući ove sile, također, mogu sebe poboljšati ako su to voljne učiniti… baš kao što vrlo specijalni razlozi mogu opravdati takvo dopuštenje s Moje strane… I onda aktualna ljudska duša razumljivo ne može biti smatrana odgovornom, ali njoj će biti ponuđena mogućnost nadoknaditi za vrijeme kojega je bila lišena da testira svoju slobodnu volju… u mnogim slučajevima čak tijekom njezina zemaljskog života ako je moguće otjerati ovog duha, što je sigurno moguće sa ispravnim stavom spram Mene i istinskom vjerom u Mene. Ali onda će ljudi trebati asistirati, jer ova duhovna bića ne odustaju lako od njihove prevlasti nad tijelom, ali oni mogu biti potaknuti to napraviti sa ozbiljnim zazivanjem Isusa Krista… ime Onoga Koji je porazio Mojega neprijatelja može zasigurno ostvariti čin Spasenja ali ono mora biti izgovoreno u apsolutnoj vjeri, tako da onda Ja mogu zapovjediti duhu da napusti njegovu ljudsku čahuru.

Sile od dolje će biti očito aktivne tijekom posljednjih dana, i one će zaposjednuti mnoga tijela, ali jedino ako je prethodno vrijeme razvoja prošlo bez da je duši donijelo dovoljnu zrelost tako da je ona nesposobna sebe odbraniti od ovog zaposjednuća, budući ona ne prikazuje nužne karakteristične osobine što zlim silama dozvoljava da uđu… Ali njihovo je vrijeme ispunjeno… Čak dušin nedostatak zrelosti dozvoljava za jedno utjelovljenje kao ljudsko biće, da i dalje ponudi ili njoj ili čak takvoj duhovnoj sili mogućnost da bude iskupljena prije kraja… Sama duša će teško postići svoj cilj, ipak to nije nemoguće ako se bližnja ljudska bića pobrinu za takvu dušu i pomognu izbaviti ju od njezina mučitelja… to je zašto se ovdje također može prepoznati misija, jedan čin pomoći u kojem će ljudi biti sposobni sudjelovati i koji će, kao samilostan čin ljubavi prema bližnjemu, rezultirati u značajnim blagoslovima.

Gdje je čovjekova volja više ili manje zavezana, volja ljudskog bića mora izuzetno snažno nastojati postići njegovo izbavljenje, i ako se to dogodi u milosrdnoj ljubavi to će također biti uspješno… Ljubav će postići puno kod takvih ljudi, budući će ili demon biti povoljno afektiran njome i promijeniti njegovu volju ili će njegov ostanak u ljudskoj formi postati tako neugodan da će on otići, budući on izbjegava ljubav. Ljubav je jedina snaga sposobna iskupiti obadvoje, takvog čovjeka baš kao i demona nastanjenog u njemu, jer ljubav će uvijek biti pobjedonosna.

AMEN

Spread the Truth