Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6397 (“Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6397, 10 Studeni 1955

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Ono što nastojite postići u ovom svijetu, izgubit ćete u Mojem Kraljevstvu, jer ne možete posjedovati oboje, radosti i blagoslove ovoga i onoga svijeta… To dvoje je protivno u svojim zahtjevima i suprotno u onome što vam nude… Ali jedino duhovno Kraljevstvo u Kojem Sam Ja Osobno, može vam dati Blaženstva koja traju zauvijek. A vi, ljudi, uvijek trebate misliti na to da je vaše vrijeme na Zemlji ograničeno i da čak to malo što ovdje priskrbite, morate ostaviti iza sebe… tako da ne možete osvojiti ništa što bi vas zauvijek usrećilo, a u spoznaji toga… da vi ipak sve možete posjedovati… doista bi bilo uputnije da brinete o bogatstvu koje ne gubi svoju vrijednost sa smrću vašeg tijela. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… To ste uvijek iznova slušali iz Mojih usta, i uvijek iznova vam se uporno polaže u srce, da dokinete zemaljske težnje, da bi stekli duhovna Dobra Koja su vječna. No, dokle god živite na Zemlji, za vas jedino ima vrijednost ono što vam stvara zemaljsko blagostanje. A ujedno je odgovarajući i vaš stupanj spoznaje, koji jest i ostat će nizak sve dok Moj protivnik može utjecati na vas kroz iskušenja svijeta koji je njegovo kraljevstvo, i kojeg vi priznajete kao vašeg gospodara, čim imate težnju za zemaljskim dobrima. Nema kompromisa između dva gospodara (Matej 6:24)… vi morate odlučiti, ali o odluci ovisi vaš vječni Život… Vašom odlukom vi sami odlučujete svoju sudbinu nakon smrti tijela. A vi morate donijeti ovu odluku u potpunoj slobodi, što je razlog zbog čega vam je duhovno Kraljevstvo doista osigurano u svoj Slavi kao apsolutna Istina, ali vi ne smijete biti prisiljeni dokazima na tu odluku. Ali, zemaljski svijet je vama vidljiv i opipljiv, i stoga težite njemu svim osjetilima… No, smrt tijela je izvjesna i na nju trebate računati… vi trebate u sebi kroz promišljanje doći do uvjerenja da vaša duša ne može prestati postojati… jer vi sami, kao djelo Stvaranja, možete procijeniti da po svojoj prirodi morate služiti višoj svrsi nego da samo provedete jedan bezvrijedan zemaljski život sa isključivo zemaljskim ciljevima… Misaoni čovjek se ne zadovoljava ovom svrhom života i traži objašnjenje za stvarnu svrhu postojanja… a također će ga i dobiti… sukladno njegovoj volji i njegovom odnosu prema Istini. No, ta objašnjenja on nikada ne može primiti iz svijeta, koji je kraljevstvo Mojega protivnika… nego su ona iz Kraljevstva Koje nije od ovoga svijeta, i ta objašnjenja će mu pokazati da cilj svakog čovjeka treba biti ono Kraljevstvo, u Kojem Ja vladam iz Vječnosti u Vječnost… Svaki čovjek može osigurati sebi ovaj dokaz, ali to određuje njegova volja, bez obzira da li on promišlja i stremi Istini ili se zadovoljava sa dobrima ovog svijeta… Ali, ljudima su uvijek iznova dovedene u sjećanje Moje Riječi: „Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“ I tko jednom pokuša proniknuti značenje ovih Riječi, već je napravio jedan korak u to Kraljevstvo, iz Kojeg mu Ja dolazim ususret kako bih ga vodio tamo, u Moje Kraljevstvo… Ali, on mora iza sebe ostaviti svijet, mora se dobrovoljno odvojiti od kraljevstva Mojega protivnika, onda će također uvijek pronaći Vrata Koja vode u Moje Kraljevstvo… onda će on sam također donijeti ispravnu odluku koja određuje njegovu sudbinu jednom za Vječnost.

AMEN

Spread the Truth