Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6389 (Ispunjenje obećanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6389, 31 Listoad 1955

ISPUNJENJE OBEĆANJA…

Sva Moja Obećanja su malo cijenjena od ljudi… budući je njihova vjera u njih slaba, ukoliko im ona u potpunosti ne nedostaje. No, Ja stojim uz Svoju Riječ, i vi zato možete u punoj vjeri (povjerenju) iščekivati ispunjenje Mojih Obećanja, pod pretpostavkom da vi sami činite ono što Ja od vas tražim kao preduvjet za ispunjenje Mojega Obećanja. A Ja sam vama mnogo obećao: zemaljski život bez brige i vječni život u blaženstvu… Ja sam vam obećao izbavljenje od grijeha i smrti i život u slobodi, svjetlu i snazi… Ja sam vam obećao divote u Očevoj Kući, a na Zemlji ispunjenje svih molitvi i prosvjetljenje kroz Duh… A ako vi u punoj vjeri činite ono što Ja od vas tražim, onda se vas uistinu treba nazvati blaženim stvorenjima, čak i ako vi još živite na Zemlji… No, zanemarite li vi Moje Riječi, one doduše još zvuče u vašim ušima, ali one više ne prodiru u vaše srce, da biste bili probuđeni i morali promisliti što biste sve mogli postići… Vi zaista ne trebate ništa činiti zbog nagrade (plaće), ali ipak bi trebali znati da vi primate nagradu, da Ja Moje darove prekomjerno prosipam na Moja stvorenja, za koja znam da su iste volje sa Mnom (kao Ja). Ali, niti Moja Obećanja, niti opisi nesretnog stanja koje vas može čekati, vas ne određuju na ispravan način života… Vi sve slušate, no to ostaje bez utjecaja na vas, jer vi nemate vjere, jer vi dokazujete nevjeru kroz to što vas Moje Riječ ne potiče na to da težite onome što vam Ja obećavam. No, Ja vam ipak ne mogu dati nikakav dokaz za to, vama Moja Riječ mora biti dovoljna, jer vi trebate u slobodnoj volji stremiti ka savršenstvu… Ali, vi trebate uzeti Moju Riječ za smjernicu (liniju vodilju), i vjerovati joj bez promišljanja (oklijevanja)… I vi bi sebi stvorili lagan zemaljski život, vi se više ne bi trebali plašiti smrti, jer bi vi nakon ovoga mogli ući u vječni Život…. Gdje se međutim još može naći ova vjera? Tko slijepo vjeruje Mojoj Riječi? Moj zemaljski put leži toliko daleko unazad, da je on doveden u pitanje… a tako je i Moja Riječ ponajčešće dovedena u pitanje, a u najboljem slučaju tek primljena na znanje, no nije ocijenjena kao najdublja Istina. Ipak, „Nebo i Zemlja će proći, ali Moja Riječ će ostati u vječnosti…“ (Matej 24:35). Samo želite promisliti o ovim Riječima i shvatiti njihov smisao… da bi onda spoznali kako (na koji način) svaki izraz od Mene treba (o)cijeniti… Što sam Ja jednom izrekao, jest i ostaje neopoziva Istina, i ako sam Ja vama dao neko Obećanje, ono će se neopozivo i ispuniti, i vi s time možete računati sa svom sigurnošću, jer vam je ovo Obećanje bilo dano od vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti, od Onoga, Koji je za vas na Zemlji živio i umro… od Vječnoga, Koji je u Sebi Istina, i Čija Ljubav za vas vrijedi do u vječnost… Koji vam je dao ovo Obećanje, Koji vam može dati i sve što vi trebate za tijelo i dušu, za zemaljski život, i za vječnost… I vi Njemu možete uistinu vjerovati, a On drži što On obeća… Vi bi uvijek iznova trebali promišljati o ovim Mojim Riječima, i vi bi trebali uvijek željeti shvatiti njihov dublji smisao… i vjera u Istinu Moje Riječi bi u vama postala snažnija, i učinila bi da se vi u svakoj nevolji tijela i duše sjetite Mojega Obećanja… Vi biste se onda puni povjerenja okrenuli Meni, vi bi činili sve što Ja tražim od vas i uistinu bi sva nevolja bila dokinuta… Jer jedini Ja vama mogu dati Obećanje, i također ga ispuniti… Jedino Meni je moguće osloboditi vam vremeni život briga, i pružiti vam vječni Život jednom u blaženstvu, a Moja Ljubav vam jamči Istinu Moje Riječi.

AMEN

Spread the Truth