Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6337 (Djelovanje Sotone… III.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6337, 20 Kolovoza 1955

DJELOVANJE SOTONE III.

Ja želim stanovati u vama i neprestano vam pružati Moju zaštitu i Moju pomoć, jer potrebna vam je sve dok još prebivate na Zemlji u sferi mraka, na području Mog protivnika …. Čak iako je vaše stremljenje k Meni ozbiljno, još niste sigurni protiv napada protivnika, ako Ja nisam uz vas (ako vam ne pomažem) …. Jedino ga Moja blizina potiskuje ili mu onemogućava prilaz vama, jer Moja blizina znači i svjetlo, a knez tame bježi od svjetla. No on ne odustaje od vas, sve dok boravite na Zemlji, jer se i on isto kao i Ja bori za vašu dušu …. Stoga Mi dajte da sam uvijek uz vas, a tad ga se više ne morate bojati ….

Srce u kojem sam se Ja Sâm nastanio za njega je izgubljeno, pripada Meni, i ja ga više ne napuštam. I stoga se uvijek morate truditi sebi osigurati Moju prisutnost …. Morate zbiljski htjeti biti sa Mnom povezani, morate vaše srce očistiti od svih požuda i poroka, morate ga ukrasiti djelima Ljubavi, morate za Mnom živo žudjeti ljubavlju vašeg srca, i Samoga Mene ćete sebi privući, pošto Ja ljubavi ne mogu odoljeti …. I biti ćete sretni u svjesnosti Moje prisutnosti i osjećati se slobodni i bezbrižni, budući da se tako nalazite pod zaštitom Onoga Koji je Gospodar nad Nebom i Zemljom, nad svjetlom i tamom, a isto tako i nad onim koji je Njegov a i vaš protivnik ….

No sve dok u vama ima požudā bilo kakve vrste, morate se paziti da se ovaj kod vas ne ubaci kako bi načinio nered, što međutim Moja prisutnost u vašim srcima isključuje. Ne mogu vam dovoljno naglasiti koliko je ovo prevažno, pošto će Moj protivnik posebice djelovati upravo tamo gdje vjeruje da će izgubiti jednu dušu …. da su upravo oni ljudi koji se trude prići Mi blizu izloženi njegovom tlačenju, tako da ih neprestano vreba, kako bi se ubacio u trenutku slabosti, kako bi ih potakao slijediti svoje požude i da traže ispunjenje …. Neće moći dugo boraviti u srcu čija je volja usmjerena k Meni, no taj će se morati ozbiljno boriti dok ne izvrši djelo potpunog čišćenja …. 

Ali protivnik može načiniti veliku štetu tako što trenutak slabosti i čežnje za grijehom iskoristi na način da zbuni razmišljanje čovjeka …. da svjetlo koje u njemu svijetli zatamni, te da pored toga postavi lažno svjetlo koje nije prepoznato kao zasljepljujuće …. Jer tomu teži Moj protivnik, da Moje svjetlo toliko priguši tako da on sâm više nije obasjan njime kad traži ulaz u područje koje mu je već bilo nedostupno. A tad sâm čovjek mora to lažno svjetlo odstraniti iz sebe …. To može postići ozbiljnom voljom za Istinom i pozivom Meni glede toga ….

Budite neprestano budni i oprezni kako vas nečiste požude ne bi dovele u opasnost, i dajte da vam Ja uvijek budem čuvar vašeg srca …. Nek vam Moje svjetlo svijetli u vama, dopustite si dati, ali ne tražite znati ono što vam ne koristi …. da vam on ne bi dao ono što vam Ja uskraćujem, jer Ja znam što vam je na blagoslov a što vam šteti …. Onda mu je nemoguće da u vas također postavi svjetlo …. No vaša želja mu otvara vrata …. Budite budni i oprezni i samo Meni odani …. i Ja ću vas uistinu za-štititi od njega koji vas jedino želi upropastiti i stoga mora biti smatran neprijateljem, dok god boravite na Zemlji, pošto on ne želi da nađete ulaz u Moje Kraljevstvo ….

AMEN

Spread the Truth