Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6256 (Ljudsko biće je blizu cilju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6256, 13 Svibanj 1955

LJUDSKO BIĆE JE BLIZU CILJU…

Vi ljudi ste blizu cilju… Ne obezvređujte uspjeh vašeg prethodnog dugog života na Zemlji podbacujući sada i silazeći iznova u bezdan iz kojeg ste postepeno ostvarili uspon tijekom beskrajno dugog vremena… Ne dopustite da posljednje prokušavanje volje postane greben koji vas uništava… Namjesto toga, marljivo težite za vašim ciljem i biti ćete sretni i slobodni u vrlo kratko vrijeme. Značenje vašeg života na Zemlji kao ljudskog bića je vama obično nepoznato… vi ne trošite ijednu misao na ono što vam se dogodilo prije i što će se dogoditi nakon toga… niti ste svjesni činjenice da ste dosegli konačni stadij vašeg razvoja gdje vaša slobodna volja mora postati aktivna kako bi ostvarili konačni cilj: sjedinjenje sa Bogom, što će rezultirati u blaženstvu i slobodi. I, budući vama nedostaje znanja, postoji veliki rizik da nećete u potpunosti iskoristiti vaš zemaljski život kao ljudsko biće i da će posljednja prilika da se zauvijek postigne sloboda ostati neiskorištena. U tom slučaju, prethodno beskrajno dugačak put kojeg je vaša duša trebala poduzeti kroz djela stvaranja u zavezanom stanju će biti uzaludan… Onda će mučno stečen stupanj zrelosti, koji je rezultirao u utjelovljenju kao ljudsko biće, biti u opasnosti, jer vi ne ostajete na istom stupnju nego namjesto toga iznova silazite, i čak se može biti još jednom morate zaputiti procesom kroz stvaranja, pošto je toliko puno blagoslova na vašem raspolaganju tijekom zemaljskog života da ćete vi zgriješiti protiv Boga iznova ako ponovno odbacite pomoć koju vam On nudi… I ovo naznačava da ćete vi iznova potpuno pasti, što bi Bog u Njegovoj većoj od najveće Ljubavi htio spriječiti. Iz ovog razloga On vam dostavlja Njegovu Riječ, znanje u svezi Njegovog vječnog plana Spasenja, u svezi vaših početaka i vašeg cilja, u svezi vašeg zadatka na Zemlji… Nije Njegova volja da opet vi trebate propasti nazad u bezdan, ali On neće ograničiti vašu slobodnu volju… On će vam zasigurno pomoći ali On vas neće prisiljavati… I prema tome doista je moguće, ali nije izvjesno, da ćete vi postići vaš cilj, budući je vaša odlučnost (donošenje odluke) odlučujuči činbenik; i kako bi osnažio vašu volju, kako bi je okrenuo u ispravnom pravcu, vama prilazi Bog Osobno u Njegovoj Riječi… On vas podučava, On vas obavještava o značenju vašeg života na Zemlji i pokušava osnažiti osjećaj odgovornosti kojeg imate spram vaše duše… On vama ljudima dostavlja Istinu i svaka ju osoba može prihvatiti ako je dobre volje… ako on ozbiljno razmišlja o razlogu njegova postojanja, ako se on osjeća pripojen najviše savršenom biću i želio bi uspostaviti kontakt sa ovim bićem… Riječ dostavljena na Zemlju od strane Boga Osobno će ga učiniti sretnim, jer on će prepoznati Istinu, on će osjetiti da mu Bog Osobno govori i on će učiniti što Bog zahtjeva od njega, on će ispuniti volju Božju, i Bog će mu otkriti Sebe kroz Njegovu Riječ.

AMEN

Spread the Truth