Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6230 (Kraj… Transformacija i novo stvaranje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6230, 6 Travanj 1955

KRAJ… TRANSFORMACIJA I NOVO STVARANJE…

(Izaija 65:17; 2 Petrova 3:13; Otkrovenje 21:1)

I dogodit će se kako Sam vam rekao… Zemlja će izgubiti njezin sadašnji izgled, doći će jedna zemaljska i duhovna prekretnica, dogodit će se razdvajanje ovaca od koza… Moji Vlastiti će postići blaženstvo a oni koji pripadaju Mojem protivniku (Sotoni) će biti ponovno prognani… I ovo će se morati dogoditi ili više nikakav daljnji razvoj ne bi bio moguć, jer sve duše streme spram bezdana osim nekoliko ljudi koji će Mi ostati vjerni sve do kraja. Ali ljudi sadašnjeg vremena, koji su već prošli kroz tvorevine, će proći cijeli prethodni put razvoja uzalud… oni, koji su već dosegli najviši stupanj razvoja zbog njihova prethodnog zemaljskog puta, sada podbacuju tijekom posljednjeg stadija i propadaju do takve točke da će im ulazak u duhovno kraljevstvo ostati zatvoren… tako da će oni morati biti prognani u najtvrđu materiju kako bi im još jednom bilo dopušteno poduzeti njihov posljednji test volje kao ljudsko biće nakon beskonačno dugog perioda vremena… 

Broj onih koji koriste njihov zemaljski život ispravno kako bi postali savršeni je vrlo malen, budući duh Mojega protivnika vrši takav otrovan utjecaj na sve zemaljske stanovnike da će Zemlja morati biti pročišćena prije nego opet može ispuniti njezinu stvarnu svrhu… I stoga Ja želim sprovesti ovaj pročišćavajući proces kroz golemo djelo transformacije koje čovječanstvo ne može izbjeći, budući oni sami daju povod za njega sa njihovim ponašanjem i njihovim potpuno buntovničkim stavom spram Mene. Promjena se mora dogoditi poradi Mojih živih tvorevina koje će morati patiti jedno beskonačno dugo vrijeme ako ne kompletiraju njihov put razvoja na Zemlji u skladu sa Mojom voljom… I ovaj trenutak u vremenu je pristigao, premda to izgleda nevjerojatno vama ljudima da će se nešto dogoditi u stvaranju, u prirodi, za što ne postoji nikakav dokaz o sličnim događajima na Zemlji…

Zemlja u njezinoj sadašnjoj formi je u posljednjim danima njezina postojanja… Nitko od vas uopće ne može dokučiti što to znači… da će sve prestati postojati… da će ljudska bića, životinje i sva djela stvaranja dokončati i da će iskrsnuti potpuno Nova Zemlja koja će prevazići vašu najbujniju maštu, budući će potpuno nova djela stvaranja doći u postojanje koja nikada nisu bila viđena od strane ljudskih očiju a koja će za vas, koji ćete doživjeti i nastaniti Novu Zemlju, značiti jedno čudo za drugim… Kroz sva doba Sam govorio kako će novo nebo i Nova Zemlja doći u postojanje… Ljudi su podbacili razumjeti značenje toga. Ali Moja je Riječ Istina i ispunit će se… ipak to će jedino biti dokaz Mojeg Božanstva nekolicini čija vrloduboka vjera u Mene je učinila da postanu Mojim Vlastitima i kojima Ja mogu otvoriti raj Nove Zemlje budući oni jesu i ostati će Moja djeca zauvijek… Tih nekolicina također razumiju značenje Mojih Riječi i oni će očekivati Mene i Moj dolazak u čvrstoj vjeri da ću ih Ja izbaviti iz nevolje koja prethodi konačnom kraju. Jer oni su Moja djeca i Ja ću doći po njih kada je vrijeme ispunjeno.

AMEN

Spread the Truth