Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6227 (“Iskupljeni” na Kraju… Stanovnici Nove Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6227, 3 Travanj 1955

“ISKUPLJENI” NA KRAJU… STANOVNICI NOVE ZEMLJE…

Kada će se, zbog Moje volje i Moje moći, dogoditi uništenje ove Zemlje, to jest kada će sve što živi na ovoj Zemlji biti uništeno, postati će očigledno tko je doista iskupljen, jer jedino će oni preživjeti kraj i biti sposobni ući u Moj raj na Novoj Zemlji. Jer kako bi preživjeli ovo konačno djelo uništenja nužno je imati najveću (u smislu: ono što ide do krajnjih granica) vjeru u Mene u Isusu Kristu baš kao i potpunu privrženost Meni… stoga to potrebuje potpuno razdvajanje od Mojega protivnika (Sotone)… to potrebuje stanje slobode koje je bilo postignuto za čovječanstvo od strane Isusa sa Njegovom smrću na Križu… Jedino biće iskupljeno Njegovom krvlju može nastaniti Novu Zemlju gdje Sotona više nema moćigdje Ja Osobno boravim među Mojim Vlastitima budući je njihovo izvorno stanje bilo ponovno uspostavljeno…

Treba priznati, spasenje kroz Isusa Krista može biti doživljeno od strane ljudi pozvanih od strane Mene sa ove Zemlje prije konačnog kraja… Oni će, također, biti blaženo sretni stanovnici Mojega kraljevstva gdje ih nikakva zla sila više ne može ozlijediti ili tlačiti, baš zbog toga što su od nje ‘iskupljeni’… Ipak ljudi koji će nastanjivati Novu Zemlju će živjeti u istom blaženstvu, u potpunoj slobodi, puni svjetla i snage, ali unatoč tome u zemaljskim sferama, budući oni trebaju postati korijen nove ljudske rase, budući oni trebaju pomoći idućem naraštaju spram potpunog iskupljenja, koji mora živjeti na Zemlji dok sve nije produhovljeno. Budući su sami iskupljeni, prva ljudska bića na novoj Zemlji su sposobni izvršiti jedan izvanredan blagotvoran utjecaj na njihove potomke baš kao i na duhovne supstance koje ih okružuju a koje su i dalje ograničene u tvorevinama Nove Zemlje. Time će ova duhovna supstanca biti sposobna brže preći proces razvoja…

Jer vrijeme kada je Moj protivnik i dalje zavezan u okovima se treba dobro iskoristiti… dok on nema nikakva pristupa ljudima na Zemlji, budući su snaga i svjetlo ‘iskupljenih’ tako snažni da to spriječava njegov svaki pristup ljudima… Na isti način kao što je njegovo djelovanje i bješnjenje bilo primjetljivo u posljednjim danima prije kraja, na isti način kako je on koristio svaki utjecaj da bi ljude povukao u bezdan, tako će utjecaj Božanskog sada prevladavati na Zemlji… sve će stremiti spram uzlaza i postići ga izuzetno lako budući to nijedna protivna sila ne može spriječiti… Iskupljena ljudska bića će roditi nove ljude koji su puni ljubavi, Božanski princip je prema tome u njima dominantan, omogućavajući im da potpuno sazriju unutar vrlo kratkog vremena kako bi ušli u Moje kraljevstvo svjetla nakon što njihov zemaljski život dokonča.

AMEN

Spread the Truth