Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6223 (Traženje milosti u slobodnoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br 6223, 30 Ožujka 1955

TRAŽENJE MILOSTI U SLOBODNOJ VOLJI ….

Ako tražite Moju Milost, otvarate vaša srca za prijem te tada Moja Milost na vama može djelovati …. Traženje Moje Milosti je izražaj slobodne volje za to da se primi pomoć, pa je to istovremeno i priznavanje Mene Samoga …. što je vaš cilj na Zemlji, u Meni ponovo naučiti priznati vašeg Gospodara, vašeg Stvoritelja i Oca. Molitva za Milost je zov iz nizine u visinu …. kojega Ja izuzetno rado čujem, pošto Mi vraća stvorenje koje sam bio izgubio …. No ono taj zov mora uputiti Meni, pošto ono bez Moje Milosti, bez Moje pomoći ne može dospjeti iz nizine u visinu, jer njegovo negdašnje okretanje od Mene njemu je donijelo stanje slabosti zbog kojega bi ono zauvijek ostalo u nizini, da mu Ja ne pružim pomoć ….

A Moju pomoć Ja stvorenju mogu uputiti tek onda kad ju je ono u slobodnoj volji spremno prihvatiti, što dokazuje traženje Milosti …. A kako je Moja Ljubav nepromjenjivo upravljena svim Mojim stvorenjima, ona im onda i daje ono što im nedostaje. Neisrcpna mjera Milosti svima vama stoji na raspolaganju, a vaša molba za dostavu Milosti je dobrovoljno otključavanje vašeg srca za tu neisrcpnu struju Milosti Moje Ljubavi ….

Jednom kad ste vi ljudi iz najunutarnijeg srca taj molbeni poziv za Milost uputili gore k Meni, tada više nikako ne možete ostati u nizini, jer tada vas Moja Ljubav vuče prema gore, ona vam pomaže, vama koji ste preslabi da sami prevalite taj uspon …. I tada ćete svugdje vidjeti razne vrste stepenica koje vam onda osiguravaju vaš uspon, sa lakoćom ćete moći postići vaš cilj …. pošto sami želite dospjeti do Mene, inače ne biste tražili Moju Milost.

Zato bi taj zov za Milost trebao biti prvi korak za svakoga tko žudi u visinu …. Jer on osjeća da se nalazi u nizini …. dokle god nije povezan sa Mnom …. Ako ga dakle Moje sluge na Zemlji upute na to da traži vezu sa Mnom, onda bi se on dragovoljno trebao predati Meni u mislima i moliti da mu Ja pružim pomoć, kako bi ispunio svoj zemaljski zadatak, kako bi postigao cilj u svrhu kojega mu je zemaljski život dan …. Tada ga zahvaća Moja Ljubav i izručuje obilnu mjeru Milosti, a tada će on tu Milost i koristiti za svoje usavršavanje. 

Svaki čovjek Me treba želi li napredovati u visinu, pošto je sam preslab …. I ako si je svjestan svoje slabosti, on i zove u pomoć i za Milost, a samo još onaj koji je potpuno u vlasti Mog protivnika osjeća se tako snažnim da ne treba pomoć, pa taj svoje srce i zatvara svakoj dostavi Milosti Koju mu Moja Ljubav i pored toga nudi …. Ona na njemu ne može djelovati pošto se on opire Mojoj Ljubavi i tako ostaje nemoćan te stoga u nizini sve dok Me i on ne zazove za Milost …. 

AMEN

Spread the Truth