Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6202 (Životni zadatak: Služenje u Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6202, 1 Ožujak 1955

ŽIVOTNI ZADATAK: SLUŽENJE U LJUBAVI…


Ovo je vaš zadatak zemaljskog života, da služite jedni drugima u Ljubavi… Svoj put naviše vi jedino možete odraditi u služećoj Ljubavi, jer jedino ovo povećava stupanj zrelosti vaše duše, jedino ona vas čini sposobnima da poslije smrti vašeg tijela uđete u kraljevstvo, gdje je svjetlo i blaženstvo. Svi ostali napori nisu vam od nikakve koristi, ako izostavite služenje u Ljubavi, ako vaše srce ostane otvrdnuto, ako želite vladati, gdje bi trebali služiti.

Jedino kroz služeću Ljubav prema bližnjem vi popravljate nekadašnji grijeh, gdje ste se sami odrekli Ljubavi, da bi slijedili onoga koji je potpuno lišen Ljubavi, koji se pobunio protiv Mene. Zemaljski život vam je dan jedino zbog toga da iznova steknete Ljubav, koju ste jednom odbili… da dokažete da želite promijeniti vaše biće, da kroz djelovanje u Ljubavi dokažete ovu promjenu vaše volje…

Vi stoga ne možete zanemariti Ljubav, ako iznova želite postati savršeni, ako se želite ponovo vratiti Meni, da budete vječno blaženi. Dakle, ništa vam ne koristi znati ovo, ako vi to ne stavite u praksu… a za to vam je uvijek ponuđena prilika… i uvijek ćete vidjeti bijedu oko sebe, uvijek će biti ljudi u potrebi koji će vam prilaziti i tražiti vašu pomoć… Onda ih nemojte pustiti da odu od vas, bez da im pomognete, čim vam je to moguće…

I ne brinite da ćete vi sami morati trpjeti oskudicu (nedostatak), jer kako mjerite, opet će biti vama izmjereno (Luka 6:38)… Ali dopustite također i vašem razumu djelovati… Također vam to želim preporučiti, tako da ne budete za vašeg bližnjega više na štetu nego na korist… Jer, nevolja uzrokovana vlastitom krivnjom čovjeka, mora također opet biti uklonjena od njega samoga, koliko to leži u granicama mogućega… A da to bude moguće, ukoliko je čovjek voljan, on to može sam tražiti od Mene…

Stoga vi morate napraviti razliku između nevolje i nemara… Nevolju morate olakšati, ali nikada osnažiti čovjeka u nemaru, koji je veliko zlo i zato nikada ne smije biti podržan… Ali, tamo gdje pomoćna Ljubav zahvaća, nevolja je također brzo razriješena, jer Ja pomažem, kada prepoznam s jedne strane Ljubav, a s druge zahvalnost…

Nijedan čovjek nije napušten od Mene, i kada se okrene Meni Osobno, također će mu biti pokazan put koji ga vadi iz svake nevolje… Ali, tko se samo oslanja na bližnje, nema pravo tražiti pomoć, i njega treba nevolja dovesti do uvida, da se on sam mora promijeniti… Jer nevolja je za čovjeka često metoda poduke, koju Ja primjenjujem da ga osvojim za Sebe, da ga nevolja nagna k Meni, da ga podsjeti na Mene, i da on uzme utočište u Meni, Koji ga onda nikada neću razočarati.

Želim da svi ljudi postanu blagoslovljeni, pa tako također želim, da Me priznaju. Ali, mnogi ljudi ne misle na Mene, sve dok im ide dobro na Zemlji, i stoga se nalaze na putu koji vodi na dolje, prema Mom protivniku… Jedino kroz nevolju, Ja mogu utjecati na njih tako da se obrate i da streme Meni kao svom odredištu, da molećivo podignu svoje ruke k Meni za pomoć…

A Ja ću čuti takav poziv i poslat ću im pomoć kada je vrijeme… Djelujte u Ljubavi sve dok hodate Zemljom, i dajte što bližnjemu nedostaje… A Ja želim blagosloviti vas i sve što dajete bližnjemu u Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth