Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6192 (Oslobađanje iz forme povod za preoblikovanje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6192, 18 Veljače 1955

OSLOBAĐANJE IZ FORME POVOD ZA PREOBLIKOVANJE ZEMLJE…

U formi svezanome duhovnome Ja dolazim u pomoć, jer ono se nesvjesno probija prema usavršenju, ono osjeti nadolazeću promjenu svog prebivališta, probija se naprijed u svome razvoju, prema opuštenoj ovojnici …. To u čvrstoj materiji svezano duhovno je dospjelo do stanja zrelosti koje dozvoljava jednu opuštenu vanjsku formu, pa se zato prije Kraja ove Zemlje već primIjete silne promjene Zemlje, čvrsta materija se raznosi (razara) putem prirodnih katastrofa, duhovno u Zemlji nezaustavljivo se probija na površinu …. A to stanje duhovnog već samo bi bilo dovoljan povod za preoblikovanje Zemljine površine, jer se razvoj uvis mora nastaviti i jedan razvojni period je trajao uistinu dovoljno dugo da bi duhovno u tvrdoj materiji potakao na odustajanje od njegovog otpora …. 

Za to duhovno Kraj ove Zemlje dakle predstavlja izbavljenje i priliku za daljnji razvoj u drugom obliku …. A i duhovno koje nastanjuje i oživljava biljni i životinjski svijet, stremi u visinu, i na Novoj Zemlji ono će opet biti utjelovljeno u tvorevinama koje može prolaziti sve brže te i za to duhovno sve bliže dolazi trenutak gdje se ono …. utjelovljeno kao čovjek …. treba dokazati u posljednjoj probi volje …. Jedino Ja znam za nužnost i blagoslov preoblikovanja Zemljine površine …. Jedino Ja znam stupanj zrelosti duhovnoga, kako u tvorevinama tako i u čovjeku ….

Jedino Ja znam kad je razvoj prema gore zastao i kad kako se on opet može pokrenuti …. a u skladu s tim je određen i Moj plan spasenja, koji se i sprovodi u Ljubavi, Mudrosti i Moći. Da ljudi o tome nemaju znanja već je znak preniskog stupnja razvoja, no već uz malo razmišljanja možete zaključiti postojanje nadasve mudrog Stvoritelja a onda uvidjeti i svrsishodnost svega onoga što se događa …. Jer Taj Koji vašu sudbinu upravlja po Svojoj volji, On upravlja i cjelokupnim svemirom doista u Mudrosti i Ljubavi …. On nije biće koje nasumce stvara i razara …. inače bi Mudrost bila upitna …. I jedino Moja Ljubav temelj je svemu što se događa …. čak i kad se vama ljudima to čini upitno.   

Sve oko vas je duhovno koje se poput vas treba vratiti Meni …. i svemu duhovnom Ja stvaram priliku da postigne cilj. To da vi u svojoj zaslijepljenosti taj jedini stremljenja vrijedan cilj ne zadržavate na oku, vaša je slobodna volja …. No onaj tko tome stremi, taj Me dostiže kad je u stadiju čovjeka ….  Prije beskrajnog vremena vi ste bili proživjeli iste mogućnosti preobrazbe, također ste iz tvrde materije mogli biti oslobođeni tek putem Moje Ljubav-ne intervencije, i vi ste morali ići istim putem kojim sada duhovno koje se oslobađa mora ići ….

I svemu još neslobodnome važi Moja Ljubav, kao što je važila i vama i još vam važi. A zato će čovječanstvo doživjeti nešto silno a prije toga će već morati preživjeti puno patnje i nevolje, kako bi još bila iskorištena svaka mogućnost za postizanje višeg stupnja zrelosti, prije nego je došao posljednji dan, jer on svemu duhovnome odlučuje njegovo boravište …. On odlučuje da li je svjetlo ili tama njegova sudbina, i on prebacuje sve duhovno u onu vanjsku formu koja odgovara njegovoj zrelosti …. 

AMEN

Spread the Truth