Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6191 (Jedino je Ljubav od vrijednosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6191, 17 Veljače 1955

JEDINO JE LJUBAV OD VRIJEDNOSTI ….

Jedino je Ljubav ono što se vrjednuje, jer sve što Ljubav ima za princip (izvor, početak), mora biti dobro pred Mojim očima. A Ja ću i blagosloviti sve što se poduzima potaknuto Ljubavlju …. i čovjeku neće biti na štetu nego samo korisno za dušu, pa i ako iz toga ne proizlazi materijalna korist. Što se poduzima u Ljubavi to uvijek mora biti u skladu s Mojom voljom, jer neće biti učinjeno bez Mene, Koji Sâm i jesam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…. 

No pod tim pojmom se podrazumijeva uvijek samo ona Ljubav koja daje, koja želi usrećiti, koja se žrtvuje, a ne ljubav koja želi posjedovati, koja kao samoljublje isto tako može biti poticaj za postupke i akcije raznih vrsta …. Tu razliku morate razabrati i ozbiljno se ispitati koja vrsta ljubavi vas pokreće kad idete pomagati, kad se osjećate motivirani na postupke i pitate se da li je pravo preda Mnom …. da li možete očekivati Moj blagoslov za vaša djela …. 

Uvijek je presudna samo Ljubav koja je nesebična (bezinteresna), jer sebična (koristoljubiva) ljubav pripada svijetu, ona nije Moj udio i stoga ne može biti blagoslovljena. To vam kažem zato što se pod krinkom Ljubavi poduzima mnogo toga, a i to je djelo Mog protivnika, koji nastupa pod jednom maskom, kako bi rasplamsao i pojačao samoljublje …. Jer ono je suprotnost od nesebične Ljubavi, koja vas spaja sa Mnom, jer je Božanska.

Tko teži svojoj vlastitoj koristi, taj još uvijek nije Moj, čak i ako se čini kao da se čovjek žrtvuje …. Ja gledam u srce, Ja prepoznajem svaki pokret u njemu; stoga se čovjek sam mora ispitivati, da li on želi da(va)ti ili želi nešto postići. U prvom slučaju može bez brige poduzimati sve, i Moj blagoslov će neprestano počivati na njemu, a Ja ga neću napuštati …. On će doživljavati osnaženje, i Moja pomoć će mu vidno pritjecati, pošto sam Ja Sâm tad u njemu i onda ću ga uistinu ispravno i voditi, uređujući mu misli i dajući mu snagu da vlada svojim zadatkom …. Ako ga pokreće samo nesebična Ljubav, može poduzeti sve i Moj blagoslov biti će mu zajamčen. No svaka koristoljubiva misao Meni je poznata …. te na to ljude želim upozoriti, jer Mene ne mogu zavarati ….

AMEN

Spread the Truth