Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6184 (Zazivanje svjetlosnih bića… Božji izvršitelji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6184, 5 Veljače 1955

ZAZIVANJE SVJETLOSNIH BIĆA… BOŽJI IZVRŠITELJI…


Povjeravajte se uvijek jedino svijetu svjetla, što znači, u mislima se spajajte sa svim dobrim, sa Mnom spojenim duhovnim, pa ćete od strane toga onda biti i uzeti pod zaštitu, jer oni djeluju samo po i u Mojoj volji i smiju se približavati svim ljudima koji se trude živjeti u Mojoj volji, koji Mi dakle već pripadaju po svojoj volji i stoga pripadaju velikoj zajednici onih koji si međusobno služe u Ljubavi …. Vaša molba za pomoć neprestano treba biti usmjerena Meni …. ali ako znate da su stanovnici svjetlosnog svijeta samo izvršitelji Moje volje, od njih ne tražite ništa drugo nego ono što tražite od Mene Samoga …. da se zaokupim vama i dakle dam nalog Mojim slugama da vas prate  na Zemlji. 

Svjetlosna bića uvijek su spremna da vam pomognu, no ona to neće činiti ako Mene zaobilazite, ako u praznovjerju zazivate one za koje niti ne znate da li su Moje sluge i da li kroz njih koje zazivate djeluje Moja snaga i Moja volja. No, ako ste iskreno vezani za Mene, automatski ćete biti obuhvaćeni (ili ‘pod utjecajem’) od strane Mojih svjetlonoša, i samo im se trebate predati s povjerenjem, kako bi iskusili njihovu pomoć koju vam oni pružaju u Mojoj volji, uz Moju dozvolu, i pod Mojim nalogom. Jedino Ja uvijek trebam biti vaš cilj …. Onda će vas svjetlosna bića sve više ’tiskati’ k Meni, pomagat’ će vam da postignete svoj cilj, pošto i vaša sva Ljubav pripada Meni, a njihov posao se sastoji u privođenju duša k Meni …. o čemu svojom privrženošću svjedočite, kako bi vas tad ‘obuhvatili’ i vodili tako da sigurno postignete svoj cilj. 

Svijest, da ste se prepustili dobrim duhovnim silama, dat’ će vam mir i sigurnost, i nećete se trebati bojati slabosti, pošto vas prožimaju snagom koju primaju od Mene, dijele gdje god je nedostatak, jer su prepuna svjetla i snage i Ljubav ih nagoni na to da pomognu slabome. Ne uzdajte se u svoju vlatitu snagu, nego onima koji su jaki priznajte svoju slabost, i molite ih za njihovu pomoć, nakon što ste si putem molitve osigurali Moju Ljubav i Moju milost …. Vaše poglede i vaše misli usmjerite samo onom kraljevstvu u kojem Ja vladam, i iz tog područja će vam priteći što trebate, pošto sam Mojim anđelima naložio da služe vama koji ste Moji po vašoj volji da služite Meni i da ste aktivni za Mene i moje kraljevstvo …. I oni će vam služiti kad im se povjerite.

AMEN

Spread the Truth