Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6183 (Zapovijed Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6183, 3 Veljača 1955

ZAPOVIJED LJUBAVI…

Ja vam uvijek dajem samo jednu zapovijed: Ljubite jedan drugoga… S Ljubavlju ćete sve svladati, i kroz Ljubav ćete vi stajati u vezi sa Mnom, Ja ću hodati pored vas, i u svako doba vas voditi. Ispunjavanje zapovijedi Ljubavi je najsigurnije jamstvo za život u Mojemu redu, budući je onda sve što vi činite također od Mene blagoslovljeno, jer vi onda ni ne možete činiti ništa što Meni nije ugodno, što proturječi Mojoj volji… I ako vi tako živite u skladu s Mojom voljom, to također mora urediti vaš život, to mora donijeti zemaljski i duhovni uspjeh (rezultat)… tijelo i duša moraju biti sigurni da ih Moja Ljubav zahvaća, da oni dolaze do mira i sklada… već na Zemlji, i jednom u duhovnom kraljevstvu… Jer, Ljubav je zakon od vječnosti, i ako čovjek živi u Ljubavi, on ulazi u vječni red… on više nije u otporu protiv Mene, nego u zajedništvu sa Mnom… A Moje prisustvo također jamči uređen način života… jer sav nered, sve negativno, sav nesklad… susreću se jedino tamo, gdje je kroz život protiv Mojega vječnoga reda… kroz život bez Ljubavi… sav sklad narušen… gdje Ja Osobno ne mogu prebivati… Ljubav nije priznata (prepoznata) u njenoj vrijednosti, ljudi ostavljaju neprimijećenim ono što bi ih moglo nadasve usrećiti, i oni sami sebi često stvaraju bijednu situaciju, koja ne bi bila potrebna… oni sami sebe lišavaju svjetla i snage, koje oni mogu lako steći kroz djelovanje u Ljubavi… To zaista nije tako očigledno prepoznatljivo, kako ljude ne bi navelo na ljubavno djelovanje iz sebičnih motiva… budući bi onda zasigurno izostao učinak. No, svakome tko je sebe samoga oblikovao u Ljubav, zajamčeni su svjetlo i snaga, koji njega sada usrećuju, jer se on više ne boji nikakve zemaljske nevolje, on je siguran u Moju pomoć u svakoj životnoj situaciji, budući je on kroz ljubavno djelovanje stekao snažnu vjeru u Moju Ljubav i u Moju moć, i on se bez razmišljanja predaje Meni, Kojega on osjeća u svojoj blizini… on živi sa Mnom i uvijek je svjestan Mojega prisustva, i zato je također prožet snagom, koja mu više ne dopušta strahovati, što god moglo doći, budući on zna da je on zajedno sa Mnom, i više nikada nije napušten od Mene… Ali, jedino u Ljubav oblikovan čovjek ima ovu unutarnju sigurnost i snagu vjere… I zato je Moja stalna opomena vama: Oblikujte sebe u Ljubav… Radite na sebi, tako da vi možete sve ljude predusresti s Ljubavlju… Odložite svako nestrpljenje, svaku mrzovolju (nezadovoljstvo), svaki osjećaj mržnje; poklonite Ljubav svim vašim bližnjima; pomozite im, ako oni trebaju vašu pomoć; budite pravedni i miroljubivi, milosrdni i krotki, čak i ako vam oni ne nose u susret istu Ljubav… Razumite i oprostite… jer čovjek bez Ljubavi (ne-Ljubavan, okrutan, nemilosrdan, neljubazan čovjek) je bolestan u svojoj duši, i on mora jako patiti pod ovom bolešću… Učinite sebe same slobodnima od toga, jer to je rad kojeg vi sami trebate uložiti, kojeg nitko drugi ne može za vas učiniti… Ali, ovaj rad na vama samima vam donosi veliki blagoslov… već na Zemlji, i jednom u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth