Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6163 (Potraživanje milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6163, 13 Siječanj 1955

POTRAŽIVANJE MILOSTI…

Uvijek samo potražujte Moju milost, i ona će vam neograničeno pritjecati… Jer, milost je nezaslužena pomoć, koju Ja međutim dajem svakome tko ju žudi… Vi možete blaženo slaviti, vi, koji stojite u sjaju svjetla Mojega Sunca milosti… vi, koji tražite njegov sjaj, jer će vas on neuobičajeno osnažiti, on će vas dotaknuti na najučinkovitiji način… jer Ja jedino želim da se vi otvorite, kako bih vas mogao u punini darivati… Ono što vi trebate da biste se kretali naviše, to vi primate, jer vas Ja ljubim i želim vam pomoći da opet stignete k Meni. To da ste vi sami to jednom proigrali… da ste vi odbacili Moju Ljubav, Ja vam ne uračunavam, ako se vi sada samo okrenete Meni i zamolite za Moje milosti, ili ih zahvalno prihvatite, ako vam ih Ja podarim… Jedino Ljubav može darivati milosti… nezaslužene darove, koji za vas znače pomoć… Ali čak i Ljubav mora od vas tražiti da vi njih ne prezrete (podcijenite), da vi njih želite iskoristiti… inače Moje milosti nikada neće moći djelovati na vas, inače vas one neće odvesti nijedan korak naprijed, vašom vlastitom krivnjom. Neka vam Moje milosti budu dovoljne, i vi ćete jednom smjeti neizmjerno primiti, jer jedino vas Moja milost može tako oblikovati da vi smijete primiti nezamislivo, jednom u vječnosti. No, tko odbaci Moje milosti, on ostaje slab i nedostojan primiti više, iako se na Zemlji on osjeća snažnim i uzvišenim… Jer, njegova duša je bez snage i bez svjetla, i stoga se ne može preoblikovati vlastitom snagom, on za to treba Moju pomoć, koja mu je tako okrenuta u obliku milosti svih vrsta. A Ja zaista ne uzimam u obzir njihove slabosti, Ja ih ne osuđujem, nego sam uvijek spreman na pomoć… Ja vas ne ispuštam iz pogleda, Ja vas ne prepuštam sebi samima, nego slijedim sve vaše misli, riječi i postupke, kako bih vam uvijek usmjerio milosti, kada ih vi neodložno trebate… A vama bi bilo lako dospjeti u visinu, ako vi samo ispravno koristite sve Moje darove milosti, ako vi stalno moleći i zahvaljujući, priznajete Njega, Koji vas ljubi i želi vas Sebi pridobiti.

AMEN

Spread the Truth